Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Tematické oblasti a témy praktického seminára NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.08.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  TÉMY praktického seminára "Efektívne využitie počítača, internetu a elektronických systémov právnych informácií" sú rozdelené podľa ich obsahovej náplne do týchto štyroch základných tematických OBLASTÍ:

  1. efektívne využitie počítača
  2. efektívne využitie internetu vo všeobecnosti
  3. efektívne využitie internetu na vyhľadanie právnych predpisov, judikatúry a ďalších užitočných informácií pre právnu prax
  4. efektívne využitie elektronických systémov právnych informácií (ESPI)

  1. efektívne využitie POČÍTAČA
   1. Počítačový systém – strom priečinkov a súborov
   2. Pracovná plocha – zobrazenie spúšťacích tlačidiel často/bežne používaných programov, ktoré sa nespúšťajú automaticky
   3. Panel rýchleho spustenia – urýchlenie prístupu k často používaným aplikáciám počas práce s iným programami
   4. Priečinok „Desktop“ – rovnaké pracovné prostredie na všetkých počítačoch
   5. C:/Documents and Settings/meno užívateľa/Desktop
   6. Priečinok „Favorites“ – odkazy na Vaše obľúbené internetové stránky
   7. Zobrazenie priečinkov – nastavenia a praktické využitie rôznych nastavení
   8. Tlačidlo „Štart“, ponuka „Všetky programy“
   9. Využitie USB kľúča a externých pamäťových diskov
   10. Práca na počítači s využitím dvoch obrazoviek
   11. Využívanie klávesových skratiek
   12. stanovenie počtu znakov pri jazykových prekladoch písomností (kontrola vyúčtovania prekladateľa)
  2. efektívne využitie INTERNETU vo všeobecnosti
   1. základné tipy internetových prehliadačov (univerzálny, selektívny) - charakteristika
   2. charakteristika najvyužívanejších internetových prehliadačov
   3. nastavenie internetového prehliadača Internet Explorer 7/8/9 + osobitosti
   4. nastavenie internetového prehliadača Mozilla Firefox + osobitosti
   5. nastavenie internetového prehliadača Google Chrome + osobitosti
   6. nastavenie internetového prehliadača Opera + osobitosti
   7. vyhľadávanie na internete všeobecne: 
    1. využívanie logických operátorov
    2. využívanie klávesových skratiek
   8. praktické ukážky možností vyhľadávača www.google.sk a iné
   9. Nástroje služieb Google (Gmail, Dokumenty, Kalendár, Prekladač, Mapy, Fotografie, Obrázky a pod.)
  3. efektívne využitie INTERNETU na vyhľadanie právnych predpisov, judikatúry a ďalších užitočných informácií pre právnu prax
   1. Internetový portál „Učenej právnickej spoločnosti“ - www.ucps.sk
    1. základná charakteristika nového internetového portálu
    2. prihlásenie autorizovaného užívateľa na portál a výhody prihlásenia
    3. profil autorizovaného užívateľa a jeho úpravy; nastavenie individuálnych tematických oblastí záujmu
    4. horizontálna navigáčná lišta
    5. panel rýchlych odkazov pre právnikov
    6. odborné moduly internetového portálu (vyhľadávače právnych predpisov, medzinárodných zmlúv a rozhodnutí súdov, iné databázy využiteľné v justičnej praxi, IT pre právnikov, slovníky a prekladače, angličtina pre právnikov)
    7. preklad textov a celých webových stránok z a do 34 jazykov (vrátane slovenčiny)
    8. tlač textov z jednotlivých internetových stránok portálu
   2. Zbierka zákonov SR:
    1. www.zakon.sk (S-EPI) - vyhľadávanie zákonov podľa čísla, vyhľadávanie podľa hľadaného slova, obchoný vestník, odborná literatúra, ukladanie jednotlivých právnych predpisov do počítača
    2. www.zbierka.sk (Iura Edition) - fulltextové vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie, nastavenie automatického zasielania nového vydania Zbierky zákonov do e-mailu
    3. www.jaspi.justice.gov.sk (MS SR) - jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI - WEB)
   3. OSN – Organizácia spojených národov:
    1. úvodná stránka
    2. medzinárodné právo
    3. medzinárodné dohovory
    4. jednoduché vyhľadávanie dohovorov OSN
    5. rozšírené vyhľadávanie dohovorov OSN
    6. prehľad oblastí dohovorov OSN (29 kapitol)
    7. informačná sieť OSN - trestná činnosť a spravodlivosť (United Nations Crime and Justice Informations Network)
   4. Rada Európy:
    1. úvodná stránka - anglicky / slovensky 
    2. prehľad dohovorov Rady Európy - anglicky | nemecky francúzsky | rusky taliansky
    3. vyhľadanie dohovoru na stránkach Rady Európy
    4. vyhľadanie signatárskych štátov
    5. vyhľadanie výhrad a vyhlásení signatárskych krajín k dohovorom
    6. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave
    7. CEPEJ - Európska komisia pre efektivitu justície
   5. Vyhľadávanie judikatúry súdov a stanovísk:
    1. Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP)
    2. Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
    3. Ústavného súdu SR
    4. Ústavného súdu ČR
    5. Najvyššieho súdu SR
    6. Najvyššieho súdu ČR
    7. Najvyššieho správneho súdu ČR
    8. Stanoviská generálneho prokurátora SR
    9. EJN – Európska justičná sieť
   6. Vyhľadávanie cez katastrálny portál podľa:
    1. vlastníka
    2. listu vlastníctva
    3. parcely
    4. stavby
    5. bytu/nebytového priestoru
   7. Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach - úvodná stránka
    1. právny poriadok ES/EÚ a členských štátov
    2. organizácia súdnictva v členských štátoch EÚ
    3. právomoc súdov v členských štátoch
    4. návrh na začatie konania
    5. procesné lehoty v členských štátoch
    6. rozhodné právo
    7. predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia v práve ES a v práve členských štátov
    8. doručovanie v EÚ
    9. vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky
    10. výkon súdnych rozhodnutí v inom členskom štáte
    11. zjednodušené a zrýchlené konania
    12. rozvod / rodičovské práva a povinnosti / nárok na výživné
    13. konkurzné konanie
    14. alternatívne spôsoby riešenia sporov
    15. odškodnenie obetí trestných činov
    16. GLOSÁR (výkladový slovník pojmov použitých na stránke EJN)
    17. EURÓPSKY JUSTIČNÝ ATLAS V OBČIANSKYCH VECIACH
   8. Európska justičná sieť v trestných veciach (EJN) - úvodná stránka
    1. základné informácie o EJN
    2. brožúra o EJN (SK)
    3. kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
    4. EAW (informácie o inštitúte európskeho zatýkacieho rozkazu na stránkach EJN - anglický jazyk)
    5. EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
    6. compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
    7. formuláre (formuláre k justičnej spolupráci v trestných veciach v rôznych jazykoch)
    8. MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
    9. MLA 2000 (signatári dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach; výhrady a vyhlásenia)
  4. efektívne využitie ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV PRÁVNYCH INFORMÁCIÍ (ESPI)
   1. Porovnanie elektronických systémov vyhľadávania právnych informácií
    (ASPI , EPI, JASPI, Eur-lex, C.H.Beck, Verlag Dashöfer, ...)
    1. Základná charakteristika jednotlivých systémov
    2. Prednosti jednotlivých systémov
   2. ASPI: 
    1. Nastavenia ASPI, zmena parametrov nastavenia
    2. Export z ASPI do Wordu
    3. Vyhľadávanie podľa slov a fráz
    4. Práca s oknami v ASPI
    5. Práca s časovými verziami právneho predpisu
    6. Vyhľadávanie judikatúry v ASPI
    7. Vyhľadávanie právnych predpisov EÚ v ASPI
    8. Vyhľadávanie právnych predpisov ČR
    9. Vyhľadávanie v právnych predpisoch EÚ
    10. Vyhľadávanie v právnych predpisoch miestnej samosprávy
    11. Kalkulačka v ASPI (výpočet trov, úrokov a pod.)
   3. EPI: 
    1. Prihlásenie do EPI
    2. Nastavenia EPI, zmena parametrov
    3. Požiadavky na softvér a pripojenie na internet pre komfortné fungovanie EPI
    4. Export z EPI do Wordu
    5. Vyhľadávanie podľa slov a fráz
    6. Práca s oknami v EPI
    7. Práca s časovými verziami právneho predpisu
    8. Konsolidované znenia predpisu
    9. Vyhľadávanie právnych predpisov
    10. Vyhľadávanie judikatúry v EPI
    11. Vyhľadávanie článkov a komentárov v EPI
    12. Vyhľadávanie právnych predpisov EÚ v EPI
    13. Spresňovanie vyhľadávania v EPI
   4. EUR-lex: 
    1. EUR-lex - úvodná stránka
    2. Úradný vestník EÚ - úvodná stránka
    3. EUR-lex - Tematické spisy
    4. Vyhľadávanie cez číslo predpisu/právneho aktu
    5. Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov a fráz
    6. Vyhľadávanie cez oblasti a druh právneho aktu
    7. Zúženie/spresnenie vyhľadanej skupiny
    8. Informácie o vyhľadanom objekte
    9. Dvojjazyčné zobrazenie vyhľadaného objektu
    10. Hľadanie vo vyhľadanom dokumente formátu pdf, rtf
    11. Uloženie vyhľadaného objektu v počítači
              Komentáre
              Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
              Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
              Prihlásenie
              Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
              • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
              • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
              • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
              • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
              • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

              Online prenos

              Udalosti a podujatia

              • Žiadne udalosti