Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pravidlá turnaja a súťaže o právnického kráľa strelcov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.11.2017JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Memoriál Milana Hanzela

  ENGLISH version

  (športová hala HANT Aréna, Bratislava)


  Pravidlá futsalového turnaja:

  Športová disciplína:

  • futsal s čiastočne upravenými pravidlami (pozri nižšie)
  • počet hráčov: 5 (v poli) + 1 (brankár)

  Hracia lopta:

  • súťažná futsalová lopta zn. Select (lopta má veľkosť 4 a mierne znížený odskok oproti futbalovej lopte)

  Nasadenie do skupín:

  • družstvá, ktoré sa v minulom ročníku stretli vo finále, budú nasadené do skupín tak, aby nehrali v tej iste skupine

  Hrací systém:

  • v skupinách hrá každý s každým
  • podľa umiestnenia v tabuľke skupiny sa hrajú stretnutia o umiestnenie bez semifinálového kola 
  • družstvo B skupiny umiestnené na poslednom mieste nebude hrať stretnutie o umiestnenie z dôvodu rozdielneho počtu družstiev A skupiny (4/5) a B skupiny (4/5)

  Výnimky na súpiskách:
  (vychádzajú z idey, že členmi právnických komunít sú často aj dobrí ľudia, ktorí nie sú právnici - sú súčasťou života komunity a preto aj oni sú vítaní na podujatí spoločensky i športovo)

  1. Pre hráčov-právnikov, ktorí v čase turnaja pôsobia ako advokáti, exekútori, notári, prokurátori, sudcovia, štátny zamestnanci ministerstva spravodlivosti, súdov alebo vysokoškolskí učitelia[1]neplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia uvedené v bode 2.
  2. V každom družstve sú povolené dve výnimky pre hráčov a jedna pre brankára pri dodržaní nasledovných pravidiel:
   1. Výnimka - HRÁČ má vek nad 25 rokov, je z právnického prostredia (zamestnanecký alebo iný obdobný vzťah ku príslušnej komunite) nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 3. najvyššej lige a vyššie.
   2. Výnimka - BRANKÁR má vek nad 30 rokov a nehrá aktívne súťažný futbal v 4. najvyššej lige a vyššie, resp. futsal v 2. najvyššej lige a vyššie.
  3. Pri výnimkách podľa bodu 2 je potrebné v súpiske uviesť vzťah, na základe ktorého je hráč/výnimka súčasťou právnického prostredia, čo potrvdí  hráč/výnimka svojim podpisom.
  4. Pre dámy/hráčky - právničky, prípadne študentky právaneplatia žiadne vekové ani iné obmedzenia, pričom dámy - futsalistky sa nezarátavajú medzi 2 povolené výnimky.

  Pravidlá pre uplatnenie námietok proti súpiske družstva:

  1. Súpisky družstiev s uvedením pôsobiska a dátumu narodenia hráčov budú sprístupnené pri losovaní turnaja jednotlivým vedúcim družstiev.
  2. Nedodržanie pravidiel pre zostavenie súpisky družstva môže u organizátora podujatia namietať iba vedúci ktoréhokoľvek družstva (nie iné osoby), a to najneskôr pred začatím každého stretnutia.
  3. Vedúci družstva, ktorého súpiska bola namietnutá preukáže oprávnenosť štartu namietaného hráča pred začiatkom stretnutia, v ktorom má hráč nastúpiť. Inak v stretnutí môžu nastúpiť iba hráči, u ktorých je oprávnenosť štartu jednoznačne preukázaná, ako aj hráči, z ktorých štartom súhlasí vedúci súperového družstva. 
  4. Nastúpenie družstva do stretnutia sa po začiatku príslušného stretnutia považuje za akceptovanie súpisky súpera pre dané stretnutie. 
  5. Námietky proti štartu hráča uplatnené až po začiatku stretnutia sa môžu zohľadniť až pri ďalších stretnutiach. 
  6. Súpisku družstva je možné doplniť aj počas turnaja.
  7. So štartom hráča doplneného na súpisku družstva ako výnimka až počas turnaja musí súhlasiť vedúci súperovho družstva. Inak je proti štartu takého hráča možné podať protest pri jeho prvom nastúpení na hraciu plochu v každom stretnutí, v ktorom nastúpi bez súhlasu vedúceho súperovho družstva; bod 5 sa v takom prípade nepoužije.

  Striedanie:

  • ľubovoľné (aj počas hry) vo vymedzenom priestore pri lavičkách, 
  • striedanie brankára za iného hráča (brankára) sa uskutočňuje počas neprerušenej hry, striedajúci brankár musí byť zreteľne odlíšený od ostatných hráčov dresom alebo odlišovacou vestou

  Hrací čas:

  • hrá sa hrubý čas
  • trvanie stretnutia:
   • 9 účastníkov
    • v skupine 4-člennej - 1x 20 min
    • v skupine 5-člennej - 1x 15 min
   • 10 účastníkov
    • dve 5-členné skupiny (A a B) - 1x 15 min 
   • o umiestnenie 1x15, resp. 2x 10 min (podľa programu)
   • internacionálov 2x 10 min
  • posledná 1 minúta stretnutia sa hrá čistý čas (pri gólovom rozdiele 1 gól alebo pri remíze)
  • rozhodca môže v odôvodnených prípadoch (striedanie brankára, ošetrovanie, výmena lopty, lopta v hľadisku a pod.) zastaviť čas kedykoľvek uzná za vhodné a primerané situácii
  • hrá sa bez oddychových časov
  • prestávka v polčase finálových stretnutí - 3 minúty, maximálne 5 minút
  • čakacia doba na súpera: 10 minút po plánovanom začiatku stretnutia; ak sa súper nedostaví na hraciu plochu kontumácia je 3:0

  Tresty hráčov:

  • žltá karta = povinné striedanie potrestaného hráča na 2 minúty,
  • druhá žltá karta v tom istom stretnutí = povinné striedanie potrestaného hráča s jeho vylúčením do konca stretnutia (bez červenej karty)
  • červená karta (nie pri druhej žltej karte) = 2 minúty oslabenie potrestaného družstva a pre potrestaného hráča znamená stop na ďalšie stretnutie
  • tri žlté karty v turnaji znamenajú stop na ďalšie stretnutie

  Hra brankára:

  • tzv. "malú domov" brankárovi môže hráč zahrať ako pri futbale (po prihrávke od vlastného hráča časťou nohy od kolena dole brankár nesmie chytiť loptu do ruky, môže hrať iba nohou)
  • počet prihrávok brankárovi (na nohu) nie je obmedzený

  Zahrávanie lopty do hry:

  • brankár zahráva loptu do hry rukou
  • brankár môže prehodiť loptu aj na súperovu polovicu (vyhodená lopta nemusí padnúť pred polovicou na zem)
  • auty a rohy sa kopú zo zeme (z čiary) podľa pravidiel futsalu
  • tolerancia vzdialenosti lopty od čiary/rohu ihriska je ± 10 cm, stojná noha sa musí ktoroukoľvek časťou dotýkať autovej čiary
  • súperovi hráči musia byť pri zahrávaní lopty do hry vo vzdialenosti minimálne 5 metrov od lopty

  Bodovanie zápasov a penaltový rozstrel:

  • za vyhratý zápas v skupine získa víťazné družstvo 3 body
  • pri remíze získavajú obe družstvá 1 bod
  • pri remíze v zápase o umiestnenie nasleduje penaltový rozstrel zo vzdialenosti 7m 
   (obe družstvá po 3 kopy a potom v prípade nerozhodného výsledku play-off; tí istí hráči môžu kopať znovu až po tom, čo kopali všetci ostatní hráči vrátane brankára) 

  Kritéria pre stanovenie poradia v skupine:

  1. pri rovnosti bodov 2 družstiev:
   1. výsledok vzájomného zápasu
   2. rozdiel skóre celkový 
   3. podiel skóre celkový (vyšší počet strelených gólov) 
   4. žreb
  2. pri rovnosti bodov 3 družstiev sa posudzuje tabuľka výsledkov týchto 3 družstiev:
   1. vyšší počet bodov v tabuľke 3 družstiev
   2. rozdiel skóre v tabuľke 3 družstiev
   3. podiel skóre (vyšší počet strelených gólov) v tabuľke 3 družstiev
   4. pri rovnosti bodov i skóre 2 družstiev v tabuľke 3 družstiev:
    1. výsledok vzájomného zápasu
    2. rozdiel skóre celkový 
    3. podiel skóre (vyšší počet strelených gólov) celkový
    4. žreb
   5. žreb
  3. pri rovnosti bodov 4 družstiev sa posudzuje:
   1. rozdiel skóre celkový
   2. podiel skóre celkový (vyšší počet strelených gólov)
   3. pri rovnosti bodov i skóre 2 družstiev alebo 3 družstiev sa postupuje podľa bodov 1. a 2.
   4. žreb

  Ostatné pravidlá:

  • podľa oficiálnych futsalových pravidiel (v prípade potreby výklad urobia rozhodcovia - špecialisti na futsal)
  • prepojenie na stránku www.futsalbratislava.sk, kde nájdete Pravidlá FUTSALU


  Súťaž o právnického kráľa strelcov:

  Popis súťaže:

  • streľba súťažiacich (pánov) zo stojacej lopty zo vzdialenosti 8 metrov od bránky 
  • dámy budú strieľať zo vzdialenosti 7 metrov od bránky
  • deti budú strieľaťs juniorskou futbalovou loptou zo vzdialenosti 9, 8, 7, 6, 5, 4 metrov od bránky (podľa vzrastu)

  Možnosť prihlásenia do súťaže:

  • očakáva sa prihlásenie 2 až 3 hráčov (páni alebo dámy) z každého družstva (iba právnici), prípadne sa môžu prihlásiť aj diváci (právnici)
  • očakáva sa prihásenie všetkých detí (chlapcov i dievčat) prítomných v hale 

  Súťažný kľúč:

  • v jednom kole strieľa každý strelec raz z príslušnej vzdialenosti
  • strelec, ktorý strelí gól postupuje do ďalšieho kola
  • gól dosiahnutý z "dorážky" nie je platný
  • v prípade, ak v celom kole neuspeje žiadny strelec, toto kolo sa zopakuje v rovnakom zložení strelcov
  • v prípade, ak uspeje viac ako 1 strelec súťaž pokračuje ďalším kolom, do ktorého postupujú úspešní strelci
  • víťazom súťaže je strelec, ktorý zvíťazí v poslednom kole streľby

  Brankári:

  • brankár musí stáť minimálne 5 metrov od miesta kopu lopty
  • brankári sa striedajú po každom streleckom pokuse
  • brankár nemôže chytať strelecký pokus strelca zo svojho družstva
  • brankár, ktorý dostane najmenej gólov bude ocenený vecnou cenou
  Poznámky pod čiarou:
  1. Za vysokoškolského učiteľa (§ 75 odsek 1 zákona o VŠ) sa nepovažujú doktorandi (ide o doktorandské štúdium podľa § 54 zákona o VŠ).^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti