Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia 11-ich členských štátov, ktorá bola založená v roku 1949 na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji (Belehrad, 18. august 1948). Slovenská republika sa stala členom Dunajskej komisie 1. januára 1993 ako právny nástupca po bývalej ČSFR. Uznesením vlády SR č. 11 z 12. januára 1993 bola schválená koncepcia účasti Slovenskej republiky na práci Dunajskej komisie.

  Podľa dohovoru sa Podunajské štáty zaväzujú udržiavať svoje úseky Dunaja v splavnom stave, ďalej vykonávať práce potrebné na zaistenie a zlepšenie podmienok plavby a nerobiť prekážky plavbe na splavných tokoch Dunaja. Dvakrát ročne sa koná plenárne zasadnutie predstaviteľov Dunajskej komisie (spravidla jún a december), kde členské štáty vyhodnocujú plnenie dohovoru a prijímajú odporúčania na ďalšie obdobie.

  V súčasnosti funkciu predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 635 zo 17. septembra 2008 JUDr. Ján Varšo, CSc., ktorý bol však v rámci MZV SR poverený plnením iných úloh, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou Dunajskej komisie. MZV SR odporúča, aby funkciu predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii vykonával, tak ako doposiaľ, vedúci pracovník MZV SR. Jeho úlohou je vnútroštátna koordinácia postupu Slovenskej republiky voči Dunajskej komisii, ako aj účasť na plenárnych a podľa potreby aj iných zasadnutiach Dunajskej komisie.

  MZV SR predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na menovanie Ing. Petra Sopka za nového predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii. Veľvyslanec P. Sopko má bohaté skúsenosti z pôsobenia na viacerých diplomatických úradoch Slovenskej republiky v zahraničí. Prednosťou je jeho znalosť francúzskeho jazyka (spoločne s ruským a nemeckým sú oficiálnymi jazykmi Dunajskej komisie). V koordinácii so zástupcami príslušných rezortov môže plynulo nadviazať na doterajšie aktivity Slovenskej republiky v Dunajskej komisii v súlade s odsúhlaseným plánom práce.

  Vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný materiál je personálnym návrhom, materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

  Materiál je nesprístupňovaný v časti životopis, keďže táto časť materiálu obsahuje osobné údaje podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 


  Materiál na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia