Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ochrana životného prostredia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.06.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  1. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - všeobecne
  2. OCHRANA OVZDUŠIA
  3. OCHRANA VÔD
  4. OCHRANA PÔDY
  5. OCHRANA NERASTNÉHO BOHATSTVA
  6. OCHRANA pred ODPADMI
  7. OCHRANA pred IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM a NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
  8. OCHRANA STROMOV a KROVÍN
  9. OCHRANA LESA
  10. OCHRANA VOĽNE ŽIJÚCICH RASTLÍN a ŽIVOČÍCHOV
  11. CHRÁNENÉ RASTLINY a ŽIVOČÍCHY
  12. POĽOVNÍCTVO
  13. RYBÁRSTVO

   1. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - všeobecne 

 • legislatíva SR, ČR, EÚ
 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na internetové stránky úradov, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   2. OCHRANA OVZDUŠIA 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   3. OCHRANA VÔD

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • rozhodnutia súdov SR, ČR, SD ES k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou 
 • späť na začiatok

   4. OCHRANA PÔDY 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   5. OCHRANA NERASTNÉHO BOHATSTVA 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou 
 • späť na začiatok

   6. OCHRANA pred ODPADMI

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou 
 • späť na začiatok

   7. OCHRANA pred IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM a NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   8. OCHRANA STROMOV a KROVÍN 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   9. OCHRANA LESA 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR 
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

   10. OCHRANA VOĽNE ŽIJÚCICH RASTLÍN a ŽIVOČÍCHOV 

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

 •  CHRÁNENÉ RASTLINY a ŽIVOČÍCHY

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • judikatúra SR, ČR, SD ES k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

 •  POĽOVNÍCTVO

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou 
 • späť na začiatok

 •  RYBÁRSTVO

 • právna úprava SR
 • právna úprava ČR
 • právna úprava EÚ a medzinárodné zmluvy
 • definície dôležitých pojmov
 • odkazy na judikatúru k oblasti
 • odkazy na články k oblasti
 • odkazy na interenetové stránky MO Slovenského rybárskeho zväzu
 • odkazy na iné zaujímavé internetové stránky súvisiace s oblasťou
 • späť na začiatok

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti