Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     biologický zdroj

Pojem: biologický zdroj

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Ochrana životného prostredia po prijatí Lisabonskej zmluvy

12.11.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši   | 

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa pôsobnosť Európskej únie v oblasti životného prostredia na prvý pohľad zásadne nezmenila. Podľa článku 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluvy o fungovaní EÚ“) patrí oblasť „životné prostredie“ medzi 11 hlavných oblastí, v ktorých sa uplatňujú spoločné právomoci Únie a členských štátov.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti