Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nový zákon o športe - transparentnosť financovania jeho prípravy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.03.2015UčPS (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Občianske združenie Učená právnická spoločnosť podalo na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “ministerstvo”) dňa 15. decembra 2014 žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu na projekt prípravy návrhu zákona o športe, ktorej predmetom bolo viacero subprojektov, medzi ktorými boli aj 1/ príprava paragrafového znenia návrhu zákona o športe a 2/ dôvodovej správy k návrhu zákona, 3/ zorganizovanie workshopov k uvedenému návrhu zákona a 4/ konferencie Šport a právo 2015 a 5/ vydanie štyroch čísiel odborného časopis Magister Officiorum obsahujúcich časť venovanú zákonu o športe, na ktoré bola poskytnutá dotácia.

  Ďalšími subprojektmi, ktorých podpora však už ministerstvom nebola schválená, bolo vypracovanie aktualít, odborných článkov, vedeckých štúdií k témam pripravovaného návrhu zákona o športe a prezentovanie navrhovaných riešení jednak na internete najmä prostredníctvom portálu www.ucps.sk, kde je vytvorená osobitná časť venovaná príprave zákona o športe, na facebookovských stránkach zriadených UčPS s názvom “Zákon o športe” a “Učená právnická spoločnosť - právo pre všetkých”, ako aj v ostatných médiách.

  Aj napriek tomu, že tieto subprojekty ministerstvom podporené neboli, UčPS ich považuje pre verejnú komunikáciu prípravy návrhu zákona o športe a diskusiu o ňom za dôležité, bude ich preto prostredníctvom členov a spolupracovníkov UčPS realizovať vo vlastnej réžii.

  Žiadosť o poskytnutie dotácie bola ministerstvom posúdená a bolo schválených 5 hore uvedených subprojektov súvisiacich s prípravou a prezentovaním návrhu zákona o športe ponúkaných zo strany UčPS. Následne bola dňa 11. februára 2015 uzavretá medzi ministerstvom a UčPS štandardná “Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu” s výškou poskytnutej dotácie 25.400,- eur a spolufinancovaním zo strany UčPS od 31% do 34 % pri jednotlivých schválených subprojektoch.

  Tak ako aj pri iných podujatiach UčPS, aj v tomto prípade Rada UčPS jednomyseľne rozhodla o zriadení osobitného transparenstného účtu na účely prijatia a verejnej kontroly použitia prostriedkov z dotácie. Tento účet je prístupný prostredníctvom internetu na stránke www.transparentneucty.sk a umožňuje verejný prehľad o nakladaní s financiami, ktoré boli štátom zverené UčPS na realizáciu predmetných subprojektov.

  Vzhľadom na to, že na subprojekty, ktoré budú financované z dotácie poskytnutej ministerstvom bolo potrebné zabezpečiť spolufinancovanie aj z vlastných zdrojov, uskutočnili sa rokovania zástupcov UčPS s nadáciou STARS & FRIENDS Nadácia a advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., výsledkom ktorých bolo dojednanie Memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané dňa 2. februára 2015 zástupcami všetkých troch spomenutých subjektov. Partneri memoranda sa spoločne budú usilovať o kvalitnú prípravu odborných riešení a pozitívnu prezentáciu tém nového zákona o športe.

  Cieľom Memoranda je okrem iného pozitívne ovplyvniť odbornú, obsahovú, teoretickú ako aj praktickú, právnu i mimoprávnu stránku a obsah odborných aktivít najmä v oblasti športového práva vrátane aktívnej participácie na tvorbe a prezentácii štátnej športovej legislatívy a jej implementácii do praxe, ktorej existencia, poznanie a dodržiavanie je predpokladom dobrej správy a rozvoja nielen slovenského športu ale celej slovenskej spoločnosti.

  Spoločnou snahou partnerov Memoranda je podporiť celkový rozvoj telovýchovy a športu na Slovensku okrem iného aj uskutočňovaním vzdelávacích a osvetových podujatí a aktivít, ktoré sú súčasťou i prejavom tejto spoločnej snahy.

  UčPS aj týmto chce poďakovať obom partnerom za ich podporu a ekonomický, odborný i osobnostný prínos do projektu prípravy návrhu zákona o športe.

  Memorandum o spolupráci nájdete TU.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti