Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Vitajte. Dnes je 02. december 2015. Meniny má Bibiána (zajtra: Oldrich)
      Všetky aktuality

Rýchle aktuality

Straty a nálezy

25.11.2015Mgr. Igor Šumichrast
resized__95x150_memorial_2009___pohar__6__webVážení účastníci VII. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela). Tak, ako aj po minulé roky, aj tento rok Vám dávame na vedomie informáciu o "stratách a nálezoch". Ak ste si Vaše veci spoznali, môžete nám napísať na náš facebook do správy alebo na email: igor.sumichrast@gmail.com. Tento rok sa zatiaľ našla funkčná mikina Adidas a jedna taška.

Pozvánka na VII. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela)

21.10.2015UčPS tím (Spracoval: Michael Válek )
resized__200x153_logo_ucps Učená právnická spoločnosť organizuje dňa 22. novembra 2015 už VII. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela).

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

19.09.2015 Michael Válek
12062Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu.

Cieľom publikácie je poskytnúť výklad tak hmotnoprávnych, ako aj procesnoprávnych aspektov páchania a dokazovania daňových podvodných konaní, ktoré sú trestnoprávne postihované ako trestný čin skrátenia dane podľa § 276 TZ, resp. ako trestný čin daňového podvodu podľa § 277a TZ, a to najmä na podklade rozhodovacej činnosti súdov.

Publikácia môže byť nápomocná orgánom aplikácie práva (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, orgánom činným v trestnom konaní, prokurátorom, advokátom) a slúžiť aj všetkým ostatným záujemcom o problematiku trestného práva, osobitne o problematiku daňovej kriminality. 

Oznámenie o príprave konferencie ŠPORT a PRÁVO 2015

08.08.2015UčPS tím (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )

resized__300x200_D__ti_a_sportPrinášame Vám oznámenie o konaní IV. ročníka konferencie ŠPORT a PRÁVO, ktorá sa uskutoční 1. - 2. októbra 2015 (štvrtok, piatok) v Senci, konferenčný hotel Dolphin.

Hlavným cieľom konferencie je prezentovanie obsahu návrhu zákona o športe členmi širšej pracovnej skupiny, ktorí sa významne podieľali na príprave návrhu zákona, ktorý je t.č. predmetom rokovania 54. zasadnutia Národnej rady SR ako bod 59, čislo parlamentnej tlače 1723.

Témy konferencie a ďalšie informácie o konferencii budú oznámené v najbližších dňoch na stránkach UčPS a SFZ. 

Návrh nového zákona o športe je v medzirezortnom konaní

10.07.2015 Michael Válek
resized__215x150_paragraf3 Dňa 9.07. 2015 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostal dlho pripravovaný a dlho očakávaný návrh nového zákona o športe. Celé znenie zákona, ktoré obsahuje 10 základných zásad a 124 paragrafov, je dostupné TU.

Odlišný názor predsedu amerického Supreme Court vo veci Obergefell v. Hodges (2015) - anglicky

lightbulbVo veci Obergefell v. Hodges, v ktorej Supreme Court Spojených štátov amerických rozhodol, že každý štát musí umožniť, aby páry rovnakého pohlavia mohli uzavrieť manželstvo, predseda Supreme Court (chief justice), John Roberts, vyjadril v rozsudku odlišný názor (dissenting opinion), v ktorom kritizuje, tak z ústavnoprávneho ako aj z historicky a biologicky tradičného hľadiska, toto rozhodnutie.

Verejná dišputa k návrhu nového “Zákona o športe” - VIDEO (Žiar nad Hronom 06.05.2015)

03.06.2015Mgr. Igor Šumichrast
resized__224x150_D__ti_a_sportUčená právnická spoločnosť Vám prináša videozáznam z podujatia - verejnej dišputy k návrhu nového “Zákona o športe” konanej dňa 06.05.2015 v Žiari nad hronom.
 predošlá|12345678910 35 36 |
Naposledy pridaný obsah

Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

02.12.2015JUDr. Igor Malinovský (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Článok je zameraný na problematiku obsahu bezpodielového spoluvlastnícka manželov, ktorý predstavuje základný inštitút súčasného manželského majetkového práva. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov navzájom v rámci spoločného užívania vecí a práv a povinnosti manželov ako spoluvlastníkov voči tretím osobám.

Čítajte viac...

ZÁKONY ŽIVOTA – INŠPIRÁCIA PRE TRÉNEROV A HRÁČOV

27.11.2015Ing. Miroslav Mackulín (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Čím som starší, tým častejšie a rád načúvam slovám skúsenejších ľudí. A oni často hovoria o múdrostiach vyplývajúcich zo Zákonov Života, či Univerza a nezabúdajú dodať, že my ľudia dnešnej doby sme sa od týchto múdrostí veľmi odklonili.
Každodenná prax „mentalistu“ mi, každým stretnutím so športovcami, či ich trénermi ponúka veľké množstvo inšpirácii a príkladov, ako tieto „zákony“ rešpektujeme, prijímame, riadime sa nimi, alebo naopak, ich ignorujeme a opovrhujeme na škodu nás a nami vedených športovcov.

Čítajte viac...

Modifikácie inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

12.11.2015JUDr. Igor Malinovský (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Článok je zameraný na problematiku zmluvných modifikácii inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých možnosti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku. Súčasná právna úprava majetkových pomerov manželov je striktná a len v malej miere poskytuje manželom možnosť upraviť si vzájomne majetkové vzťahy odlišne od zákonnej úpravy. Možnosťou sú jednotlivé zmluvné modifikácie, ktoré sa však viažu na existenciu manželstva, neumožňujú vzájomne pomery manželov upraviť ešte pred uzavretím manželstva, respektíve v okamihu jeho uzatvorenia. 

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva v Československu počas rokov 1948 - 1992

12.11.2015JUDr. Igor Malinovský (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1948-1992. Problematika je skúmaná z hľadiska právnej úpravy jednotlivých majetkových spoločenstiev manželov, ktoré boli formované pod vplyvom vtedajšieho komunistického režimu. Obdobie zmluvnej voľnosti počas prvej Československej republiky tak vystriedala striktná právna úprava vo forme zákonného majetkového spoločenstva a neskôr bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zotrvalo až do súčasnosti.

Čítajte viac...

Športové talenty má nájsť jednotné testovanie detí

ŠPIČKOVÝCH A ÚSPEŠNÝCH UBÚDA, POMÔCŤ MÁ PROJEKT
Ešte za éry Československa fungoval prepracovaný systém testovania, výberu a výchovy športových talentov z radov školákov, z ktorých vyrastali aj majstri sveta, či olympijskí medailisti. Ten pomáhal nielen nájsť tie najväčšie talenty a včas ich podchytiť, ale mal aj vplyv na celkovú popularitu športu u detí.

Čítajte viac...

Predmanželské zmluvy

02.11.2015JUDr. Igor Malinovský (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Súkromné právo na území Slovenskej republiky so zreteľom na právnu úpravu vzťahov medzi manželmi podľa uhorského manželského zákona v období rokov 1918 – 1949 v základnej komparácii so súčasnou platnou právnou úpravou.

Čítajte viac...

Vývoj manželského majetkového práva počas prvej Československej republiky

31.10.2015JUDr. Igor Malinovský (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )    |    Úvodná stránka

Článok je zameraný na problematiku vývoja manželského majetkového práva v rokoch 1918-1939. Problematika je skúmaná z hľadiska osobitnej právnej úpravy manželského majetkového práva na území Čiech a Moravy a osobitnej právnej úpravy na území Slovenska. Zameriava sa na jednotlivé inštitúty manželského majetkového práva v podobe vena, osobitného majetku alebo spoločného majetku, či inštitútu koakvizície.

Čítajte viac...

VII. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela) (22.11.2015) - základné informácie o podujatí

Prinášame základné informácie o organizácii a príprave VII. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (Memoriál Milana Hanzela), ktorý sa uskutoční 22.11.2015 v Hant Aréne (športová hala Pasienky na Bajkalskej ulici) v Bratislave.

Čítajte viac...

Prelomenie zásady "iura novit curia"

V článku je poskytnutá krátka úvaha o zásade "iura novit curia" s ohľadom na činnosť znalca v oblasti práva.
Čítajte viac...
 predošlá|12345678910 35 36 |
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia