Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Magister Officiorum - Archív 2011 NEPREČÍTANÉ 

Článok bol nastavený ako .
30.01.2012JUDr. Peter Sepeši
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač
 1. INTRODUCING THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND SELECTED FEATURES OF GOOD PUBLIC ADMINISTRATION

  Magister Officiorum - INTRODUCING THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND SELECTED FEATURES OF GOOD PUBLIC ADMINISTRATION - článok druhéjo vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 2. PROBLEMATIKA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

  Čítajte viac...
 3. NÁSILIE A NEVIAZANOSŤ DIVÁKOV V PRÁVNYCH A SOCIÁLNYCH PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Príspevok prináša pohľad na problematiku násilia a neviazanosti divákov v slovenských podmienkach v nadväznosti na seminár organizovaný SFZ a UEFA k téme bezpečnosti na štadiónoch. 
  Čítajte viac...
 4. NEÚSTAVNÝ ZÁSAH ŠTÁTU DO SÚKROMNEJ SFÉRY ŠKOLSKEJ SPOLOČNOSTI

  Autori v príspevku analyzujú neústavnosť obmedzujúcej právnej úpravy vzťahujúcej sa na školskú spoločnosť. Predchádzajúca právna úprava mala za následok porušenie princípu hospodárskej politiky a ochrany vlastníctva a zároveň zasahovala do autonómie súkromnoprávnych subjektov.

  Čítajte viac...
 5. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES AND VIRTUES OF LEGAL PROFESSIONALS

  Magister Officiorum - PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES AND VIRTUES OF LEGAL PROFESSIONALS (PROFESIONÁLNA ZODPOVEDNOSŤ A CNOSTI PRÁVNIKOV) - článok druhého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti
  Čítajte viac...
 6. QUO VADIS, PRIESTUPOK?

  Autor článku sa v úvode zaoberá definíciou priestupku, uvádza možné aplikačné problémy pri odhaľovaní priestupkov v cestnej premávke za pomoci stacionárneho radaru, reaguje na úvahu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) de lege ferenda zaviesť objektívnu zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok a konštruktívne ponúka iné legislatívne riešenie, ktoré by mohlo byť využité na dosiahnutie legitímneho cieľa.. Autor tiež kriticky poukazuje na zmeny, ktoré priniesla nepriama novela zákona o priestupkoch v roku 2009 v súvislosti s inštitútom osoby blízkej. V závere článku sa autor venuje aj disparite vo výške pokút za dopravné a iné priestupky udeľované podľa tzv. sadzobníka pokút.

  Čítajte viac...
 7. ÚVOD DO ZELENEJ POLITIKY (AJ) V PRÁVNYCH KONOTÁCIÁCH

  Magister Officiorum - ÚVOD DO ZELENEJ POLITIKY (AJ) V PRÁVNYCH KONOTÁCIÁCH - článok druhého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 8. PREZIDENTSKÁ REPUBLIKA

  Príspevok rozoberá právnu stránku (ne)konania prezidenta SR v súvislosti s vymenovaním Jozefa Čénteša do funkcie generálneho prokurátora SR a kladie otázku, či toto konanie prezidenta nemá prvky protiústavnosti.

  Čítajte viac...
 9. VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA - JANUÁR - FEBRUÁR 2012

  Magister Officiorum - VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA - JANUÁR - FEBRUÁR 2012 - článok druhého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti
  Čítajte viac...
 10. EDITORIAL

  Magister Officiorum - Editorial prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti.
  Čítajte viac...
 11. PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF)

  Magister Officiorum -  PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF) - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti
  Čítajte viac...
 12. DIŠTANČNÝ DELIKT VS. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA SR

  Magister Officiorum - DIŠTANČNÝ DELIKT VS. TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA SR - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti
  Čítajte viac...
 13. INŠTITÚTY ENVIRONMENTALIZMU A ENVIRONMENTÁLNEJ HISTÓRIE AKO SPOLOČENSKÉ FENOMÉNY A STIMULY TVORBY PRÁVA

  Čítajte viac...
 14. ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE

  Magister Officiorum - ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 15. OCHRANA SPOTREBITEĽA NA FINANČNOM TRHU A JEJ NEDOSTATKY

  Magister Officiorum - OCHRANA SPOTREBITEĽA NA FINANČNOM TRHU A JEJ NEDOSTATKY - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 16. ORGANIZÁCIA A CHARAKTER VEREJNEJ SPRÁVY V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH 1945 - 1948

  Magister Officiorum - ORGANIZÁCIA A CHARAKTER VEREJNEJ SPRÁVY V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH 1945 - 1948 - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 17. KONANIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY

  Magister Officiorum - KONANIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti
  Čítajte viac...
 18. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ZÁVISLEJ PRÁCE

  Magister Officiorum - PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ZÁVISLEJ PRÁCE - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 19. EURÓPSKA ÚNIA A JEJ POLITIKY V OBLASTI ŠPORTU

  Vlastné počiatky európskeho záujmu o šport sú spojené s právne nezáväznými dokumentmi: Adoninovou správou komisie pre Európu občanov z roku 1985, ktorá prvá upozornila na význam športu v EÚ, a ďalšími dvoma správami – Larivovou (1994) a Packovej (1997). Z nich prvá trvala prísne na dodržiavaní práva aj v oblasti športu. Druhá správa už bola formulovaná inak, a dokonca volala po uznaní špecifického charakteru športu a autonómie športového hnutia.

  V zmluve z Amsterdamu (1997) sa pritom šport už dostal do príloh, resp. nezáväzných záverečných protokolov: Deklarácia č. 29 výslovne uznala sociálnu hodnotu športu. V roku 1997 (13. júna) zároveň Európsky parlament prijal rezolúciu o úlohe EÚ v oblasti športu.

  Čítajte viac...
 20. ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA

  Magister Officiorum - ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

  Čítajte viac...
 21. AKO ĎALEJ S TZV. MOBILNÝMI SÚDMI?

  Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1.

  Čítajte viac...
Komentáre
Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
Prihlásenie
Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
 • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

 • Žiadne udalosti