Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novelizácia "sudcovských zákonov" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.10.2011JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Ústavné právo
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: právna úprava tvorby legislatívy

  V súlade so „sudcovskými zákonmi“, ktoré boli v poslednom období novelizované Národnou radou SR, ale aj zákonmi, ktoré Vláda SR oblasti súdnictva pripravuje požiadalo Združenie sudcov Slovenska z dôvodu obáv o zásah do nezávislosti súdnictva Medzinárodnú asociáciu sudcov a Európsku asociáciu sudcov o stanovisko k predmetným novelám zákonov.

  Na základe uvedenej iniciatívy Združenia sudcov Slovenska bola dňa 4.9.2011 prijatá Rezolúciu Európskej asociácie sudcov O súlade noviel zákonov a navrhovaných noviel zákonov týkajúcich sa právnej úpravy postavenia sudcov v Slovenskej republike s medzinárodnými štandardami o sudcovskej nezávislosti.

  Európska asociácia sudcov v rezolúcií uvádza obavy z narastajúceho vplyvu výkonnej moci nad súdnou mocou a poukazuje na medzinárodné dokumenty, ktoré je v predmetnej oblasti nevyhnutné dodržiavať, a ktoré sú podľa Európskej asociácie sudcov v rozpore s prijatými novelizovanými právnymi predpismi.  

  Medzi uvedené dokumenty patria napr.:

  Európske združenie sudcov sa pri analýze zmien právnych predpisov zameralo hlavne na:   

  • výber, menovanie a kariérny postup sudcov, 
  • zloženia Súdnej Rady, 
  • disciplinárne konania, 
  • neoprávnená kritiku súdnej moci.
  Po schválení uvedenej rezolúcie bola Združením sudcov Slovenska prijatá Výzva Združenia sudcov Slovenska k dodržiavaniu medzinárodných štandardov a ústavných princípov Slovenskej republiky pri uskutočňovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa fungovania súdnej moci v Slovenskej republike, v ktorej žiada výkonnú a zákonodarnú moc Slovenskej republiky, „aby vyvinuli maximálne úsilie na odstránenie nesúladu prijatých noviel tzv. „sudcovských zákonov“ s uvedenými medzinárodnými štandardmi a Ústavou Slovenskej republiky, v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu o ich ďalších novelách zohľadňovali pripomienky odbornej sudcovskej verejnosti a aby pri realizácii reformy súdnej moci rešpektovali Združenie sudcov Slovenska a súdnu moc ako rovnocenného partnera a priznali jej postavenie, ktoré jej v demokratickom právnom štáte, v súlade s princípom trojdelenia štátnej moci prináleží.

  Na predmetnú výzvu reagovala vyhlásením aj nezávislá sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, podľa ktorej vychádzala rezolúcia z „nesprávnych informácií o súčasných legislatívnych zmenách v slovenskom súdnictve.“

  Súčasne bol dňa 12.4.2011 na Ústavnom súde SR podaný návrh skupiny poslancov, ktorého obsahom bol súlad ustanovení § 11, § 12 ods. 1, § 14 ods. 2, § 28 ods. 1, 2, 6 a 7, § 29, § 31 ods. 1 písm. c), § 151p, § 151q, § 151r, § 151u ods. 1 a 2 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 33/2011 Z. z. a v znení zák. č. 100/2011 Z. z.; § 36a ods. 3 zák. č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zák. č. 33/2011 Z. z.; § 37 ods. 5, § 38 ods. 5, § 71 ods. 1 písm a), § 82a ods. 2, 5, § 101c zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 33/2011 Z. z. s Ústavou SR a Dohovorom; ust. Čl. I. bod 45 zák. č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 3, čl. 30 ods. 4, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy; návrh na pozastavenie účinnosti.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti