Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Povinne zverejňované údaje UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.05.2017UčPS
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z., údaje, ktoré podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe povinne zverejňuje športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov alebo sponzorského, ak ho má mať možnosť sponzoruplatniť ako daňový výdavok.

  Učená právnická spoločnosť, o.z., (UčPS) získala status športovej organizácie podľa Zákona o športe zapísaním do registra právnických osôb, ktorý je vedený na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR.

  V tomto registri je UčPS vedená zatiaľ (cca od marca 2016) provizórne v excelovskom zozname prístupnom:

  Údaje o Učenej právnickej spoločnosti, o. z., ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe (2022)

  1. Názov: Učená právnická spoločnosť, o. z.
  2. Adresa sídla: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. Identifikačné číslo organizácie: 42 171 318
  5. Jedinečný identifikátor osoby: 15387
  6. Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998, BIC (SWIFT) FIOZSKBA; https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2100967998
  7. Adresa elektronickej pošty: info@ucps.sk
  8. Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8 z. č. 440/2015 Z. z.
  9. Druh športu: všetky druhy športu
  10. Druh vykonávanej športovej činnosti: organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu a tvorby vzorových predpisov, zmlúv a iných dokumentov v oblasti športu
  11. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Igor Šumichrast
  12. Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: sumichrast@ucps.sk
  13. Meno a priezvisko kontrolóra: JUDr. Peter Mihál
  14. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: mihal.lawyer@gmail.com
  15. Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 
   MENO PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA PRÁVNY TITUL VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   DÁTUM VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   Peter  Haňdiak  24.12.1970  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Peter  Sepeši  14.07.1969  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Igor Šumichrast 13.06.1987  členský vzťah k ŠO  09.09.2011
   Ladislav Križan 27.11.1981  členský vzťah k ŠO  16.12.2011
   Simoneta Sepešiová 23.10.1975  členský vzťah k ŠO  09.03.2012
   Ida Hanzelová 02.11.1946  členský vzťah k ŠO  17.04.2012
   Jaroslav Čollák 25.10.1988  členský vzťah k ŠO 03.10.2012
   Peter Mihál 25.10.1983  členský vzťah k ŠO 12.04.2013
   Žaneta Surmajová 31.12.1982  členský vzťah k ŠO 20.08.2013
   Ján Letko 11.09.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Peter Reisz 18.06.1985  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Marcel Blažo 08.01.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Peter Buck 25.06.1980 členský vzťah k ŠO 30.07.2018
   Róbert Pružinský 02.08.1977 členský vzťah k ŠO 14.01.2019
   Ivan Greguška 24.02.1975 členský vzťah k ŠO 07.09.2019
   Jakub Kováčik 28.01.1991 členský vzťak k ŠO 09.06.2020

  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ----
  17. Výška členského príspevku: 48,- €
  18. Dátum úhrady členského príspevku: do 31.05.2022
  19. Príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz
  20. Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: Konferencia Šport a médiá 2022 (3. ročník), Konferencia Šport a právo 2022 (10. ročník), Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (XII. ročník)
  21. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
  22. Označenie zdrojovej evidencie: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_UcPS

  Údaje o Učenej právnickej spoločnosti, o. z., ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe

  1. Názov: Učená právnická spoločnosť, o. z.
  2. Adresa sídla: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. Identifikačné číslo organizácie: 42 171 318
  5. Jedinečný identifikátor osoby: 15387
  6. Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998, BIC (SWIFT) FIOZSKBA; https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2100967998
  7. Adresa elektronickej pošty: info@ucps.sk
  8. Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8 z. č. 440/2015 Z. z.
  9. Druh športu: všetky druhy športu
  10. Druh vykonávanej športovej činnosti: organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu a tvorby vzorových predpisov, zmlúv a iných dokumentov v oblasti športu
  11. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Igor Šumichrast
  12. Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: sumichrast@ucps.sk
  13. Meno a priezvisko kontrolóra: JUDr. Peter Mihál
  14. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: mihal.lawyer@gmail.com
  15. Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 
   MENO PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA PRÁVNY TITUL VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   DÁTUM VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   Peter  Haňdiak  24.12.1970  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Peter  Sepeši  14.07.1969  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Igor Šumichrast 13.06.1987  členský vzťah k ŠO  09.09.2011
   Ladislav Križan 27.11.1981  členský vzťah k ŠO  16.12.2011
   Simoneta Sepešiová 23.10.1975  členský vzťah k ŠO  09.03.2012
   Dagmar Haňdiaková 27.03.1971  členský vzťah k ŠO  09.03.2012
   Ida Hanzelová 02.11.1946  členský vzťah k ŠO  17.04.2012
   Jaroslav Čollák 25.10.1988  členský vzťah k ŠO 03.10.2012
   Peter Mihál 25.10.1983  členský vzťah k ŠO 12.04.2013
   Žaneta Surmajová 31.12.1982  členský vzťah k ŠO 20.08.2013
   Ján Letko 11.09.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Peter Reisz 18.06.1985  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Marcel Blažo 08.01.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Peter Buck 25.06.1980 členský vzťah k ŠO 30.07.2018
   Róbert Pružinský 02.08.1977 členský vzťah k ŠO 14.01.2019
   Ivan Greguška 24.02.1975 členský vzťah k ŠO 07.09.2019
   Jakub Kováčik 28.01.1991 členský vzťak k ŠO 09.06.2020

  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ----
  17. Výška členského príspevku: 48,- €
  18. Dátum úhrady členského príspevku: do 31.05.2021 
  19. Príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz
  20. Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: Konferencia Šport a médiá 2021 (2. ročník), Konferencia Šport a právo 2021 (9. ročník), Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (XII. ročník)
  21. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
  22. Označenie zdrojovej evidencie: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_UcPS

  Údaje o Učenej právnickej spoločnosti, o. z., ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe

  1. Názov: Učená právnická spoločnosť, o. z.
  2. Adresa sídla: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. Identifikačné číslo organizácie: 42 171 318
  5. Jedinečný identifikátor osoby: 15387
  6. Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998, BIC (SWIFT) FIOZSKBA; https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2100967998
  7. Adresa elektronickej pošty: info@ucps.sk
  8. Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8 z. č. 440/2015 Z. z.
  9. Druh športu: všetky druhy športu
  10. Druh vykonávanej športovej činnosti: organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu a tvorby vzorových predpisov, zmlúv a iných dokumentov v oblasti športu
  11. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Igor Šumichrast
  12. Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: sumichrast@ucps.sk
  13. Meno a priezvisko kontrolóra: JUDr. Peter Mihál
  14. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: mihal.lawyer@gmail.com
  15. Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 
   MENO PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA PRÁVNY TITUL VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   DÁTUM VZNIKU
   PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
   Peter  Haňdiak  24.12.1970  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Peter  Sepeši  14.07.1969  členský vzťah k ŠO  01.06.2009
   Peter  Potasch  29.01.1980  členský vzťah k ŠO  16.06.2010
   Igor Šumichrast 13.06.1987  členský vzťah k ŠO  09.09.2011
   Ladislav Križan 27.11.1981  členský vzťah k ŠO  16.12.2011
   Simoneta Sepešiová 23.10.1975  členský vzťah k ŠO  09.03.2012
   Dagmar Haňdiaková 27.03.1971  členský vzťah k ŠO  09.03.2012
   Ida Hanzelová 02.11.1946  členský vzťah k ŠO  17.04.2012
   Jaroslav Čollák 25.10.1988  členský vzťah k ŠO 03.10.2012
   Peter Mihál 25.10.1983  členský vzťah k ŠO 12.04.2013
   Žaneta Surmajová 31.12.1982  členský vzťah k ŠO 20.08.2013
   Lukáš Pitek 04.07.1991  členský vzťah k ŠO 15.01.2016
   Tomáš Gábriš 28.03.1981  členský vzťah k ŠO 18.02.2016
   Ján Letko 11.09.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Zuzana Zajíčková 02.09.1973  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Patrik Hrbek 24.05.1992  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Peter Reisz 18.06.1985  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Marcel Blažo 08.01.1974  členský vzťah k ŠO 15.12.2016
   Ladislav Jakubec 26.10.1968 členský vzťah k ŠO 21.12.2017
   Peter Buck 25.06.1980 členský vzťah k ŠO 30.07.2018
   Róbert Pružinský 02.08.1977 členský vzťah k ŠO 14.01.2019
   Ivan Greguška 24.02.1975 členský vzťah k ŠO 07.09.2019

  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ----
  17. Výška členského príspevku: 48,- €
  18. Dátum úhrady členského príspevku: do 31.12.2019 
  19. Príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz
  20. Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: Séria 7 seminárov na tému zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?, Konferencia Šport a médiá 2019 (1. ročník), Konferencia Šport a právo 2019 (8. ročník), Séria 3 moderovaných vecných diskusií k vybranej športovej téme, Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (XI. ročník)
  21. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
  22. Označenie zdrojovej evidencie: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_UcPS
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti