Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Zverejňované údaje

Povinne zverejňované údaje a zmluvy UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.07.2017UčPS
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Údaje o Učenej právnickej spoločnosti, o. z., ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe 

  1. Názov: Učená právnická spoločnosť, o. z.
  2. Adresa sídla: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. Identifikačné číslo organizácie: 42 171 318
  5. Jedinečný identifikátor osoby: P-000-141
  6. Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998, BIC (SWIFT) FIOZSKBA; https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2100967998
  7. Adresa elektronickej pošty: info@ucps.sk
  8. Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8 z. č. 440/2015 Z. z.
  9. Druh športu: všetky druhy športu
  10. Druh vykonávanej športovej činnosti: organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu a tvorby vzorových predpisov, zmlúv a iných dokumentov v oblasti športu
  11. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Igor Šumichrast
  12. Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: sumichrast@ucps.sk
  13. Meno a priezvisko kontrolóra: JUDr. Peter Mihál
  14. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: mihal.lawyer@gmail.com
  15. Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 
   MENO  PRIEZVISKO  DÁTUM NARODENIA  PRÁVNY TITUL VZNIKU
    PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
    DÁTUM VZNIKU
    PRÍSLUŠNOSTI K ŠO
    Peter  Haňdiak 24.12.1970 členský vzťah k ŠO  01.06.2009
    Peter  Sepeši 14.07.1969 členský vzťah k ŠO  01.06.2009
    Peter  Potasch 29.01.1980 členský vzťah k ŠO  16.06.2010
    Renata Munková  01.03.1981 členský vzťah k ŠO  08.06.2011
    Igor Šumichrast  13.06.1987 členský vzťah k ŠO  09.09.2011
    Matúš Huťka  06.06.1985 členský vzťah k ŠO  04.11.2011
    Ladislav Križan  27.11.1981 členský vzťah k ŠO  16.12.2011
    Simoneta  Sepešiová 23.10.1975 členský vzťah k ŠO   09.03.2012
    Dagmar  Haňdiaková 27.03.1971  členský vzťah k ŠO   09.03.2012
    Ida Hanzelová  02.11.1946 členský vzťah k ŠO  17.04.2012
    Ján Mulík   04.03.1977 členský vzťah k ŠO   28.07.2012
   členský vzťah k ŠO 
   členský vzťah k ŠO 
   členský vzťah k ŠO 
   členský vzťah k ŠO 
   členský vzťah k ŠO 

  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ----
  17. Výška členského príspevku: 48,- €
  18. Dátum úhrady členského príspevku: 30.9.2017 
  19. Príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz
  20. Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: Séria 11 seminárov na tému zmluvné vzťahy, dane a odvody v športe, Konferencia Šport a právo 2017 (6. ročník), Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (IX. ročník), Tenisový turnaj o pohár UčPS vo štvorhre 2017
  21. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
  22. Označenie zdrojovej evidencie: http://www.ucps.sk/zverejnovanie_UcPS

   

  Zmluva o sponzorstve v športe - stengl a.s.

  Z. o sponzorstve_1

  Z._o_sponzorstve_1

  Z._o_sponzorstve_2

  Z._o_sponzorstve_3


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia