Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Lektori Konferencie Šport a právo 2016 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.10.2016UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač  Berdisová Mária

  Berdisova__

  Od roku 2013 pôsobí ako právnička na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ), kde sa zaoberá prioritne realizáciou projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, zabezpečuje komplexnú zmluvnú agendu s tým súvisiacu a bola aj členkou pracovnej skupiny a podieľala sa na tvorbe zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predtým 9 rokov pôsobila na sekcii rozpočtovej politiky na Ministerstve financií SR ako vedúca oddelenia rozpočtovej regulácie verejnej správy a do jej gescie spadala kompletná právna úprava finančných vzťahov v rámci verejnej správy, ako aj verejnej správy a súkromného sektora.


  Craig Alan

  craig

  Alan Craig je americký obchodný konzultant, poradca a pedagóg, pôvodom z Washingtonu D.C., ktorý má viac ako 30 rokov skúseností ako CEO spoločností v oblasti obchodnej komunikácie, marketingu a PR odvetviach, ktoré spolupracovali s poprednými svetovými značkami, vrátane Adidas, Nike, CocaCola, Mercedes, Harley Davidson a mnoho ďalších. Pracoval s množstvom špičkových amerických verejných škôl a univerzít v oblasti športových programov. Zabezpečoval marketing pre množstvo významných medzinárodných športových udalostí v tenise, futbale, ľadovom hokeji, baseballe a golfe. Získal vzdelanie v obchodnom programe University of Maryland, kde získal titul v manažmente. Štyri roky pôsobí v Bratislave ako obchodný a komunikačný konzultant a tréner pre obchodné spoločnosti a školy v strednej Európe.

  Viac informácií: alancraig.eu


  Csánderová Žaneta

  Csa__derova__Od roku 2014 zastáva funkciu riaditeľky Antidopingovej agentúry SR. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK v Bratislave obhájením dizertačnej práce „Doping v športe a antidopingové opatrenia“. Je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Aktívne sa angažovala v Antidopingovom výbore SR, kde pracovala ako dopingová komisárka od roku 1999.  Čavoj Jakub

  C__avojNarodený 12.7.1990 v Bratislave, po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu v športovej triede na gymnáziu Bilíkova v Bratislave, vysokoškolské štúdium absolvoval na Akadémie policajného zboru v Bratislave. Aktívne hrával futbal, momentálne sa mu venuje ako tréner detí. Počas štúdia stážoval v neziskovej organizácii a externe spolupracoval so SFZ v komisii organizácie verejných športových podujatí. Od 1.1. 2016 je zamestnancom SFZ na pozícii asistent integrity futbalu.
  Čollák Jaroslav

  c__olla__k_fotoAbsolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne ako asistent na Katedre občianskeho práva a ako externý doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva. V advokátskej kancelárii Čollák – Weiczen – Vanko a partneri pôsobí od roku 2013 ako advokátsky koncipient.

  V roku 2014 sa stal členom Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a členom Etického panelu komisie, súčasne členom Komory SFZ pre riešenie sporov.
  Dedík Peter

  dedikVyštudoval športový manažment, pracoval v minulosti ako generány manážer FC Nitra, a.s., ďalej ako riaditeľ 2. ligy na Únii ligovýh klubov. Z iniciatívy UEFA bola na SFZ vytvorená pozícia "Integrity Officer" (manažér integrity futbalu), ktorú zastáva od roku 2011 dodnes. Do jeho pôsobnosti na SFZ tým spadá agenda týkajúca sa ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí a zároveň sa dlhodobo venuje problematike financovania futbalu a športu vôbec.

  Gábriš Tomáš

  GabrisTomáš Gábriš je advokát, ktorý sa v praxi venuje športovému právu. V rámci svojej predagogickej kariéry vyučuje medzinárodné a európske športové právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikuje množstvo publikácií v oblasti športového práva doma, a aj v zahraničí.  Je docentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom mnohých odborných a vedeckých príspevkov zameraných aj na otázky práva a športu.


  Galovič Richard

  galovic__Riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica

  Generálny manažér Reprezentačného družstva Slovenska v Kanoistike na divokej vode

  Športový manažér a zakladateľ projektu Team Slovakia

  Kondičný tréner a majiteľ InPulse Fitness Academy
  Chlipala Miroslav

  Chlipala

  Miroslav Chlipala má dlhoročné skúsenosti v oblasti športového práva. Venuje sa najmä medzinárodným a národným aspektom boja proti dopingu v športe s dôrazom na špecifiká vzťahu pozitívno-právnej úpravy a športovo-technickej regulácie boja proti dopingu v športe. Pôsobí ako predseda právnej komisie pri Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky. Má bohaté skúsenosti pri uplatňovaní hmotnoprávnych predpisov v rôznych procesných konaniach spojených s porušeniami antidopingových pravidiel na úrovni medzinárodných športových zväzov ako aj na národnej úrovni. Venuje sa vzdelávaniu a evanjelizácii boja proti dopingu v športe. Aktívne sa podieľal na diskusii k návrhu zákona o športe v časti boja proti dopingu. Ako aktívny advokát poskytuje právne služby a zastupuje záujmy rôznych športových organizácii a športovcov v rozsahu bežnej agendy, zmluvných vzťahov, zodpovednostných vzťahov a uplatňovania nárokov.

  Okrem oblasti športového práva poskytuje profesionálne právne služby aj v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva. V tejto oblasti sa zúčastňuje mnohých konferencií, vedie workshopy a semináre. Je autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii. Dlhodobo pôsobil v akademickej oblasti so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií.


  Križan Ladislav

  Kriz__anJe bývalý slovenský futbalový reprezentant do 18 rokov, slovenský reprezentant vo futsale a účastník Akademických majstrovstiev sveta vo futsale v roku 2004 v Španielsku a 2006 v Poľsku. V prípravnom zápase v roku 2006 strelil gól slávnemu Realu Madrid. Vyštudoval telesnú výchovu a šport spojené s trénerstvom futbalu na FTVŠ UK (Mgr.), právo na PF UK (Mgr.), ktoré skĺbil pri obhajobe svoje dizertačnej práce s názvom Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho futbalistu na Slovensku po roku 1989, za ktorú získal v roku 2010 titul PhD. Od 7.3.2011 do 15.4.2012 pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a od 15.5.2012 do 7.9.2015 vo funkcií riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom Rady Učenej právnickej spoločnosti. V septembri 2016 bol zvolený za kontrolóra Slovenskej plaveckej federácie.  Kulifaj Peter

  Kulifaj_fotoV roku 2005 začínal ako terénny sociálny pracovník v prostredí sociálnej ubytovne „Modrý dom“ v bratislavskej Petržalke v programe občianskeho združenia Mládež ulice, kde pôsobí až doposiaľ. V rámci tohto pôsobenia bol v rokoch 2013 – 2015 členom tímu, ktorý zisťoval možnosti uplatnenia sociálnej práce v prostredí, kde sú mladí ľudia ohrození radikalizáciou a extrémizmom, vrátane futbalových štadiónov. Spolupracoval na spracovávaní výstupov z tejto štúdie, ktorá je inšpirovaná aj zahraničnými skúsenosťami.


  Letko Ján

  Ja__n_Letko_7Od roku 2010 pôsobí ako Vedúci IT oddelenia na Slovenskom futbalovom zväze (SFZ), kde v posledných rokoch vyvíja a implementuje Informačný systém slovenského futbalu (ISSF, www.futbalsfz.sk/issf). V rámci aktivít pre SFZ sa venuje vývoju a implementácii nového portálu Slovenského futbalu www.futbalnet.sk postavenom na športovej platforme Sportnet, na ktorej vývoji sa tiež aktívne podieľa (www.sportnetmedia.com). Spolupracuje tiež na vývoji a implementácii platformy Membery (www.membery.io) hlavne v oblasti implememntácie procesov pre národné športvé zväzy. Predtým pracoval na IT riešeniach pre spoločnosti FORZA, a.s., Mäsokombinát PM Zbrojníky, Konzerváreň FAJNE a SES Tlmače  Mackulín Miroslav

  Mackuli__nMiroslav Mackulín vyštudoval VŠE v Bratislave, pričom neskôr získal vzdelanie v odbore: Mentálny tréning a koučing. V súčastnosti pôsobí ako mentálny tréner a športový kouč so skúsenosťami v oblasti futbalu, basketbalu a volejbalu.
  Meško Dušan

  Mes__koUniverzitný profesor, pracuje ako lekár a vysokoškolský učiteľ na Klinike telovýchovného lekárstva v Martine. Je hlavný odborník M. zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo. Pracoval na Ministerstve školstva ako generálny riaditeľ Sekcie informatizácie (2007), v rokoch 2011-2015 pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave ako prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Absolvoval viacero študijných pobytov na renomovaných pracoviskách najmä v Európe. Riešil a spoluriešil desiatky domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov z oblasti medicíny, vzdelávania, digitalizácie. Prednášal na desiatkach európskych a svetových kongresov najmä témy z rôznych oblasti odboru telovýchovného lekárstva. Publikoval viacero vedecko-odborných prác, skrípt, odborných monografií z odboru telovýchovné lekárstvo. Je člen Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva.

  Mihál Jozef

  Miha__l_Foto

  Jozef Mihál bol v rokoch 2010-2012 ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Ivety Radičovej. V súčasnosti je poslancom Národnej rady SR (SaS). V športe sa priamo angažuje vo futbalovom klube FK Inter Bratislava. Ako lektor sa venuje pracovnému právu, daniam a odvodom fyzických osôb, každoročne vedie okolo 80 prednášok na tieto témy. 

     Sepeši Peter

  Sepes__iJe absolvent Právnickej fakulty v Košiciach, 23 rokov pôsobí na prokuratúre ako prokurátor, postupne pôsobil na všetkých troch stupňoch (okres, kraj, GP SR), kde vybavoval trestnú a medzinárodnú agendu. Jeden rok bol dočasne pridelený do Justičnej akadémie, kde sa staral o prípravu a vzdelávanie sudcov, prokurátorov, právnych čakateľov a súdnych úradníkov. V súčasnosti pôsobí tretí rok na odbore legislatívy a ústavného práva GP SR. V rokoch 2013 až 2015 sa podieľal ako člen pracovnej skupiny na príprave návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a návrhu zákona o športe. 
  Surmajová Žaneta

  Surmajova__Právnička v oblasti legislatívy, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva na Ministerstve škostva, vedy, výskumu a športu SR. Absolventka doktorandského štúdia na Fakulte práva Paneuróskej vysokej školy. Spoluautorka učebnice Teória a prax legislatívy, podpredsedníčka Komory SFZ pre riešenie sporov, členka Legislatívno-právnej komisie SFZ, podpredsedníčka disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie, členka pracovnej skupiny pre tvorbu zákona o športe a zákona o organizovaní verejných športových podujatí.


  Šrámková Liběna

  S__ramkovaadvokátka, zakládající partner GPS legal – www.gpslegal.cz

  předsedkyně České společnosti sportovního práva, z.s. – www.casl.cz

  člen Exekutivy a předsedkyně Legislativně-právní komise Českého svazu házené, z.s.

  člen Arbitrážního tribunálu Mezinárodní házenkářské federace
  Šulek Ivan

  s__ulek_fotoOd roku 2006 v Meste Košice pôsobil ako vedúci referátu športu a mládeže a bol autor Koncepcie rozvoja športu v meste Košice na roky 2015 - 2020. Od roku 2008 do roku 2012 pôsobil ako tréner reprezentácie v plávaní SZTPŠ, od roku 2013 do roku 2016 ako manažér reprezentácie v plávaní SPZ. V súčasnosti pracuje ako manažér projektu Európske mesto športu 2016 a manažér prípravného tímu kandidatúry Košíc na EYOF 2016.

  Šumichrast Igor

  igorMgr. Igor Šumichrast je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát, predseda Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, predseda Rady občianskeho združenia Sociálne grémium, o. z., revízor v občianskom združení Človek v ohrození a predseda Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie. Publikoval viaceré odborné články týkajúce sa právnej úpravy územnej samosprávy, tretieho sektora a športového práva. Je spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch (EUROKÓDEX), Komentára k zákonu o dobrovoľníctve (Centrálny portál pre neziskový sektor) a Právneho protikorupčného manuálu Transparency International Slovensko. Je členom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. V advokácii pôsobí od roku 2011. Advokátske skúšky zložil vo februári 2015.

  Zajíčková Zuzana

  Zaji__c__kova__Absolventka PF UK, advokátka a právnička SZĽH. V súčasnosti je predsedníčkou Licenčnej komisie SZĽH a podpredsedníčkou legislatívnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja a v období rokov 2013 - 2015 bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o športe v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Má viac ako 18 ročnú skúsenosť ako právnička, pracujúca pri tvorbe legislatívy, pri posudzovaní legislatívy a implementácie vo všetkých aspektoch aproximácie v rámci EÚ, od roku 2003 ako advokátka aj pri aplikácii právnych predpisov v oblasti civilného práva ako aj v oblasti životného prostredia a v oblasti športového práva. Pôsobila ako národný expert pre viaceré projekty Európskej komisie a tiež pôsobí od roku 2004 ako externý prekladateľ právnych textov z talianskeho jazyka do slovenského jazyka pre Súdny dvor Európskej únie.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti