Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.04.2013Bc. Lukáš Pitek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Konkurzné právo

  Novela zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v bodoch:

  1. Zmeny v generovaní správcov, zoznam správcov, výber správcov: Správcovia budú rozčlenení na reštrukturalizačných správcov a konkurzných správcov pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Správcovia budú vykonávať iba tú agendu, na ktorú boli zaradení, t. j. konkurzní správcovia pre fyzické osoby budú vykonávať iba agendu, ktorá sa týka fyzických osôb.

  2. Zmena územných obvodov, z ktorých môže byť správca vymenovaný: Na návrh veriteľov, ak sa jedná o reštrukturalizačné konanie alebo ak je správca v konkurznom konaní, môže byť správca vymenovaný z obvodu odvolacieho konkurzného súdu.

  3. Ročný správny poplatok správcu: Zjednotenie pre všetkých správcov (zjednodušenie evidencie, kontroly plnenia a vymáhanie pre ministerstvo).

  4. Preukazovanie vzdelávania: Okruh otázok sa nahrádza praktickejším spisovým prehľadom a upravuje sa dátum, ku ktorému ministerstvo vyhodnocuje vykonanie ďalšieho vzdelávania a to na 1. januára kalendárneho roka.

  5. Zavedenie preukazu pre správcu: Aby sa predišlo problémom, pri preukazovaní sa tretím osobám.

  6. Sankcie: Úprava systematickej úpravy ukladania sankcií, lehôt na zánik zodpovednosti, doplnenie dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu správcov.

  7. Vedenie kancelárie správcu: Správca bude povinný riadne označiť a zabezpečiť primerané technické vybavenie kancelárie. Taktiež bude povinný zabezpečiť jej minimálnu výmeru. V prípade, že ministerstvo opakovane zistí nedostatky týkajúce sa kancelárie správcu, bude nútené správcu vyčiarknuť zo zoznamu správcov.


  Zdroj: nrsr.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti