Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Pojem: BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Zmena zákona o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

19.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

resized__160x160_rokovanieÚčelom návrhu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov, a to prostredníctvom zníženia administratívneho a regulačného zaťaženia zamestnávateľov a spružnením podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti