Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh novely Stavebného zákona NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.04.2011Spracoval: Henrieta Bicáková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základnými okruhmi navrhovanej právnej úpravy sú:

  1. sprísnenie režimu nepovolených stavieb na zabezpečenie zastavenia stavebných prác, najmä zavedením nových mechanizmov voči stavebníkovi, zhotoviteľovi, osobám ktoré na stavbe vykonávajú „vybrané činnosti vo výstavbe“ a dodávateľovi vody a elektrickej energie. Upravuje povinnosť doručiť právoplatné rozhodnutie o zastavení prác na nepovolenej stavbe útvaru Policajného zboru SR, oznámiť zastavenie prác na stavbe aj dodávateľovi vody, elektrickej energie a iných médií potrebných na uskutočnenie stavby. V prípade, že stavebník nerešpektuje rozhodnutie o zastavení stavebných prác, stavebný úrad nariadi dodávateľovi vody elektrickej energie a prípadne iným dodávateľom zastavenie dodávok týchto médií na stavbu;
  2. podrobnejšia a presnejšia úprava výkonu štátneho stavebného dohľadu, zavedenie kontrolnej prehliadky stavby na zistenie skutočného stavu na stavbe a pozemku, tiež spôsob doručenia zápisnice z kontrolnej prehliadky stavby;
  3. v časti sankcií sa po novom vymedzujú priestupky a iné správne delikty, pričom sa skutkové podstaty adresnejšie spájajú so zodpovednosťou jednotlivých účastníkov výstavby a nie iba so stavebníkom a zhotoviteľom, a stanovuje sa zvýšená pokuta za opakovaný priestupok,
  4. zavádzajú sa poriadkové opatrenia ako sankcie viazané na výkon štátneho stavebného dohľadu, ktoré v súčasnosti v zákone chýbajú.

  Navrhovaná účinnosť novely zákona je od 1. septembra 2011.

  Novela zákona sa nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia