Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Poslanci bez imunity? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.08.2011JUDr. Adriana Horváthová (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Novela dáva možnosť poslancom dobrovoľne sa vzdať svojej imunity a prijať tak plnú zodpovednosť za svoje konanie, pričom dôraz by mal byť kladený najmä na konanie, ktoré sa netýka výkonu verejnej funkcie. Dobrovoľným vzdaním sa imunity by tak došlo k zrovnoprávneniu poslanca s ostatnými občanmi štátu, s tým, že si ponechá len historicky overenú indemnitu za hlasovanie v NR SR a za výroky prednesené v NR SR alebo v jej orgáne a súčasne sa tým vytvorí predpoklad na lepšie zabezpečenie obrany občianskej spoločnosti pred potenciálnym zneužívaním moci.

  Novela upravuje dva rovnocenné spôsoby vzdania sa imunity, a to buď osobným vyhlásením na schôdzi NR SR (imunita zaniká okamžite) alebo tak urobí písomne do rúk predsedu NR SR (imunita zaniká doručením oznámenia). Takéto vzdanie sa imunity však nemá mať vplyv na indemnitu (beztrestnosť) poslanca zakotvenú v čl. 78 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. že poslanca nemožno stíhať za hlasovanie poslanca v NR SR alebo v jej výboroch, za výroky pri výkone funkcie prednesené v NR SR alebo v jej orgáne, a to ani po zániku jeho mandátu.

  V prípade vzdania sa imunity poslancom už nebude na jeho trestné a disciplinárne stíhanie či vzatie do väzby potrebný súhlas NR SR a v prípade pristihnutia a zadržania poslanca, ktorý sa vzdá imunity, pri trestnom čine, už nebude potrebný súhlas mandátového a imunitného výboru, na základe ktorej skutočnosti budú môcť orgány činné v trestnom konaní voči poslancovi, ktorý sa vzdá imunity, slobodne vykonávať akékoľvek úkony potrebné na náležité zistenie a objasnenie trestných činov, ako aj na ich spravodlivé potrestanie podľa trestnoprávnych predpisov. Súčasne bude možné konanie poslanca, ktorý sa vzdá imunity, prejednať ako priestupok (v prípade naplnenia skutkovej podstaty akéhokoľvek priestupku).


  zdroj: epredpisy.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti