Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     rozšírenie

Pojem: rozšírenie

Všetky pojmy
predošlá | 1 | ďalšia

Modifikácie inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Článok je zameraný na problematiku zmluvných modifikácii inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých možnosti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku. Súčasná právna úprava majetkových pomerov manželov je striktná a len v malej miere poskytuje manželom možnosť upraviť si vzájomne majetkové vzťahy odlišne od zákonnej úpravy. Možnosťou sú jednotlivé zmluvné modifikácie, ktoré sa však viažu na existenciu manželstva, neumožňujú vzájomne pomery manželov upraviť ešte pred uzavretím manželstva, respektíve v okamihu jeho uzatvorenia. 

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti