Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozhovor s Petrom Sepešim k projektu Semináre 2018 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.02.2019Martina Radošovská (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zdroj: https://www.zsfz.sk/spravy/peter-sepesi-povazujeme-za-zodpovedne-pomahat-sportovym-klubom-a-zvazom

  Športovci, športové kluby, či zväzy mali nedávno možnosť navštíviť bezplatný seminár “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe,“ ktorý sa uskutočnil v Trnave. Seminár zorganizovalo občianske združenie Učená právnická spoločnosť o. z., aj v spolupráci so ZsFZ, Mestom Trnava, VÚC Trnavského kraja a Slovenským atletickým zväzom. O záslužnej práci, ktorú Učená právnická spoločnosť odvádza, sme sa porozprávali s jej spoluzakladateľom a členom Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry SR, členom výkonného výboru SFZ a v neposlednom rade športovcom.

  Seminár, ktorý sa uskutočnil aj v Trnave, je súčasťou projektu Semináre 2018, organizované v súvislosti s tému “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe,“ po celom Slovensku. Čo je ústrednou myšlienkou spomínaného projektu?

  Ústrednou myšlienkou je podporiť zlepšovanie znalostného manažmentu v športe. Seminár organizuje pracovná skupina, ktorá sa zároveň podieľala na príprave Zákona o športe a práve týmto seminárom vyjadruje pocit zodpovednosti vo vzťahu k legislatíve, na ktorej sa podieľala, aj keď nie je úplne v tej podobe ako sme ju navrhovali. Napriek tomu považujeme za zodpovedné pomáhať športovým klubom a zväzom pri správnej aplikácii legislatívy.

  Seminárom organizovaným v roku 2018 predchádzali podobné projekty už v minulých rokoch. Čo nové prinášate pre športové kluby a zväzy práve v roku 2018?

  Áno, projekt implementácie Zákona o športe sme realizovali už v roku 2016, 2017 a realizujeme ho aj v roku 2018. Jeho súčasťou sú jednodňové semináre, ktoré vďaka podpore partnerov projektu (SFZ a firmy Respect s. r. o., stengl a. s. a RELIA) organizujeme bezplatne pre členov športovej komunity. Vytvárame systém vzorových zmlúv, predpisov, dokumentov a iných pomôcok pre športové kluby a zväzy, ktoré im svojim spôsobom aj šetria peniaze, pretože nemusia vyhľadávať iné platené cesty, a ak už si aj vyhľadajú advokáta, tak len aby im doplnil už existujúci vzor podľa zmluvných dojednaní, ktoré sú špecificky upravené vo vzťahu k danému športovcovi, športovému odborníkovi, či vo vzťahu medzi klubmi. Oproti minulému roku sme do projektu pozvali špecialistku na účtovníctvo športových organizácií pani Jaroslavu Lukačovičovú, keďže sme v minulosti často dostávali praktické otázky z oblasti účtovníctva. Na oblasť daní a odvodov v športe bol s nami opäť ako špecialista pán Jozef Mihál.

  Seminár je rozdelený do piatich blokov, pričom v nich dávate priestor aj samotným účastníkom, zaujímajú vás ich problémy priamo z praxe. Aká spätná väzba sa k vám dostáva a ako s ňou ďalej pracujete?

  Zaujímajú nás problémy športových klubov a zväzov rovnako, ako keď sme pripravovali Zákon o športe, kedy sme viedli veľa debát s klubmi a športovcami, pričom sme sa snažili získať množstvo užitočných poznatkov. Aj toto pre nás slúži ako spätná väzba, dozvedáme sa o tom ako zákon funguje v praxi, praktické poznatky o tom, s čím si ľudia nevedia dať rady, čo si nevedia vyložiť, či ako medzi sebou nekomunikujú jednotlivé štátne inštitúcie. Tieto poznatky sa potom snažíme prenášať do ďalších diskusií, v ktorých sa zapájame ako odborná komunita Učená právnická spoločnosť, ktorá spolupracuje s veľkým množstvom odborníkov, ktorí nie sú priamo členmi združenia, ale veria tomu, že tento spôsob odbornej práce, postupného vzdelávania, slušného upozorňovania na nedostatky, či porušovanie zákona, je v občianskej spoločnosti nevyhnutné.

  Vaše občianske združenie Učená právnická spoločnosť nie je športovej komunite neznáme, kde všade sa s vami ľudia mohli stretnúť?

  Ľudia nás poznajú už z verejných dišpút, ktoré sme robili v súvislosti so Zákonom o športe, poznajú nás z konferencie Šport a právo, kde robíme už siedmy ročník, poznajú nás zo seminárov, z pracovných stretnutí z úrovne národných zväzov, aj z úrovne klubov, navštívili sme viaceré krajské mestá. Ľudia, s ktorými sme prišli do kontaktu, poznajú naše zámery, našu energiu, náš systematický štýl práce, naše myslenie. Prirovnal by som nás k bežcom na dlhé trate, ktorí sa snažia hľadať rozumné usporiadanie vecí a dlhodobo udržateľné riešenia. Aj preto by som chcel touto cestou poďakovať Západoslovenskému futbalovému zväzu a osobitne jeho predsedovi Ladislavovi Gádošimu, ako aj Relax Aqua & Spa Trnava, že nám pomohli tento seminár usporiadať aj tu v Trnave a podporili tak našu činnosť pre šport.

  Šport má vo vašom živote zrejme dôležité miesto, ale ako ste sa dostali až k športovému právu?

  Športové právo je pomerne nová oblasť, niektorí kolegovia sa jej venujú od roku 2004, či 2005, ja osobne som začal významnejšie vnímať športové právo ako právne odvetvie v roku 2009. Dovtedy som ho vnímal skôr ako konzument pravidiel, pretože som bol hráčom amatérskym, profesionálnym, bol som športovým reprezentantom, hrajúcim trénerom aj manažérom klubu. Všetky veci, ktoré sme sa snažili neskôr upraviť, boli u mnohých z nás už skôr prežité v rovine praktickej a o to lepšie sme si neskôr uvedomovali kde sú tie rezervy, pretože sme si tým prešli priamo v praxi. Rovnako aj pán Blažo, ktorý bol tiež v Trnave, je právnik, advokát, ale aj významný športovec, ktorý nás reprezentoval ako plavec na olympiáde. V združení máme bežcov, cyklistov, jednoducho všetci v civilnom živote športujeme, máme deti, ktoré športujú a aj preto vnímame túto oblasť veľmi citlivo až osobne. A aj keď mnohí pôsobíme vo vrcholných štruktúrach zväzov, o to viac nám záleží na tom, aby naše deti a aj nasledujúca generácia, ktorá má pred sebou mnohé lákadlá iných záujmových aktivít, nestratila záujem o šport, hoci ten rekreačný, ale ako pravidelná súčasť bežného života. Prináša ľuďom zaťaženým rýchlosťou a problémami doby peknú emóciu, oslobodzuje myseľ a zotavuje telo.

  Snažíte sa informácie odprezentované na seminároch posunúť aj širšiemu publiku, nielen ľuďom, ktorí sa ho zúčastnia? Môžu sa na vás športoví kolegovia obrátiť s prosbou o radu, či pomoc aj mimo seminárov?

  Z týchto seminárov robíme on-line záznam, pretože chceme túto znalosť uchovať a posunúť aj ďalším športovým klubom a športovým oblastiam, ktorých zástupcovia na seminári neboli. Takéto záznamy máme už z minuloročných seminárov, taktiež aj z konferencie Šport a právo. Stále sa snažíme zbierať odborné materiály, takto vznikli aj často kladené otázky, a keď sme si uvedomili, že rovnaký problém, ktorý aktuálne riešime pre niekoho, kto nám napísal alebo sme sa s ním stretli, môže mať hneď viacero klubov, športových odborníkov alebo športovcov na Slovensku, začali sme dpovede na tieto otázky zovšeobecňovať (máme ich spracovaných už okolo 500). Problém sme vyriešili a zavesili na príslušnú tematickú kartu na webe, kde si ju môžu všetci vyhľadať. Keďže budujeme znalosť slovenskej športovej obce, sme otvorení akýmkoľvek ďalším kolegom, ktorí by chceli svoje znalosti a skúsenosti posunúť ďalej, či už prostredníctvom článkov, analýz, komunikácie s úradom, alebo inak.

  Na záver, je nejaké motto alebo idea, ktorá vystihuje Učenú právnickú spoločnosť a činnosť, ktorú pre šport robíte?

  Zásadná idea, ktorá dlhodobo spája členov komunity Učenej právnickej spoločnosti bez ohľadu na ich vierovyznanie či politické sympatie/antipatie a dáva im víziu, vieru a nádej v lepšie spravované Slovensko znie:

  “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt ... (nielen) v športe.”

  Základný princípy (nielen) odbornej komunikácie v rámci komunity:

  “Nech rozhoduje znalosť !!! ... každý, kto má znalosť (poznatky alebo skúsenosti), bez ohľadu na to, či je členom alebo priateľom UčPS a má záujem zapojiť sa do odbornej diskusie alebo ju sám otvoriť, má vytvorenú reálnu možnosť diskutovať, ponúknuť svoje riešenie a presvedčiť ostatných o svojich názoroch, záveroch a odborných argumentoch.

  V diskusii nech rozhodne prevažujúci názor formulovaný na základe seriózneho vyhodnotenia všetkých zhromaždených názorov, faktov a vecných argumentov po starostlivom vyhodnotení širších vecných súvislostí skúmanej problematiky.

  UčPS je pripravená poskytnúť odbornú súčinnosť a byť odborným partnerom akémukoľvek subjektu, ktorý sa snaží získať znalosť na jej využitie pri zlepšení správy verejných vecí v slovenskej spoločnosti rozumným usporiadaním veci.”

  On-line prenos, ako aj iné zaujímavé podklady zo spomínaného seminára nájdete tu: http://www.ucps.sk/Projekt_Seria_seminarov_2018

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti