Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Program konferencie "Šport a médiá 2019" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.03.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PREDBEŽNÝ PROGRAM 
  KONFERENCIE „ŠPORT A MÉDIÁ 2019”

  (Niektorí hostia pozvaní k okrúhlym stolom sa k svojej účasti zatiaľ záväzne nevyjadrili, po ich definitívnom vyjadrení bude program priebežne dopĺňaný možno aj o veľmi príjemné prekvapenia.)

  3.4.2019 (streda)
  08:30  09:30  Registrácia
  09:30  10:00  Úvodné príhovory
  • Ladislav Križan – stály člen Rady, Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) - za organizátora podujatia
  • Ján Kováčik – prezident, Slovenský futbalový zväz (SFZ) - za hlavného partnera podujatia
  10:00 – 11:30  1. Šport v ČT, RTVS a minulosť a budúcnosť slovenskej športovej Trojky
  • Jiří Ponikelský – výkonný riaditeľ, ČT Šport
  • Andrej Miklánek – bývalý šéfredaktor športovej redakcie Slovenskej televízie (STV) pri štarte športovej Trojky v roku 2008
  • Ján Kováčik – prezident, Slovenský futbalový zväz (SFZ)
  • Martin Kohút – prezident, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH)
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Pomôže dnes štát po 4 rokoch nárastu podpory športu, ktorý skončí v roku 2019, slovenskému športu najlepšie a najviac spustením verejnoprávneho športového kanálu po 1.1.2020 alebo inak?
  • Čo priniesla ČT Šport českému športu, čo dobré z nej vieme preniesť i na Slovensko a čoho sa naopak vyvarovať?
  • Čo sa za posledných viac ako 10 rokov v tejto téme zmenilo nielen v RTVS, ale i ČT?
  • Aký je po viac ako 20 mesiacoch od zvolenia nového generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka stav príprav verejnoprávneho športového kanálu, ktorý je v jeho projekte, ktorý predložil pred jeho voľbou, a ktorý už fungoval ako tzv. Trojka v rokoch 2008 až 2011?
  • Aký má byť jeho ročný rozpočet, pomer medzi svetovým a domácim športom, podiel jednotlivých športov, publicistiky a programov podporujúcich zdravý životný štýl?
  11:30 – 12:00  Coffee break 1
  12:00  13:30  2. Komercionalizácia športu prostredníctvom médií - popularita športu vytvorená obrazom médií v kontexte získania väčšej finančnej podpory
  • Andrej Miklánek – Head of TV content, Marketing Expert- Slovak Telekom, T-mobile CZ a zároveň aj šéfredaktor časopisu RUNGO, ktorý vydáva Mafra a.s.
  • Marián Zima – riaditeľ vydavateľstva ŠPORT PRESS, s.r.o., ktorá vydáva Denník Šport
  • Igor Moška – generálny sekretár, Slovenský tenisový zväz (STZ)
  • Eva Gažová – národná riaditeľka, Špeciálne olympiády Slovensko
  • Alfonz Juck – manažér top atlétov a vrcholných atletických podujatí
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Nútia nás média si myslieť, ktorý konkrétny šport je populárny alebo svojou sa zvyšujúcou, no stále limitovanou ponukou iba umožňujú, aby sme rozmýšľali, s akým konkrétnym športom strávime svoj obmedzený čas?
  • Kanibalizuje slovenský šport a možnosti jeho rozvoja stále väčšia dostupnosť ponuky top zahraničného športu a ak áno, dokážeme negatívne dopady globalizácie na náš šport aspoň čiastočne zmierniť a pozitívne vplyvy využiť v jeho prospech?
  • Čo už dlhodobo vravia o rozhodnutiach ľudí k téme dáta z peoplemetrov, auditované čísla o predaných nákladoch tlačených médii či výkony webov cez Google Analytics, resp. AIM Monitor?
  • Aké boli, sú a budú najčastejšie problémy pri “predaji” a “nákupe” športu na Slovensku?
  • Aké riešenia sa pri komercionalizácii športu na Slovensku najviac osvedčili a prečo?
  13:30  14:30  Obed
  14:30  15:45  3. Novinár, športovec, kritik a fanúšik v jednej osobe
  • Marcel Merčiak – vedúci odboru športu STV a zároveň komentátor/moderátor, Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
  • Miroslav Hašan – redaktor, Denník Šport
  • Števo Eisele – komentátor/moderátor Sport TV, Orange Sport
  • Viktor Kiššimon – editor, SME
  • Mario Porubec – športový novinár na voľnej nohe
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Ako riešia média v športe i profesionáli v nich pracujúci svoje konflikty záujmov?
  • Zachovávajú si odstup tak potrebný pre slobodnú kritickú reflexiu športu?
  • Aké sú výhody a riziká pri práci pre športovú organizáciu i média zároveň resp. pri potenciálnom návrate do médii zo športovej organizácie a naopak?
  • Ako sa líši práca hovorcu alebo mediálneho spolupracovníka športovej organizácie od práce napr. na tlačovom a mediálnom odbore ministerstva?
  • Ako znášajú kritiku z médii športovci a športoví odborníci a ako naopak pracovníci v športových médiách nielen od nich, ale i bežných ľudí? Sú naše média v športe oproti zahraničiu láskavé alebo naopak neľútostne kritické?
  • Aké sú kľúčové kompetencie pre prácu v športových médiách, kde a ako sa získavajú? Aké sú najväčšie prednosti a naopak aké slabiny, ktorými média v športe i profesionáli v nich pracujúci dnes na Slovensku disponujú a ako to pozitívne zmeniť?
  15:45  16:00  Coffee break 2
  16:00  17:15  4. Bulvár vs. fakty vs. investigatíva
  • Monika Jurigová – hovorkyňa, Slovenský futbalový zväz (SFZ)
  • Róbert Kotian – redaktor, Denník Šport
  • Jozef Šatara – vedúci športového oddelenia v News and Media holding a.s. a šéfredaktor športového portálu šport24.sk
  • Jozef Korbel – bývalý dlhoročný športový novinár a dnes manažér slovenských top športovcov
  • Vladimír Pančík – redaktor, Denník Šport
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Aké sú dnes limity slobodného informovania o športe u nás a čo ich vytvára?
  • Existuje v médiách v našom športe i u profesionálov v nich pracujúcich (auto)cenzúra?
  • Aký je pomer medzi bulvárom a serióznym informovaním o športe na Slovensku, na základe čoho vzniká a je vyvážený?
  • Ako písať zrozumiteľne o ťažkých témach v športe, aby zaujali?
  • Je ešte hovorca športovej organizácie novinár alebo už viac pracovník vytvárajúci jej pozitívne PR nielen pri krízovej komunikácii?
  • Dáva dnes niekto médiám v športe i profesionálom v nich pracujúcim na Slovensku systematickú spätnú väzbu pre ich zlepšovanie sa? Ak áno kto a ako, ak nie prečo a ako to je možné pozitívne zmeniť?  
  17.30  21.00  Blok neformálnych diskusií účastníkov podujatia s hosťami okrúhlych stolov


  04.04.2019 (štvrtok)

  09:00 – 09:30  Registrácia a ranná káva

  9:30 – 11:00  5. Mediálne a vysielacie práva

  • Roman Neuschl – riaditeľ úseku nových médií, televízia JOJ
  • Richard Lintner – riaditeľ, PRO-HOKEJ, a. s.
  • Daniel Jendrichovský – športový manažér, basketbalový klub Good Angels Košice
  • Michal Mertinyák – výkonný riaditeľ, Únia ligových klubov (ÚLK)
  • Jaroslav Šišolák – manažér mediálnych a licenčných práv, SFZ Marketing
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Ako zvýšiť hodnotu slovenského športu?
  • Kto má znášať aké náklady za aké typy športových prenosov a prečo?
  • Aká je dnes trhová hodnota mediálnych a vysielacích práv v slovenskom športe, aký bol jej vývoj po roku 1993 a čo ho ovplyvnilo?
  • Aká je trhová hodnota mediálnych a vysielacích práv v rámci športu v okolitých krajinách a čo ju ovplyvňuje/ deformuje oproti Slovensku? Môžu byť naše kluby i preto konkurencieschopné aspoň v stredoeurópskom regióne?
  • Aký je Váš pohľad na pojem verejnoprávnosti v športe, čo konkrétne rozmenený na drobné má znamenať?
  • Pomáha štát dnes cez RTVS resp. plánovaný verejnoprávny športový kanál celému slovenskému športu alebo iba niektorým odvetviam a ak niektorým, kým a ako boli/ majú byť vybraté?
  11:00 – 11:20  Coffee break 3
  11:20 – 12:35  6. Internet, sociálne siete a digitálne média (online svet)
  • Denis Bohumil Schvarcz – vlastník a konateľ TakUrčite s. r. o., ktorá vydáva prvý neobjektívny športový portál www.takurcitee.sk
  • Tomáš Gurský – športový psychológ, www.top-fit.sk
  • Ivan Husár – manažér, športový riaditeľ volejbalového VKP Bratislava, športový bloger
  • Juraj Čurný – mediálny a PR konzultant
  • Zuzana Botiková – sociologička zaoberajúca sa športom, Masarykova Univerzita
  Hlavné otázky na diskusiu:
  • Ako zmenil nástup internetu, sociálnych sietí či digitálnych médii svet športu v zahraničí a ako u nás?
  • Kradne online svet športu na Slovensku iba ľudí a ich čas na vykonávanie pravidelnej pohybovej aktivity alebo naopak i vytvára príležitosti, aby boli vďaka nemu ich symbiózou šťastnejší?
  • Ako vplývajú online média, ale i online život samotných športovcov na ich športový výkon počas súťaženia a tréningu?
  • Je “Niňajov svet” a “Tak určitee…” stále synonymom dnešnej úrovne komunikácie osôb zo slovenského športu alebo je to dnes už iba nespravodlivý predsudok z minulosti?
  • Kto z športovcov, športových odborníkov a športových organizácii na Slovensku sú lídri v “online svete” a prečo?
  • Je športový blog z núdze cnosť a má budúcnosť i poslucháčov športový podcast?
  • Patrí zapnutý mobil do športovej šatne profesionálov, ale i malých detí?

  12:35  13:00  7. Prezentácia kľúčových myšlienok a spoločných riešení od diskutujúcich
  13:00  14:00  Obed a ukončenie podujatia

  (Učená právnická spoločnosť, o. z., si ako organizátor konferencie Šport a médiá 2019 vyhradzuje právo na dodatočné zmeny programu.)


  Na konferenciu je možné prihlásiť sa elektronicky - vyplnením prihlášky priamo na portáli UčPS prostredníctvom prihlasovacieho systému - Šport a médiá 2019.


  Partneri konferencie Šport a médiá 2019:

  Denniksport klub_pod_lampou Marco_Mirelli stengl logo_becom_svk


  ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV:

  Pre bezproblémový priebeh konferencie Vás prosíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

  1. Minimalizujte svoj pohyb v priestoroch prednáškovej sály počas jednotlivých diskusií pri okrúhlych stoloch i súkromnú (individuálnu) komunikáciu.
  2. Na mobilných komunikačných zariadeniach si nastavte hlasitosť zvonenia na tichý režim.
  3. Dodržujte časové aspekty, a to najmä trvanie prestávok a vráťte sa na svoje miesta s dostatočným predstihom pred pokračovaním programu.
  4. Ak sa chcete do diskusie zapojiť, premyslite si vopred svoju otázku, sformulujte ju stručne, jednoznačne a zrozumiteľne. Privítali by sme, ak by ste zasielali otázky priebežne počas diskusie ideálne písomne cez aplikáciu sli.do, pričom prednosť budú mať neanonymné dopyty odoslané pod reálnym menom a priezviskom, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu prípadných záujemcov.
  5. Zoberte na vedomie, že oficiálna časť konferencie je v režime on-line prenosu, preto počas celého podujatia postupujte podľa pokynov organizátora.

  Ďakujeme

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti