Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Oznámenie o príprave konferencie "Šport a právo 2017"  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.06.2017 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V dňoch 12. - 13. októbra 2017 sa v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade uskutoční 6. ročník podujatia sui generis na Slovensku - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom: „ŠPORT a PRÁVO 2017“.

  Jedným z najvýznamnejších výsledkov aktivity športovo-právnej komunity UčPS, ktorej členmi ani zďaleka nie sú iba “športový právnici”, bolo vypracovanie návrhu zákona o športe pracovnou skupinou UčPS, ktorý bol po náročnom legislatívnom procese nakoniec dňa 24. novembra 2015 schválený v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 132 hlasmi zo 135 prítomných poslancov, čo novému zákonu o športe dávalo silný mandát na uskutočnenie dlhodobej systémovej reformy slovenského športu.

  UčPS v spolupráci s externými expertmi - priateľmi UčPS okrem prípravy prvých piatich ročníkov konferencie ŠPORT a PRÁVO 2012 až 2016, pripravila:

  • 3 verejné dišputy k návrhu Zákona o športe v roku 2015 (Košice, Žiar nad Hronom a Bratislava), 
  • sériu 21 seminárov k Zákonu o športe pre národné športové zväzy a iné športové organizácie v roku 2016, 
  • sériu 11 seminárov k zmluvným vzťahom v športe a ich daňovo-odvodovým aspektom (2017) a 
  • mnoho ďalších odborných podujatí a výstupov v oblasti športu a práva, najmä cca 200 odborných článkov, cca 100 prezentácií a videoprezentácií a cca 400 odpovedí na často kladené otázky.

  Po minuloročnej konferencii v Poprade sa organizátori aj v roku 2017 rozhodli pre osvedčený model a miesto konania konferencie v hoteli Aquacity v Poprade. Vypočuli sme tým aj prianie pravidelných účastníkov konferencie ŠPORT a PRÁVO, pričom aj samotní organizátori konferencie a tradiční lektori sa už tešia na známe a srdečné prostredie s profesionálnou súčinnosťou pracovníkov i vedenia hotela Aquacity v Poprade.

  Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa už tradične podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia.

  Počas dvoch dní konferencie budú lektori najmä zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Veľkej Británie - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva, no najmä diskutovať o konceptoch možných právnych riešení k naplneniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu ako aj o identifikovaných problémoch v rámci procesu implementácie zákona o športe do praxe a ich možných riešeniach.

  Okruhy tém konferencie organizátori predbežne nezáväzne vymedzili nasledovne:

  1. "Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?"
  2. "Fond na podporu športu ako moderný transparentný nástroj na financovanie športu zo štátnych prostriedkov".
  3. "Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť".
  4. "Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?"
  5. "Voľné témy športového práva"

  Po relaxačnej podvečernej prestávke aktívnou formou na futbalovom ihrisku NFŠ Poprad alebo aj vo wellness centre Hotela AquaCity Poprad bude konferencia pokračovať neformálnym večerným posedením pri diskusných stoloch, v rámci ktorého budú lektori a osobnosti zúčastnené na konferencii diskutovať s účastníkmi a odpovedať na otázky súvisiace so športom a právom v športe.

  Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, odprezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurátormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, funkcionármi športových klubov či zväzov, športovcami i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najvážnejších problémov a predostrieť, rozdiskutovať a rozvinúť aj alternatívy právnych riešení postupného dlhodobého napĺňania programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť športu na roky 2016 až 2020.

  Problematika športového práva, ako mladého právneho odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky, postupne nadobúda stále významnejšie postavenie a rešpekt, zrejme aj, alebo práve preto, že podobne, ako napr. právo životného prostredia, ide o široko prierezovú problematiku, kde sa prekrýva nielen viacero právnych odvetví ale aj vedných odborov/oblastí, preto je jej obsiahnutie a zvládnutie pomerne náročné na dobrú prierezovú znalosť nielen právnych ale aj iných spoločenských vied.

  Na konferenciu boli pozvaní ako lektori/rečníci k jednotlivým odborným témam aj tieto osobnosti: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, JUDr. Jaroslav Čollák, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Jozef Čorba, PhD., Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD., Peter Hunt (Veľká Británia), Mgr. Michael Válek, JUDr. Peter Mihál, Ing. Alica Fisterová, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Ján Letko, Mgr. Peter Dedík, PhD., Ing. Miroslav Mackulin, Mgr. Peter Kulifaj, Mgr. Mária Berdisová, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. (Česká republika), Ing. Andrej Virlič.

  Ambíciou podujatia je poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam aj širokej odbornej právnickej i športovej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie bude možné tak ako po minulé roky sledovať bezplatne on-line na webovskej stránke SFZ i UčPS, pričom pasáže z vystúpení a diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie.

  Príspevky, ktoré odznejú v ich skrátenej avšak interaktívnejšej forme na konferencii budú po konferencii publikované v tlačenom zborníku z konferencie - osobitnom monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officioirum (MagOff) s názvom “Príspevky a závery z konferencie Šport a právo 2017”, ktorý bude publikovaný pre slovenskú športovú obec bezplatne v tlačenej forme, ako i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/MagOff a www.magisterofficiorum.sk, tak ako v predchádzajúcich rokoch.

  Na konferencii by sa mali ďalej zúčastniť ako vážení hostia okrem iných aj páni a dámy:

  • minister školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky,
  • Alica Fisterová, hlavná kontrolórka športu,
  • Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu,
  • Martin Kohút, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja,
  • Irena Adámková, prezidentka Slovenskej plaveckej federácie,
  • Ján Barczi, predseda predstavenstva TIPOS a.s.,
  • Jan Telenský, hostiteľ, majiteľ AquaCity Poprad,
  • Peter Hunt, odborník v oblasti iGaming-u
  • a ďalší významní hostia.

  Odbornú konferenciu ako ďalší tradiční partneri podujatia podporia hodnotnými právnickými knižnými titulmi zrejme tak ako po minulé roky spoločnosti S-EPI, EUROKÓDEX, Wolters Kluwer a C.H.BECK, za čo im týmto v mene organizátorov a najmä účastníkov podujatia ďakujeme.

  Ďalšie informácie o príprave a priebehu konferencie budú priebežne publikované na stránke Učenej právnickej spoločnosti (www.ucps.sk) a na stránke Slovenského futbalového zväzu (www.futbalsfz.sk, www.futbalnet.sk). 

  Odborné podklady, témy prednášok, program podujatia budú môcť nájsť záujemcovia tak ako po minulé roky na stránke portálu www.ucps.sk.

  Účasť na konferencii je obmedzená počtom 100 účastníkov vrátane organizátorov, lektorov a hostí.


  Myšlienka konferencie ŠPORT a PRÁVO 2017:

  "Na konci každého pravidla a ním upraveného procesu je človek, ktorý sa pod vplyvom toho čomu a komu verí rozhoduje, či je ten jeho pomyselný pohár poloplný alebo poloprázdny, 
  ... nech sa ten náš športový pohár javí ako poloplný a po kvapkách doň každodennou tvorivou činnosťou pridávajme živú vodu a vieru, že sa pomaly ale isto bude plniť a s ním aj sny a priania športovcov, ich realizačných tímov, rodín, športovej komunity a fanúšikov slovenského športu."

  Viera v pozitívny potenciál synergie športovej komunity v spojení s každodennou systematickou angažovanou tvorivou činnosťou motivovanou myšlienkami dobra je kľúčom k zásadnému progresu v slovenskom športe.

  Spoluorganizátori:

  • Učená právnická spoločnosť
  • Slovenský futbalový zväz
  • Paneurópska vysoká škola

  Ďalší dlhodobý partneri UčPS:

  • vydavateľstvá právnickej literatúry S-EPI, EUROKÓDEX, Wolters Kluwer a C.H.BECK, ktoré už tradične podporujú konferenciu kvalitnými právnickými knižnými titulmi pre účastníkov konferencie
  • STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Respect Slovakia, s.r.o.,

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti