Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.03.2021Ing. Ivan Greguška, JUDr. Marcel Blažo
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

  Number of active athletes. Is it one of the parameters of the formula for calculating the contribution
  to the recognized sport or an element of creativity?

  Ing. Ivan Greguška[1], projektový manažér, Slovenský tenisový zväz

  JUDr. Marcel Blažo, advokát, účastník OH 1992 v Barcelone v plávaní


  Kľúčové slová:
  financovanie športu, štátne prostriedky, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, informačný systém športu, príspevok uznanému športu, vzorec, výpočet, členská základňa, aktívny športovec, národný športový zväz, súťaže, kontrola.

  Key words:
  financing of sport, state resources, The Ministry of Education, Science, Research and Sport, state sport information system, contribution to recognized sport, formula, calculation, membership, active athlete, national sports federation, competition, control.

  Abstract:
  Ambíciou autorov článku je na podklade uvedených príkladov a analýzy verejne dostupných údajov určitým spôsobom až vyprovokovať diskusiu na systémové zjednotenie a najmä systémovo jednotnú aplikáciu pravidiel a pohľadu na verejný záujem v športe a na nástroj samotného primárneho cieľa podpory štátu (financovanie športu mládeže cez príspevok uznanému športu), ktorým je čo najväčšia množina pravidelne športujúcej mládeže. To všetko súčasne bez zámeru nejako osobitne a zvlášť poukázať iba na národné športové zväzy, ktorých analýza dát sa objavuje v tomto článku a že by sa zistenia, na ktoré je poukázané v článku, nemohli týkať prípadne aj iných národných športových zväzov.

  Abstract/Summary:
  The ambition of the authors of the article is to start a discussion on systemic unification and especially systemically uniform application of rules and views on the public interest of sport and on the tool of the primary goal of state support (financing of youth sport through a contribution to recognized sport), which is based on the above examples and analysis from publicly available data, which aims for as many regular youth sportsmen as possible. At the same time, all this without the intention of pointing out only the national sports federations, whose data analysis appears in this article, and that what is pointed out in the article could not possibly be applied to other national sports federations.


  Úplný článok nájdete TU


  Poznámky pod čiarou:
  1. Autor sa ako externý spolupracovník MŠVVaŠ SR podieľal na výpočte príspevku uznanému športu na roky 2019 a 2020. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti