Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

J. Čentéš odmieta, že je pasívny a že nezaujal stanovisko k návrhu novely zákona o prokuratúre NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.07.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Kandidátovi na vymenovanie za generálneho prokurátora Jozefovi Čentéšovi bolo vytýkané politikmi cez médiá, že sa údajne nevyjadril k návrhom zákona o prokuratúre a statusového zákona prokurátorov.

  Zase médiám a cez nich aj občanom tohto štátu, dávame skreslené informácie, ktoré môžu spochybniť autoritu možného budúceho ústavného činiteľa - generálneho prokurátora, skreslené informácie, ktoré spochybňujú autoritu systému verejnej moci SR ako takého.

  Akého generálneho prokurátora si vlastne predstavujeme, akého si zaslúžime a akého nakoniec bude mať naša spoločnosť, jej občania, politické strany, politici, či média? 
  Je snáď akceptovateľný iba taký generálny prokurátor, ktorý sa bude baviť o odborných veciach hlavne v médiách?
  Sú média výsadné a jediné fórum na vyjadrenie (odborného) názoru?

  Diskusia i tá v médiách môže byť veľmi osožná vec ale nemôže byť vynucovaná a rovnako ani vyjadrenie žiadnej osoby. 
  Keď sa ktokoľvek rozhodne vyjadriť svoj odborný názor inde ako do médií, v slušnej spoločnosti mu to nemôže byť vytýkané a nemôže byť za to znevažovaný, obzvlášť nie vtedy, keď sa jedná o možného budúceho generálneho prokurátora. 

  Skúsme sa zamyslieť nad tým, aké by to bolo, keby sme sa prestali podvedome snažiť vnucovať/podsúvať iným, čo by mali robiť, ako by mali reagovať. Rešpektujme osobnosť iného a slobodu jeho prejavu, ktorej súčasťou nepochybne je aj právo nevyjadriť sa, resp. nevyjadriť sa do médií. 

  A možno, že si to ani neuvedomíme a aj nás budú potom viac akceptovať a počúvať a nebudú nám vnucovať modely myslenia, správania a konania stanovené účelovo niekým iným.

  Aj preto považujeme za správne odprezentovať právnickej obci stanovisko Jozefa Čentéša, ktoré publikovala tlačová agentúra TASR, a ktorého znenie je nasledovné:

  "V nadväznosti na opakovane medializované informácie o mojom pasívnom postoji a nezaujatí stanoviska k návrhu novely zákona o prokuratúre považujem za potrebné uviesť, že takéto tvrdenia nezodpovedajú skutočnosti. S návrhom novely zákona o prokuratúre som sa zodpovedne zaoberal v odbornej rovine. Svoje odborné stanovisko k návrhu novely zákona o prokuratúre som prezentoval ako člen Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 1. marca 2011 a poukázal som na potrebu zmien ustanovení návrhu zákona. Viaceré z týchto mojich návrhov boli aj predkladateľom akceptované. Konkrétne sa moje návrhy vzťahovali na vydávanie záväzných stanovísk generálnym prokurátorom, a nie ministrom spravodlivosti SR, na zmeny v úprave výberového konania a disciplinárneho konania, ako aj zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí prokurátorov a posunutie termínu účinnosti novely zákona. Odborné stanovisko k návrhu novely zákona o prokuratúre som predniesol dvakrát pred poslancami Ústavnoprávneho výboru NR SR a prezentoval som ho aj na prednáške pred študentmi právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave."

  "Zaujatie vecného odborného stanoviska k návrhu novely pred príslušnými orgánmi, ktoré sú kompetentné ho odborne posúdiť, ako aj rozhodnúť o prípadnom akceptovaní mnou navrhovaných zmien, som považoval za primárne a takýto postup som uprednostnil pred častejším reagovaním na vyjadrenia politikov v médiách, ktoré by mohlo byť dávané do súvislosti s mojou kandidatúrou, čo by podľa môjho názoru mohlo oslabovať (skresľovať) a uberať argumentom na vecnosti a odbornosti."

  Jozef Čentéš (a nielen Jozef Čentéš ale aj mnoho iných odborníkov z praxe) je presvedčený, že zaujatie vecného odborného stanoviska pred príslušnými orgánmi je lepší postup ako reagovanie na vyjadrenia politikov v médiách, ktoré produkujú ďalšie mediálne reakcie, ktoré často vecné riešenie problému skomplikujú, ak nie znemožnia. 
  Prvoradou ambíciou odborníkov je budovať systém, pripravovať novú legislatívu, navrhovať opatrenia, a nie tvoriť obsah pre média. 

  Nemusíme mať na vyššie uvedené myšlienky rovnaký názor, mali by sme však dokázať rešpektovať, že niekto iný má iný názor ako my, ako niektorí politici, ako média, a pokúsiť sa ho pochopiť a akceptovať.
  O to viac, keď sa jedná o kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora.

  Svoj konečný záver o tom, čo bolo uvedené, nech si urobí každý sám ...

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti