Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     dedičské konanie

Pojem: dedičské konanie

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

ESĽP: Prípad Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike

18.10.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
espl​Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

​Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 11. októbra 2011 v prípade Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia sa na Európskom súde sťažovali, že v dôsledku zákonných a praktických prekážok nemali prístup k súdu a nemohli tak dosiahnuť súdne vymoženie priznanej pohľadávky proti štátnemu podniku.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti