Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Recenzia UčPS o publikácii: Peter Potásch; Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.06.2012Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  knihaPublikácia Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov (UKÁŽKA) Paneurópska vysoká škola, 2011, EUROKÓDEX, s. r. o. 2011, autora Petra Potáscha  sa  zaoberá skúmaním deliktuálneho práva  poukazujúc na vzájomné väzby medzi trestnými a správnymi deliktmi.

  V úvodnej časti podáva autor všeobecný náhľad na danú problematiku, ktorú v ďalšej časti rozpracováva po jednotlivých inštitútoch, a to vymedzením pôsobností, porovnania obsahu pojmov priestupku a trestného činu, znakov skutkovej podstaty atď. Na záver autor načrtáva i historický vývoj priestupkového práva na Slovensku počnúc obdobím od roku 1950, elementami priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej únie ( Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko ) a režimom inych správnych deliktov.

  Predmetná publikácia prehľadným a zrozumiteľným spôsobom načrtáva a to najmä z procesného hľadiska, spoločné a rozdielne inštitucionálne prvky správnych deliktov, najmä však priestupkov a trestných činov. Autor má ambíciu, v zhutnenej no prehľadnej forme, poskytnúť prehľad o problematike a procesných inštitútoch týkajúcich sa správnych deliktov ( priestupkov ), pričom poukazuje i na historické východiská priestupkového práva na našom území a možnosti de lege ferenda, ako i na niektoré zahraničné úpravy a možnosť ich aplikácie na našom území.

  Autor využíva bohatý poznámkový aparát a súdnu judikatúru a to tak slovenskú, ako i zahraničnú.

  Jednoznačne možno preto predloženú publikáciu odporučiť, a to tak z hľadiska využiteľnosti v akademickej oblasti, ale i z hľadiska jej použiteľnosi v praxi, napr. orgánov aplikujúcich právo (prokuratúra, súdy). 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti