Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nové/pripravované on-line nástroje (aplikácie, služby a pomôcky) internetového portálu UčPS nielen pre právnikov  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.10.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Tím právnikov Učenej právnickej spoločnosti (UčPS tím) pripravuje v spolupráci s informatikmi postupné dokončenie a implementáciu ďalších rozpracovaných projektov, ktorých výsledkom by mali byť on-line prístupné internetové nástroje (pomôcky, miniaplikácie a služby), ktorých cieľom je zefektívniť cestu právnika k relevantným odborným informáciám na webe a tiež umožniť mu zdieľať svoje odborné poznanie a skúsenosti.

  Nasleduje prehľad pripravovaných projektov, stav ich rozpracovania (ak sú rozpracované), ako aj náklady (predbežné, resp. po implementácii reálne náklady) jednotlivých projektov dobrovoľného prispievateľa, ktorý daný projekt spolufinancuje.

  1. Kalkulačky pre právnikov a iné súvisiace povolania (znalci, tlmočníci, prekladatelia) - vytvorenie internetového nástroja obsahujúceho pomôcky k výpočtu/stanovenmu výšky úrokov, trov, poplatkov, odmien, náhrad, cestovného, stravného a pod.
  2. Preklady právnych textov - vytvorenie internetového nástroja obsahujúceho pomôcky k prekladom právnych textov, vytvorenie databázy prekladov právnych noriem, právnych formulárov/vzorov
  3. Komentáre k obsahu - vytvorenie systémového nástroja, ktorý umožní prihlásenému používateľovi (v súlade s Etickým kódexom portálu UčPS) ku každému obsahu pridať svoj komentár
  4. Používateľské fórum - vytvorenie možnosti zdieľania informácií, výmeny skúseností, on-line komunikácie (pre prihlásených používateľov) v odborných veciach i pre voľný čas
  5. Legislatívne fórum – vytvorenie apolitickej odbornej platformy pre odbornú právnickú verejnosť, kde budú právnici uvádzať svoje návrhy na zmenu právnej úpravy, poukazovať na systémové a logické chyby v platnej právnej úprave (vrátane odbornej diskusie), ktorá bude zdrojom odborných podnetov pre legislatívu
  6. Tematické blogy - možnosť vytvorenia a zobrazenia používateľského blogu na základe súhlasu správcu portálu a hodnotenia príspevkov používateľmi
  7. Tvorba obsahu užívateľmi - vytvorenie jednoduchého systému pre užívateľov na navrhnutie pridania obsahu s možnosťou, aby sa pravidelný prispievateľ stal editorom portálu
  8. Tematické mapy (tzv. Topic Maps) - rozvíjanie vyhľadávacieho systému založeného na znalostnom vyhľadávaní
  9. Vyhľadávač súdnych rozhodnutí - vývoj nástroja na efektívnejšie vyhľadávanie súdnych rozhodnutí vo viacerých vyhľadávačoch súčasne
  10. Prehľad deliktov a sankcií - vytvorenie interaktívnej databázy obsahujúcej prehľad priestupkov, správnych deliktov a zodpovedajúcich trestných činov s prehľadom sankcií (druhov trestov a sadzieb) za príslušný delikt
  11. Jazykové vzdelávanie - spracovanie internetovej aplikácie pre výučbu/opakovanie anglického jazyka pre právnikov
  12. e-Časopis - vytvorenie internetového odborného časopisu pre právnikov
  13. e-Shop - sústredená ponuka a predaj právnickej literatúry od všetkých vydavateľstiev na jednom mieste s novým prístupom k ponuke informácií o dielach (možnosť prečítať si úvod diela, recenziu, vzorku textu diela, obsah, zoznam použitej literatúry a register pojmov) - Rada UčPS prijala rozhodnutie, že zatiaľ nebude implementovať projekt e-Shopu, ktorý by mohol byť vnímaný ako komerčná konkurencia voči jej odborným partnerom (Iura Edition, EUROKÓDEX, EPI, C.H.BECK) ale aj iným podnikateľským subjektom v tejto oblasti, ktorých činnosť sa v súlade so svojim poslaním a cieľmi UčPS snaží prezentovať odbornej právnickej verejnosti
  14. e-Knižnica - ponuka odborných diel ako aj ich častí v elektronickej forme s vlastnou aplikáciou na organizáciu stiahnutých dát
  15. Neprečítaný obsah - systém portálu UčPS registruje vo vzťahu ku každému používateľovi osobitne tie stránky, ktoré spadajú do ním sledovaného obsahu (Oblasti, Témy, Autori), ktoré ešte neprečítal a pri zobrazení stránky, budú neprečítané príspevky zobrazené so štítkom "Neprečítané". 
   Stránka sa označí ako prečítaná v závislosti od nastavenia v profile:
   1. otvorením stránky,
   2. zaskrolovaním na koniec stránky alebo
   3. zmenou statusu stránky (kliknutím na ikonku "Prečítané" na vrchu stránky)
  16. Notifikácia o neprečítanom obsahu - zasielanie emailových oznámení o nových príspevkov, ktoré daný používateľ ešte neprečítal. V notifikácii je uvedený link na neprečítaný obsah/príspevok s uvedením krátkeho intra/abstraktu príspevku. Pravidelnosť zasielania notifikácií si každý používateľ nastaví vo svojom profile. Stránky, ktoré si medzičasom používateľ prečítal na stránkach UčPS alebo ich označil za prečítané, do notifikácie zahrnuté nebudú.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti