Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Učená právnická spoločnosť podpísala Memorandá o spolupráci s novými partnermi NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.11.2011Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: partneri

  Vážená právnická obec, vážení návštevníci portálu Učenej právnickej spoločnosti,

  Učená právnická spoločnosť a všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jej činnosti, uznávajú hodnoty vlastné európskej kultúre a spoločenstvám, rovnako sa hlásia aj k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.

  Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh.

  Učená právnická spoločnosť sa preto snaží v oblastiach dotýkajúcich sa profesijného alebo súkromného života právnikov priniesť svojim členom i celej odbornej právnickej verejnosti dôležité aktuálne informácie a možnosti v danej oblasti, ktorých poznanie je predpokladom dobrého rozhodnutia pri riešení odborných pracovných, či bežných životných situácií a potrieb.

  Aj preto sa Učená právnická spoločnosť snaží spolupracovať najmä s takými subjektmi, ktoré sa nešpecializujú iba na jednu značku, produkt, či službu ale zameriavajú sa na kvalitné znalostné pokrytie celej záujmovej oblasti, v ktorej pôsobia a súčasne rešpektujú korektnú hospodársku súťaž i zdravú konkurenciu.

  V súlade s uvedenou filozofiou spolupráce si Vám dovoľujeme oznámiť, že Učená právnická spoločnosť podpísala Memorandum o spolupráci so spoločnosťami C. H. Beck, s. r. o., Iura Edition, spol s. r. o., a S-EPI, s. r. o., ktoré sú dôležitýmu producentmi elektronických systémov právnych informácií, ako aj právnickych publikácií pre slovenský i český právny priestor. Hlavným cieľom tejto spolupráce je kvalitne zastrešiť pozitívnu informovanosť a odprezentovať právnickej obci novinky, praktické rady a tipy v oblasti elektronických systémov právnych informácií, odbornej právnickej a ekonomickej literatúry a produktov slúžiacich pre zefektívnenie a skvalitnenie odbornej práce.

  PREDSTAVENIE PARTNEROV:

  Nakladateľstvo C. H. Beck
  vydáva diela renomovaných autorských tímov a rešpektovaných odborníkov pre jednotlivé obory. Nakladateľstvo C. H. Beck poskytuje odborné informácie pre prax ako i úspešné štúdium právnickej, či ekonomickej fakulty.

  Beck-online je právnym informačným systémom, ktorý svojim používateľom sprístupňuje nielen denne aktualizované právne predpisy, ale tiež všetku oficiálnu judikatúru najvyšších súdov ČR a veľké množstvo judikatúry a periodickej i neperiodickej literatúry nakladateľstva C. H. Beck, ktorá je s legislatívou dôsledne previazaná.

  Je rozdelený na jednotlivé právne oblasti, ktoré možno ľubovoľne kombinovať a vytvoriť si tak unikátnu databázu tých dokumentov, ktoré ku svojej práci naozaj potrebujete.

  Beck-online ponúka:

  • aktuálnosť a presnosť,
  • komplexné informácie,
  • rýchla orientácia v riešenej problematike,
  • rýchle vyhľadanie požadovanej informácie.

  Spoločnosť S-EPI sa v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti zaoberá elektornickým spracovaním legislatívy, iných verejne dostupných informácií, odborných publikácií a odbornej literatúry, vydávaných v rámci skupiny firiem S5P, z oblastí ekonomiky a práva do elektronického ekonomicko-právneho systému s názvom portálu epi.sk.

  Svojim zákazníkom prináša spoločnosť S-EPI on-line legislatívu, ekonomické a právne informácie a aktuality v podobe ucelených online produktov, ktoré sú tematicky a prehľadne roztriedené podľa jednotlivých oblastí práva.

  Produkty spoločnosti S-EPI slúžia predovšetkým pre každodennú prácu právnikov, ekonómov, účtovníkov, vedúcich pracovníkov a všetkých odborných pracovníkov, a to nielen v rámci verejnej správy SR.

  Epi Právny systém ponúka:
  • vzájomné prepojenie všetkých častí EPI Právneho systému aktívnymi linkami,
  • komfortné a rýchle vyhľadávanie na základe všetkých relevantných kritérií,
  • vyhľadávanie kľúčového slova priamo v otvorenom predpise,
  • prezeranie, tlačenie a ukladanie právneho predpisu,
  • PDF i HMTL formát právneho predpisu.

  Vydavateľstvo Iura Edition sa zaoberá prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Iura Edition je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company.

  Vydavateľstvo Iura Edition sa zameriava predovšetkým na odborníkov z oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorí pôsobia v komerčnom sektore, v štátnej správe a samospráve, študentov právnických a ekonomických fakúlt a študentov stredných odborných škôl.

  Autormi publikácií sú sudcovia, advokáti, daňoví poradcovia, audítori a ďalší významní odborníci pôsobiaci v súkromnej praxi, v štátnej správe a samospráve alebo na vysokých školách.

  Iura Edition prináša svojim zákazníkom systém ASPI. Ide o moderný a komplexný systém, poskytujúci užívateľovi výrazné výhody pri práci s právnymi normami. Obsahuje vyše 65 500 predpisov v rekonštruovanom znení (komplexne od r. 1918), judikatúru, právnickú a ekonomickú literatúru, registre a zoznamy, pričom všetky texty sú dostupné v aktuálnom znení, ako aj v predchádzajúcom znení.

  Systém ASPI ponúka:
  • vzájomnú prepojenosť všetkých informácií,
  • presné a rýchle vyhľadávanie informácií pomocou ľubovoľných pojmov vo všetkých textoch predpisov,
  • komplexné riešenie a rozsiahla databáza,
  • neobmedzenú prácu s textom (výber, tlač, export a editácia textov).

  Záver

  O odbornosti, profesionalite a nadštandardnom prístupe týchto spoločností sa na vlastnej koži mali možnosť presvedčiť už viacerí advokáti, sudcovia, prokurátori, študenti, ako i širšia odborná verejnosť, ktorým produkty týchto firiem denne pomáhajú pri riešení pracovných, praktických ako i teoretických problémov a úloh.

  Všetky tri uvedené firmy sú založené na hodnotových princípoch, denne spolupracujú s renomovanými profesionálmi z oblasti právnej vedy i praxe, majú na jednom mieste prístup ku všetkým dôležitým aktuálnym informáciám z oblasti práva a ekonomiky, ktoré vyhodnocujú a snažia sa ich aplikovať svojim originálnym spôsobom na mieru pre svojich klientov.

  Dúfame, že čas a najmä Vy v budúcnosti potvrdíte, že spomenuté pozitívne skúsenosti so spomínanými firmami neboli náhodou, ale sú základnými črtami a metódou činnosti všetkých troch uvedených firiem, ktorých poctivá každodenná práca je v prípade potreby oporným bodom Vášho profesionálneho života a de facto oporným bodom udržiavania stavu poriadku a právnej istoty občanov a ďalších subjektov práva v právnom štáte.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti