Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nový portál UčPS postavený na systémovej platforme GEKON NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Učená právnická spoločnosť v rámci odbornej výskumnej činnosti pripravuje aj vytvorenie nových on-line dostupných internetových nástrojov pre právnikov (aplikácie, služby a pomôcky), ktoré budú postupne implementované na novú verziu portálu UčPS.

  O nových internetových nástrojoch si môžete viac prečítať - TU


  DOKTRÍNY portálu UčPS:

  1. tvorba internetového portálu cez prizmu právnického myslenia pre celých 24 hodín života právnika
   1. portál poskytuje prístup k širokému spektru právnických informácií, služieb a možností pre právnikov z jedného miesta
   2. efektívnejší prístup ku kvalitným právnickým informáciám vytvorí predpoklady pre poskytnutie kvalitnejšej služby pre občanov, pre firmy i ostatné právnické osoby
   3. funkčná i obsahová štruktúra internetového portálu je tvorená právnikmi (najmä) pre právnikov cez prizmu právnického myslenia, ako aj cez prizmu očakávaní odbornej právnickej verejnosti
   4. obsah portálu je zostavený tak, aby svojim adresátom - právnikom ponúkol užitočné aktuálne informácie a možnosti nielen pre ich pracovný život ale aj pre ich súkromný život
  2. podpora pozitívnych tradičných hodnôt, pozitívnych informácií i pozitívnych osobností
   1. filozofický základom tvorby obsahu portálu je podpora pozitívnych hodnôt, šírenie informácií s pozitívnym prístupom a pozitívnou interpretáciou, s dôrazom na ich apolitičnosť, odbornosť a slušnosť, ako aj poskytnutie priestoru na prezantáciu pozitívnych osobností právnickeho sveta
   2. podpora, tvorba a šírenie tradičných hodnôt ako sú: úcta k človeku, prírode, spravodlivosti, verejnému poriadku, právnej vede a jej poznaniu, proporcionalita, transparentnosť, profesionálna česť, morálka, pokora, trpezlivosť …
   3. podpora kvalitných produktov pre pracovný (literatúra, odborné publikácie, elektornický právnický softvér, pracovné pomôcky), ako aj pre súkromný život právnikov a ich rodín (letenky, dovolenky, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, finančné produkty a pod.)
  3. informačno-komunikačný, komunitný portál postavený na modernej technologickej platforme
   1. portál má na rozdiel od bežných informačných portálov aj komunikačný charakter; obsahuje moduly umožňujúce zasielanie príspevkov, tvorbu a moderáciu diskusných fór, tvorbu ankiet
   2. internetový portál pôvodne postavený na open source (otvorenom) systéme DRUPAL, mal svoje výhody avšak aj limity, preto sa portál prebudoval na novej originálnej  platforme GEKON, ktorá poskytuje špeciálne funkcionality pre tvorbu náročných webových projektov
   3. konštrukcia portálu umožňuje flexibilné budovanie funkcionality i obsahu portálu širokým okruhom editorov/právnikov pomocou užívateľsky komfortného (HTML) editora/programu na tvorbu internetových stránok
   4. internetový portál bude obsahovať možnosť vzdelávania s využitím internetových video-prezentácií
   5. podpora praktického vzdelávania v oblasti efektívneho využívania počítačovej techniky, právnických informačných systémov a internetu právnikmi
   6. portál umožňuje plne elektronickú administráciu vzdelávacích a iných podujatí organizovaných UčPS
  4. možnosť personalizácie prístupu a využívania portálu pre jednotlivcov i skupiny
   1. možnosť vytvorenia uzavretých užívateľských skupín s vyhradeným prístupom k zadefinovaným častiam portálu alebo dokumentom (napr. podľa právnych odvetví, právnických profesií, záujmových skupín a pod.)
   2. možnosť pre každého registrovaného užívateľa definovať si vo svojom profile vlastné tematické oblasti záujmu výberom z viac ako 30 právnych a iných tematických oblastí, na základe čoho systém portálu odošle užívateľovi e-mail s oznamom o pridaní novej informácie/stránky/dokumentu  na portál UčPS z oblastí definovaných užívateľom
  5. tvorba portálu s dôrazom na odbornosť, kreativitu a pozitívne vnímanie reality
   1. na tvorbe obsahu internetového portálu sa podieľa kolektív právnikov pôsobiacich v rôznych právnych oblastiach vo verejnom i súkromnom sektore
   2. v rámci editorského kolektívu sa na tvorbe návrhov funkcionality, štruktúry i obsahu portálu podieľajú aj kreatívne právnické osobnosti z univerzitného prostredia a mladí právnici so vzťahom k internetu a ostatným informačno-komunikačným technológiám
   3. obsahovú stránku portálu koncepčne tvorí/garantuje odborné kolégium portálu pozostávajúce z osobností zastupujúcich jednotlivé právnické povolania, ich potreby a očakávania. Úlohou redakčnej rady je udržať kvalitu a vecný charakter obsahu portálu s dôrazom na princípy apolitičnosti, odbornosti a slušnosti
   4. odborné právne moduly najmä z mladších oblastí práva ako je právo informačných technológií, právo životného prostredia, športové právo, neziskové právo a pod.
   5. portál obsahuje špeciálny modul informačno-komunikačné technológie (IKT) pre právnikov s návodmi a radami na ich efektívne využitie
   6. v rámci portálu bude dlhodobo budovaný abecedný register právnických a iných pojmov s naviazanými informáciami (linky na webovské stránky, dokumenty a pod.) k jednotlivým pojmom

  PROJEKT internetového portálu UčPS - CIELE:

  1. Informačno-komunikačnou podporou právnických povolaní s využitím internetu a doplnkového vzdelávania prispieť k zvyšovaniu vymožiteľnosti práva a podpore právnej istoty občanov, podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, samosprávnych subjektov i štátu.
  2. Rozvíjanie portálu UčPS smerom k WEB 2.0, ktorý predstavuje nový prístup k systematike a fungovaniu moderného webu, na tvorbe ktorého aktívne participujú jeho užívatelia, s týmito základnými atribútmi:
   1. ZNALOSTNÝ SYSTÉM
    stojí na novom originálno systéme organizácie, zobrazovania a vyhľadávania obsahu databázy pomocou vertikálne i horizontálne prepojeného systému popisných dát, ktoré sú definované právnikmi, a nie naprogramovanými robotmi/automatmi
   2. ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
    obsahuje špeciálne on-line aplikácie/nástroje určené pre právnikov vytvorené na základe poznatkov a potrieb praxe
   3. PERSONALIZÁCIA
    ponúka vlastné prostredie/nastavenia pre každého užívateľa s názvom “Moja zóna”,
   4. KOMUNITNÝ CHARAKTER
    umožňuje komunikáciu a zdieľanie informácií v rámci právnickej komunity.
  3. Vytvorenie efektívnejšieho kombinovaného vyhľadávacieho systému portálu UčPS s využitím kombinácie indexovania (vyhľadávanie typu Google) a znalostného vyhľadávania (vyhľadávanie typu Topic Maps).

  4. Vyvinutie vyhľadávacieho nástroja na súčasné vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo viacerých vyhľadávačoch súdnych rozhodnutí alebo iných databázach a registroch

  5. Vypracovanie metodiky a didaktických pomôcok (prednášky, odborná publikácia, textové prezentácie, videoprezentácie, e-learnig)  k téme efektívne využívanie počítača, internetu a elektronických systémov právnych informácií pre právnikov.

  6. Vytvorenie štrutúrovaných šablón pre editorov pre tvorbu a správu štruktúrovaných informácií pre jednotlivé typy obsahu.


  TYPY obsahu portálu:

  1. Stránka textová jednoduchá

  2. Stránka s abecedným registrom

  3. Stránka s rozbaľovacími položkami obsahu

  4. Medzinárodný dohovor/zmluva

  5. Rozhodnutie - rôzne šablóny (podľa rozhodnutia)

  6. Odborný článok

  7. Recenzia/ponuka nového diela (kniha, časopis a pod.)

  8. Rady a Tipy k ESPI

  9. Blogový príspevok blogera

  10. Diskusný príspevok k obsahu (článku, rozhodnutiu blogovému príspevku a pod.)

  11. Diskusné fórum

  12. Legislatívne fórum (návrhy na zmenu ust. právnych predpisov, logické chyby právnej úpravy)

  13. Podujatie (vzdelávacie, kultúrne, spoločenské, športové)

  14. Aktualita - základná šablóna pre všetky typy aktualít

  15. Motto

  16. Odborný garant modulu/témy (autor diela)

  17. Kontakty (interné/externé/právnické)

  18. Fotoalbum

  19. Video

  20. Internetové odkazy

  21. Reklama (Sponzorované odkazy)

  22. Anketa


  TYPY obsahu zobrazované v BLOKOCH:

  1. Menu odborné, statusové, voľnočasové, servisné/užívateľské
  2. Katalóg linkov pre právnikov
  3. Vyhľadávací modul
  4. Abecedný register pojmov a spojení
  5. Prekladací nástroj (Google Translator)
  6. Prihlasovací blok
  7. Moja zóna (profil nastavenia)
  8. Komentáre k blogovým príspevkom
  9. Fórum / Legislatívne fórum
  10. Fotogaléria a Video
  11. On-line odborný chat (fórum)
  12. Aktuality pre právnikov / Naposledy pridané / Najčastejšie zobrazené
  13. Rozhodnutia
  14. Newsletter
  15. Reklamný blok (sponzorované odkazy)
  16. Odborné články a literatúra
  17. Súvisiaci obsah 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti