Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VYHLÁSENIE spoločnosti RESPECT s.r.o. k ZÁKONU o ŠPORTE (2017) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.05.2017RESPECT s.r.o. (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  LINK na ANKETU - TU

  Spoločnosť Respect s.r.o., ako jeden z najväčších podporovateľov športu na Slovensku, ktorá bola partnerom projektu prípravy Zákona o športe a podporuje aj aktivity UčPS pri jeho implementácii do praxe, vníma veľmi pozorne dianie v slovenskom športe vrcholovom i výkonnostnom.

  Keďže očakávané prínosy Zákona o športe na úrovni klubov dosiahnuté neboli, je potrebné opätovne, kriticky ale konštruktívne zadefinovať a komunikovať spoločenskú objednávku športovej obce na vykonanie systémových zmien prospešných pre slovenský šport na úrovni školského/klubového športu detí a mládeže, ako aj na úrovni športu (polo)profesionálneho.

  Na jednej strane hodnotíme veľmi pozitívne skutočnosť, že Zákon o športe:

  1. v horizonte 4 rokov zdvojnásobí objem prostriedkov poskytnutých na šport zo štátneho rozpočtu na centrálnej úrovni (z 33 mil. v roku 2015 na cca 66 mil. eur v roku 2019) a súčasne garantuje, že sa tento objem nebude znižovať, čo významne pomôže najmä financovaniu prípravy a súťaží športovej reprezentácie a talentovanej mládeže,
  2. zaviedol pravidlá pre stransparentnenie športového prostredia najmä úpravou
   1. demokratických pravidiel deľby a vykonávania moci v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách,
   2. povinného zverejňovania dôležitých informácií o činnosti športových organizácií na ich webovom sídle a v informačnom systéme športu,
   3. systému odborného poradenstva a kontroly v športe prostredníctvom novej funkcie „kontrolóra športovej organizácie“ (klubu, zväzu) voleného ich najvyšším orgánom a „hlavného kontrolóra športu“ menovaného vládou SR,
   4. zmluvných vzťahov športovcov a športových odborníkov s klubmi a zväzmi.
  Na druhej strane však so znepokojením konštatujeme, že oproti pôvodne vypracovanému návrhu Zákona o športe jeho schválené znenie, a ani jeho novela z roku 2016, neriešia:
  1. motivačné opatrenie na podporu športu zo súkromných zdrojov, napriek tomu, že legislatívne boli navrhnuté viaceré možnosti a politikmi bola opakovane verejne deklarovaná vôľa prijať opatrenie na podporu športu zo súkromných zdrojov,
  2. zabezpečenie systémového zdroja na podporu športových aktivít detí a mládeže na miestnej úrovni prostredníctvom „športových poukazov“, ktoré mali/majú všeobecnú spoločenskú i politickú podporu, neboli však dodnes zavedené do praxe,
  3. kompenzačný nástroj voči podstatnému zvýšeniu výdavkov športových klubov na dane a odvody od 1.1.2019 z dôvodu automatického prechodu na zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa Zákona o športe v prípade športovcov vykonávajúcich šport pre športový klub spôsobom spĺňajúcim znaky závislej práce.

  Športová obec výmenou za deklarovanú vyššiu podporu športu (nielen na centrálnej štátnej úrovni, ale aj na klubovej úrovni) prijala povinnosti garantujúce transparentnosť športového prostredia, s čím sú spojené zvýšené odborné, personálne, administratívne a finančné nároky.

  Vyzývame preto športovú obec, politikov na komunálnej či republikovej úrovni, aby sa pripojili k tomuto vyhláseniu, zapojili sa do ankety o slovenskom športe a na ich základe spoločne vykonali kroky potrebné k splneniu pôvodne deklarovaných zámerov a cieľov Zákona o športe.

  Toto vyhlásenie môžete podporiť vyjadrením/pripojením svojich názorov, pripomienok či návrhov k otázkam a problémom riadenia, správy, financovania a kontroly slovenského športu vyplnením krátkej ANKETY - TU

  V Bratislave, 26. marca 2017

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti