Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pár dní pred Memoriálom  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.11.2012UčPS tím (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  resized__136x200_JUDr_Hanzel

  Už najbližšiu sobotu 17.11.2012 sa uskutoční v Bratislave v HANT Aréne (športová hala na Pasienkoch) IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela, športovo-spoločenské podujatia najmä pre právnikov, ich rodiny, deti a priateľov.

  Prinášame Vám informáciu o priebehu príprav Memoriálu a o tom, čo účastníkov podujatia čaká v najbližších dňoch.

  Oznam o zmene v pôvodnom programe:

  Žrebovanie družstiev do dvoch 4-členných skupín (A a B skupina) sa uskutoční v piatok, dňa 16.11.2012 o 18:00 hod v priestoroch reštaurácie GRÉMIUM Restaurant & Lounge, Gorkého11, Bratislava - Staré Mesto.
  Pôvodne sa malo žrebovanie uskutočniť až v sobotu, dňa 17.11.2012 o 10.30 hod, pred začiatkom prvého stretnutia Memoriálu.

  Minuloroční finalisti (Vysokoškolskí učitelia a Prokurátori - seniori) budú nasadení do skupín tak, aby nehrali v tej istej skupine.

  Poradie zápasov bude ihneď po žrebovaní doplnené na webovskú stránku portálu www.ucps.sk a nájdete ho v programe Memoriálu na stránke:http://www.ucps.sk/Memorial_program_2012.

  Nakoľko družstvo štátnych zástupcov z Českej republiky ospravedlnilo svoju neúčasť, na turnaji ich zastúpia ich slovenskí kolegovia prokurátori - juniori. Prokurátori, ktorí prejavili zvýšený záujem o aktívnu účasť na turnaji tak vytvoria dve družstvá.

  Čo nás veľmi teší je skutočnosť, že do športovej časti podujatia aktívne zasiahnu aj viaceré dámy. Hráčku vo svojom tíme avizovali sudcovia, vysokoškolskí učitelia i prokurátori - seniori. Možno prekvapia i ďalšie družstvá.

  Na Memoriál sme pre Vás pripravili dvojčíslo 4-5/2012 odborného časopisu Magister Officiorum, ktorý nájdete v elektronickej verzii aj na stránkach Učenej právnickej spoločnosti (www.ucps.sk/MagOff vo verzii HTML, kde je možné k jednotlivým príspevkom uvádzať odborné komentáre). V PDF formáte je časopis dostupný na stránke www.magisterofficiorium.sk.

  Obe čísla sú tematicky zamerané na problematiku "Šport a právo", pričom číslo 5 časopisu Magister Officiorum je koncipované ako zborník príspevkov z konferencie Šport a právo, konanej v dňoch 12.-13.9.2012 v priestoroch hotela Aquacity v Poprade.

  Naša veľká vďaka patrí:

  • HANT aréne - menovite p. Želiezkovi a p. Kolesíkovi za poskytnuté priestory aj so službami a najmä za maximálnu ústretovosť,
  • Slovenskému futbalovému zväzu - prezidentovi SFZ p. Kováčikovi, p. Klimentovi, p. Letkovi a manželom Čurným – za vecné dary, ktoré budú použité ako ceny do súťaží a všeobecnú podporu podujatia,
  • ligovým futsalovým rozhodcom - p. Čermákovi a p. Hanzelovi za prevzatie patronátu nad dodržiavaním pravidiel futsalu a najmä fair play počas futsalových stretnutí,
  • p. Porubcovi za moderovanie a odborný komentár k priebehu celého podujatia s primeranou štipkou emócie,
  • p. Bereczkovi a p. Poethemu (GREMIUM) za zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia,
  • p. Konštiakovi a jeho firme KON-RAD, za spestrenie pitného režimu,
  • p. Gardeckému za príspevok vo forme minerálnej vody pre športovcov,
  • p. Potúčkovi za zabezpečenie nového koberca,
  • pp. Šemberovcom (Kvetinárstvo Hydroflóra) za kvetinové dary,
  • všetkým, ktorí podporili toto podujatie formou peňažného daru a
  • celému dobrovoľnému organizačnému výboru zloženému zo zástupcov generálnej prokuratúry a Učenej právnickej spoločnosti, ktorý obetoval svoj voľný čas a bez nároku na odmenu aktívne prispel k tomu, aby bol IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela príjemným podujatím a zároveň dôstojnou spomienkou na tohto výnimočného človeka a aby prispel k vzájomnej spolupatričnosti a súdržnosti právnickej obce, menovite: p. Munkovej, p. Hablovičovej, p. Jobbagyovej, p. Waclavovej, p. Rečkovej, p. Karácsonyiovej, p. Tökölyovej, p. Sepešiovej, p. Košťálovi, p. Potúčkovi, p. Sivákovi, p. Beňovičovi, p. Rybánskemu, p. Sepešimu, p. Haňdiakovi, p. Potaschovi, p. Hanzelovi, p. Šumichrastovi a dobrovoľníkom - študentom Fakulty práva PEVŠ.

  Osobitné poďakovanie patrí p. Kohútovi za finančnú podporu pri vydávaní odborného časopisu Magister Officiorum v roku 2012.

  Nielen vďaka jeho podpore, ale aj vďaka ochote a záujmu autorov i recenzentov podieľať sa na projekte MagOff bez nároku na finančnú odmenu, mohla byť v roku 2012 slovenská právnická verejnosť obohatená o 2.500 kusov výtlačkov a cca 50 odborných príspevkov uverejnených v časopise MagOff, distribuovanom bezplatne v tlačenej aj elektronickej verzii, čím je zabezpečené zdieľanie a ďalší rozvoj vyprodukovanej znalosti celou slovenskou spoločnosťou.

  Záverom ďakujeme našim stálym partnerom – C.H. BECK, s. r. o, IURA Edition, spol s. r. o., S-EPI, s. r. o., ktorí sú dôležitými producentmi elektronických systémov právnych informácií, ako aj právnických publikácií pre slovenský i český právny priestor.

  Za účelom ocenenia jednotlivcov zúčastnených na Memoriáli Milana Hanzela venovala každá z uvedených firiem niekoľko hodnotných odborných publikácií, vrátane publikácií v anglickom jazyku pre maďarských kolegov.

  Podujatie významne podporilo aj vydavateľstvo Eurokódex, ktoré taktiež venovalo pre ocenených zaujímavé publikácie pre právnikov a Slovenský futbalový zväz, ktorý prispel množstvom vecných cien aj pre tých najmladších účastníkov.

  Tak, ako aj po minulé ročníky, aj tento rok máme pre deti pripravený detský kútik s odborným dohľadom, ktorý zabezpečí p. Nagyová, za čo jej veľmi ďakujeme. Aktívnejšie deti si budú môcť zahádzať na kôš alebo zahrať futbal v zadnej časti malej telocvične. Tvorivo naladené deti sa budú môcť zabaviť kreslením, modelovaním, čítaním a inými hrami.

  Futbalové kluby Slovan Bratislava, MŠK Žilina a AS Trenčín venovali do súťaže pre najmenších po jednom detskom futbalovom drese.
  P. Rybánsky a p. Sepeši venovali do súťaže pre deti detské knižné tituly.

  Po skončení športovej časti podujatia sa môžu účastníci presunúť do reštaurácie GRÉMIUM, kde bude pokračovať spoločenská časť podujatia v neformálnom duchu.

  Týmto si dovoľujeme pozvať právnickú obec spoločne s rodinnými príslušníkmi, aby prišli podporiť svojich športujúcich kolegov a vzdať úctu spomienke na významnú právnickú osobnosť - JUDr. Milana Hanzela, CSc.

  Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť podujatia osobne, pripravujeme online prenos, ktorý nájdete na úvodnej stránke www.ucps.sk.

  Všetkým darcom ďakujeme...

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti