Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Európska únia - stránky jej orgánov a inštitúcií a iné stránky súvisiace s právom EÚ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.03.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
 • EURÓPSKA ÚNIA: 
 • základné informácie o EÚ  /  TLAČOVÉ centrum EÚ
 • Rada Európskej únie (voľba jazyka) - úvodná stránka SK
 • Európsky parlament
 • Informačná kancelária EP v SR
 • Európska Komisia
 • Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva
 • politiky EÚ / sumár legislatívy (podľa oblastí - anglicky) / GLOSÁR anglicky | francúzsky | nemecky
 • rozšírenie EÚ
 • TAIEX (The Technical Assistance and Information Exchange)
 • Súdny dvor Európskych spoločenstiev
 • Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie)
 • Prístup k informáciám o európskej legislatíve (EUR-Lex / Úradný vestník EÚ), k EÚ publikáciám (EU Bookshop), k verejnému obstarávaniu (TED) a k výskumu a vývoju (CORDIS)
 • Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ
 • PreLex - sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov / Vyhľadávanie jednoduché, rozšírené / Proces a aktéri
 • Dokumenty predložené na verejnú diskusiu týkajúce sa problematiky spravodlivosti a vnútorných vecí
 • Národné legislatívne databázy členských krajín EÚ, kandidátskych a balkánskych krajín
 • Katalóg firiem pôsobiacich v EÚ
 • EUROINFO - všetko o členstve SR v EÚ:

 • úvodná stránka
 • žijeme v EÚ (info o prácištúdiucestovanípodnikaní a nakupovaní v EÚ)
 • EurokrajinyEÚ vedomostná spoločnosťEUROPÉDIA (encyklopédia o EÚ)
 • Agenda EÚ -SRFondy EÚ
 • EJN (European judicial network) = Európska justičná sieť:

 • v občianskych a obchodných veciach
 • v trestných veciach:
 • EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v občianskych a obchodných veciach:
 • úvodná stránka
 • právny poriadok ES/EÚ a členských štátov
 • právnické povolania
 • organizácia súdnictva v členských štátoch EÚ
 • právomoc súdov v členských štátoch
 • návrh na začatie konania
 • procesné lehoty v členských štátoch
 • rozhodné právo
 • predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia v práve ES a v práve členských štátov
 • doručovanie v EÚ
 • vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky
 • výkon súdnych rozhodnutí v inom členskom štáte
 • zjednodušené a zrýchlené konania
 • rozvod / rodičovské práva a povinnost inárok na výživné
 • konkurzné konanie
 • alternatívne spôsoby riešenia sporov
 • odškodnenie obetí trestných činov
 • GLOSÁR (výkladový slovník pojmov použitých na stránke EJN)
 • EURÓPSKY JUSTIČNÝ ATLAS V OBČIANSKYCH VECIACH
 • EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v trestných veciach (EJN):

 • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
 • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ
 • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci - v slovenskom jazyku)
 • formuláre (formuláre k justičnej spolupráci v trestných veciach v rôznych jazykoch)
 • SOLON (slovník právnych pojmov v úradných jazykoch členských štátov EÚ) EAW (European arrest warrant) / EZR (Európsky zatýkací rozkaz):
 • EAW (základné informácie o právnej úprave EZR na stránkach EJN - anglický jazyk)
 • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
 • MLA 2000 (prehľad signatárov; výhrady a vyhlásenia k Dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ publ. pod č. 372/2006 Z.z.)
 • EJTN (European Judicial Training Network) Európska sieť justičného vzdelávania:

 • úvodná stránka:  anglický / francúzsky jazyk
 • EPSO (European Personnel Selection Office) Európsky úrad pre výber zamestnancov
 • úvodná stránka
 • ERA (Europäische Rechtsakademie) Európska akadémia práva:
 • úvodná stránka:  anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / taliansky jazyk
 • ESF - Európsky sociálny fond (stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

  EUROJUST (The European Union´s Judicial Cooperation Unit)
 • úvodná stránka
 • EUROPOL (European Police Office) = Európsky policajný úrad
 • úvodná stránka EN SK / právne predpisy / užitočné linky
 • Európska sieť súdnych rád 
 • úvodná stránka
 • Európsky dvor audítorov
 • úvodná stránka
 • Európsky ombudsman
 • úvodná stránka
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti