Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právne vety stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR (2011) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.07.2011 (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Právne vety stanovísk

   prijatých trestnoprávnym kolégiom na zasadnutí kolégia dňa 30.5.2011
  (predseda trestnoprávneho kolégia h. doc. JUDr. Harald Stiffel)

  Tpj 89/2010

  „Objektom trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 Tr. zák. je jednak záujem štátu na kontrole pohybu tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, dani z pridanej hodnoty, a ak bol tovar dovezený z tretieho štátu mimo Európskej únie aj clu, a jednak záujem štátu na príjme z týchto daní a cla.

  Suma rovnajúca sa súčtu uvedenej daňovej, resp. colnej povinnosti, ktorú by inak daňový subjekt bol povinný podľa zákona odviesť, je v zmysle § 124 ods. 1vety prvej Tr. zák. škodou na úkor príjmovej časti štátneho rozpočtu“.


  Tpj 90/2010

  „I. Odmena za úkon právnej služby „prevzatie a príprava obhajoby vrátane prvej porady s klientom“ v zmysle § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. zahŕňa aj štúdium spisu ako neoddeliteľnú súčasť prípravy obhajoby.

  II. Či v trestnom konaní pred súdom je náhradný obhajca potrebný alebo nie, resp. už nie, závisí od vyhodnotenia konkrétneho prípadu predsedom senátu, ktorý v prípade zistenia takejto potreby rozhodne o ustanovení alebo odvolaní náhradného obhajcu opatrením. Pritom dbá aj na to, aby okrem práva obvineného na obhajobu (§ 2 ods. 9 Tr. por.) bolo naplnené aj jeho právo na prejednanie a spravodlivé rozhodnutie veci v primeranej lehote bez zbytočných prieťahov (§ 2 ods. 7 Tr. por.).

  III. Ustanovenie § 42 ods. 2 Tr. por. veta za bodkočiarkou nezbavuje náhradného obhajcu zákonných práv a povinností obhajcu, obmedzuje ho iba v možnosti ich výkonu. Na priznanie odmeny náhradnému obhajcovi preto nie je rozhodujúce či v konaní pred súdom aktívne vystupoval; bude postačovať, ak bol na hlavnom pojednávaní prítomný na základe predsedom senátu nezrušeného, t.j. stále platného opatrenia, ktorým bol za náhradného obhajcu ustanovený.“


  Tpj 96/2010

  „Konanie páchateľa, ktorý násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, aby v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní niečo konal, opomenul alebo trpel možno posúdiť len ako trestný čin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a nie aj ako trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.

  Jednočinný súbeh trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. s trestným činom marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. je vylúčený.“

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti