Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prvé zasadnutie ŠPORTOVEJ RADY NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.12.2011JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dňa 8.12.2011 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie odborníkov venujúcich sa oblasti a problematike športového práva.

  Táto iniciatíva vychádza z myšlienky spojenia odborníkov, ktorí sa venujú predmetnej oblasti s cieľom pokúsiť sa v spoločnej diskusii hľadať možnosti prípadne spolupráce v oblastiach spadajúcich pod športové právo a to najmä:

  1. poskytovanie nezávislých odborných stanovísk k aktuálnym otázkam športového práva, 
  2. analyzovanie problematických otázok a káuz v oblasti športu na Slovensku a v zahraničí, 
  3. prispievanie odborných návrhov na zmenu legislatívy v oblasti športu a telesnej kultúry, ktorých podstatou bude zlepšenie fungovania športu na Slovensku, 
  4. tvorba nového modelu financovania športu na Slovensku, 
  5. vytváranie prostredia pre zlepšenie postavenia jednotlivých športových klubov, oddielov a občianskych združení
  6. organizácia konferencií, seminárov a diskusií na témy z oblasti športového práva a športu samotného. 

  Úvodné stretnutie bolo zamerané na vzájomne sa spoznanie jednotlivých členov, predstavenie vízií tejto skupiny, diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch v oblasti športu a definovanie cieľov a nevyhnutných zmien, ktoré je v športe potrebné iniciovať.

  Po úvodných slovách prítomných sa diskutovalo o postavení športu na Slovensku, prínosom boli slová Ladislava Križana, ktorý ako generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR popísal dôsledky aktuálnych problémov v športe na Slovensku a predstavil vízie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti športu.

  Výsledok úvodného, takmer trojhodinového stretnutia si dovolíme zhrnúť do nasledovných bodov:

  • členovia sa dohodli na inštitucionalizácií tejto skupiny a schválili názov, pod ktorou bude celá iniciatíva vystupovať, a to ŠPORTOVÁ RADA
  • ŠPORTOVÁ RADA je otvorenou skupinou, ktorá nemá obmedzený počet členov; zasadnutí sa v budúcnosti budú môcť zúčastňovať aj ďalší experti z oblasti športu a osoby, ktorým je táto iniciatíva blízka, 
  • obsah činnosti ŠPORTOVEJ RADY by mal mať edukatívny charakter so zameraním na odbornú, laickú verejnosť a študentov,  
  • v roku 2012 sa pod záštitou ŠPORTOVEJ RADY zorganizuje monotematická konferencie v Bratislave s odborníkmi zo Slovenska a Čiech,  
  • ŠPORTOVÁ RADA sa zhodla na potrebe oslovenia Slovenského olympijského výboru a Paraolympijského výboru prípadne iných inštitúcií, ako potenciálnych subjektov podpory ŠPORTOVEJ RADY; dosiahnutie predmetného cieľa bude v kompetencii koordinačného výboru v zložení JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Marek Števček a JUDr. Miloš Hrvoľ
  • ŠPORTOVÁ RADA bude pri presadzovaní cieľov vždy zameraná na dodržiavania princípov odbornosti, slušnosti a apolitickosti, 
  • ďalšie zasadnutie ŠPORTOVEJ RADY sa uskutoční v mesiaci marec 2012. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti