Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     majetkové právo

Pojem: majetkové právo

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Vývoj manželského majetkového práva v Československu počas rokov 1948 - 1992

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1948-1992. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých majetkových spoločenstiev manželov, ktoré boli formované pod vplyvom vtedajšieho komunistického režimu. Obdobie zmluvnej voľnosti počas prvej Československej republiky tak vystriedala striktná právna úprava vo forme zákonného majetkového spoločenstva a neskôr bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zotrvalo až do súčasnosti.

Čítajte viac...

Predmanželské zmluvy

Súkromné právo na území Slovenskej republiky so zreteľom na právnu úpravu vzťahov medzi manželmi podľa uhorského manželského zákona v období rokov 1918 – 1949 v základnej komparácii so súčasnou platnou právnou úpravou.

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva počas prvej Československej republiky

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1918-1939. Problematika je skúmaná z hľadiska osobitnej právnej úpravy manželského majetkového práva na území Čiech a Moravy a osobitnej právnej úpravy na území Slovenska. Zameriava sa na jednotlivé inštitúty manželského majetkového práva v podobe vena, osobitného majetku alebo spoločného majetku, či inštitútu koakvizície.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti