Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prípravy na spustenie zverejňovania súdnych rozhodnutí pokračujú NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na základe zmien v súdnictve, ktoré parlament schválil vo februári tohto roku budú Ústavný súd SR ako aj všeobecné súdy povinné od roku 2012 zverejňovať právoplatné rozhodnutia na internete. Túto povinnosť bližšie upravuje práve vyhláška ministerstva, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vyhláška hovorí o postupe súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a rovnako vymedzuje okruh údajov, ktoré budú pred zverejnením anonymizované ako aj kategóriu údajov, ktoré anonymizácii nepodliehajú.

  Údaje, ktoré podľa vyhlášky nebudú súčasťou zverejnených súdnych rozhodnutí sú napríklad:

  • mená určených fyzických osôb;
  • dátum narodenia a rodné číslo;
  • číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby;
  • bydlisko, telefónne a faxové číslo, prípadne e-mailová adresa;
  • názov a kód banky ako aj číslo a názov účtu a číslo klienta;
  • označenie katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva; utajované informácie a obchodné tajomstvo;
  • mená zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní (napr. znalci).
  Naopak, údaje, ktoré nepodliehajú anonymizácii sú podľa návrhu najmä:
  • označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie;
  • meno sudcu, súdneho úradníka a osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia;
  • údaje o orgánoch verejnej moci, mená ich štatutárov, vrátane notárov, exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov;
  • údaje o právnických osobách, mená štatutárnych orgánov a ich členov;
  • peňažné sumy, čísla faktúr a iných podobných dokladov (zmlúv, poistiek);
  • spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu.
  Súdy budú od 1. januára 2012 povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.

  Ministerstvo spravodlivosti zároveň pracuje aj na technickej príprave zverejňovania rozhodnutí a v spolupráci s vybranými súdmi prebiehala aj príprava celého procesu a testovanie zvolených postupov.

  Pripomienky k vyhláške je možné zasielať do 25. novembra 2011.


  Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti