Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prvý rok účinnosti zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.01.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na úvod

  O niekoľko dní uplynie prvý rok účinnosti zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pri každej právnej norme trvá určitý čas, kým sa s ňou adresáti do detailov oboznámia, kým sa dostane do života jej obsah, kým sa duch novej právnej normy premietne do právnych vzťahov, ktoré reguluje, kým sa optimalizujú zmenené procesy a vzťahy.

  Samotný text zákona je pre bežného občana textom napísaným zvláštnym spôsobom, pretože obsahuje strohý normatívny jazyk bez vysvetlení a príkladov, ktorý sa používa v právnych predpisoch. Ďalej sú v ňom rôzne legislatívne pojmy a spojenia, niekedy aj úplne odlišné od slov používaných na označenie toho istého predmetu, činnosti alebo javu v hovorovej reči, potom legislatívne skratky, vnútorné odkazy v rámci daného právneho predpisu a často aj odkazy na iné právne predpisy.

  Čítať právny predpis nie je ľahké čítanie 

  Čítať právny predpis nie je úplne ľahké a ani veľmi atraktívne čítanie. Napriek tomu je potrebné nájsť spôsob, aby sa obsah právnych noriem čo najskôr a čo najpresnejšie dostal medzi adresátov, ktorí majú normu poznať, aplikovať, dodržiavať alebo vynucovať jej dodržiavanie. A to je nielen úlohou, ale aj umením každej spoločnosti, každého štátu a jeho orgánov, ktoré spravujú verejné veci, do akej miery a ako rýchlo sa im to podarí.

  Aký má zmysel a význam dôvodová správa k zákonom?

  Aby bol legislatívny text jednotlivých ustanovení ľahšie zrozumiteľný, v rámci legislatívneho procesu sa spolu s návrhom textu zákona tvorí aj dôvodová správa, ktorá má vysvetliť obsah, ciele, zdôvodnenie, zmysel, význam a spôsob aplikácie právnej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy vysvetľuje dôvody navrhovanej právnej úpravy vo všeobecnej rovine a osobitná časť dôvodovej správy zdôvodňuje a vysvetľuje obsah už konkrétnych ustanovení právneho predpisu, aby zmyslu a cieľu jednotlivých ustanovení lepšie porozumeli tí, ktorí právnu normu prerokúvajú a schvaľujú.

  Poznanie o (ne)používaní dôvodovej správe k zákonu č. 1/2014 Z.z. 

  Počas minulého roka sme v procese implementácie nového zákona absolvovali desiatky prednášok, školení, prezentácií, diskusií, pracovných stretnutí, ale aj emailových, telefonických, či osobných konzultácií, v rámci ktorých sme sa zase významne posunuli v poznaní problematiky a jej praktických, ale aj psychologických aspektov a tiež sme si zistili, že dôvodová správa k zákonu č. 1/2014 Z.z. sa ako významný zdroj poznania upravovanej problematiky využíva veľmi málo, respektíve vôbec. Pritom odpovede na mnohé praktické otázky, ktoré nám v priebehu roka boli adresované, sú vysvetlené práve v dôvodovej správe k zákonu.

  Na základe tohto poznania sme pre vás, pre slovenský šport (políciu, kluby i fanúšikov) vytvorili pomôcku - internetovú stránku, kde nájdete mnohé riešenia a odpovede na otázky, s ktorými sa stretávate v praxi a vďaka nej budeme môcť ešte lepšie pochopiť duch zákona a zároveň zodpovedajúco aplikovať ustanovenia zákona v praxi. S týmito dôvodmi schvaľovali zákon č. 1/2014 Z.z. aj poslanci Národnej rady SR.

  Vytvorenie pomôcky k aplikácii zákona č. 1/2014 Z.z. alebo priblíženie dôvodovej správy bližšie k adresátom

  Na nižšie uvedenom linku na stránku nájdete text zákona č. 1/2014 Z.z., pričom pri každom paragrafe je rozbaľovací obsah (svetlomodré pole), kde sa vám po kliknutí rozbalí text dôvodovej správy k príslušnemu paragrafu. Na začiatku predpisu je zapracovaná rovnakým spôsobom aj všeobecná časť dôvodovej správy. http://www.ucps.sk/Zakon_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov

  Samozrejme, dôvodová správa nie je záväzným prameňom práva, je však neodmysliteľnou súčasťou legislatívneho procesu a má svoju dôležitosť, pretože vysvetľuje cieľ, zmysel a podstatu jednotlivých ustanovení a zjednocuje spôsob ich aplikácie. Dôvodovú správu akceptovali poslanci Národnej rady SR ako dôvody a argumenty pripojené k zákonu, ktorý schválili.

  O dôvodovej správe k zákonu č. 1/2014 Z.z. 

  Dôvodovú správu sme nepísali iba preto, že si ju vyžadujú legislatívne pravidlá, nepísali sme ju len ako obligatórnu súčasť materiálu kopírujúcu ustanovenia zákona, ktorá sa neskôr založí a vôbec sa nebude používať. Písali sme ju v prvom rade pre adresátov normy, pre vás, aby vysvetľovala, zdôvodňovala, ale hlavne napomáhala vám pri vašej aplikačnej praxi.

  Veríme, že vám, slovenskému športu, klubom, zväzom, polícii, obciam i slovenskému fanúšikovi pomôže.

  Na stránke Národnej rady SR je pôvodná dôvodová správa k zákonu k dispozícii TU (dôvodová správa bola upravená v dôsledku pozmeňujúceho návrhu k zákonu, aktualizované znenie je na vyššie uvedenej stránke):
  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4679

  Inak, len pre ilustráciu a na porovnanie v prílohe pripájame aj osobitnú časť dôvodovej správy k predchádzajúcemu/zrušenému zákonu č. 479/2008 Z.z. o organizovaní "verejných športových podujatí", ktorá má iba 2 strany!!!  

  Ak sa ale tých 13 strán + 59 strán = 72 strán dôvodovej správy k zákonu č. 1/2014 Z.z. (k všeobecnej časti + osobitnej časti)  nedostane k tým, ktorí zákon majú vykonávať a dodržiavať, efekt bude ten istý ako pri 2 stranách dôvodovej správy z roku 2008, nulový.

  Myšlienka na záver: 

  “Ak budeme viac čítať a potom sa o tom so záujmom konštruktívne rozprávať,

  budeme sa vedieť posunúť v poznaní, ktoré nás privedie k praktickej skúsenosti so znalosťou veci

  a takáto znalosť je zase motorom nášho profesijného rastu i skvalitnenia prostredia, ktoré svojim myslením a konaním formujeme,

  nášho športu, nášho Slovenska.”

  (Peter Sepeši a Žaneta Surmajová)

  Michal Podhorský    16. apríl 2015 09:52
  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať ako to je s predajom listkov na zapas pre hosťujúcich fanúškov?
  Je to niekde právne upravené?
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti