Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VYHLÁSENIE spoločnosti RESPECT s.r.o. k ZÁKONU o ŠPORTE (2018) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.05.2018RESPECT s.r.o. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Spoločnosť Respect s.r.o., ako jeden z najväčších podporovateľov športu na Slovensku, ktorá bola partnerom projektu prípravy Zákona o športe a podporuje aj aktivity UčPS pri jeho implementácii do praxe, vníma veľmi pozorne dianie v slovenskom športe vrcholovom/výkonnostnom, ale aj v športe pre všetkých, detí a mládeže.

  Keďže očakávané prínosy Zákona o športe na úrovni klubov dosiahnuté neboli, je potrebné opätovne, kriticky ale konštruktívne vyjadriť a komunikovať spoločenskú objednávku športovej obce na vykonanie systémových zmien prospešných pre slovenský šport na úrovni školského/klubového športu detí a mládeže i na úrovni športu (polo)profesionálneho.

  Na jednej strane hodnotíme veľmi pozitívne skutočnosť, že Zákon o športe:

  1. viac ako zdvojnásobil objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR určených na šport (z negarantovaných 32,5 mil. eur v roku 2015 na zákonom garantovaných cca 72 mil. eur od roku 2019), čo pomôže najmä financovaniu športovej reprezentácie Slovenska a talentovanej mládeže,
  2. zaviedol pravidlá pre stransparentnenie športového prostredia najmä úpravou
   1. demokratických pravidiel deľby a vykonávania moci v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách, 
   2. povinného zverejňovania dôležitých informácií o činnosti športových organizácií na ich webovom sídle a v informačnom systéme športu, 
   3. systému odborného poradenstva a kontroly v športe prostredníctvom novej funkcie „kontrolóra športovej organizácie“ (klubu, zväzu) voleného najvyšším orgánom a „hlavného kontrolóra športu“ menovaného vládou SR,
   4. automatického rozdeľovania 92,5% prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na šport bez možnosti subjektívneho ovplyvnenia štátnymi úradníkmi, komisiami či politikmi,
   5. zmluvných vzťahov športovcov a športových odborníkov s klubmi a zväzmi.
  Na druhej strane však opätovne so znepokojením konštatujeme, že oproti pôvodne vypracovanému návrhu Zákona o športe jeho schválené znenie, ani dve jeho novely z roku 2016 a 2017, stále neriešia nasledovné podstatné problémy a témy v športe:
  1. systémový nástroj na celoplošnú podporu športových aktivít detí a mládeže na úrovni športu pre všetkých pomocou „športových poukazov“, ktoré sú upravené v zákone a majú všeobecnú spoločenskú/politickú podporu, neboli však zavedené do praxe,
  2. systémové riešenie vrátane zdrojov na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni na zabezpečenie výstavby, rekonštrukcie a prevádzkovania športovej infraštruktúry národného významu i športovej infraštruktúry na šport pre všetkých,
  3. motivačné stimuly na podporu športu zo súkromných zdrojov, ktoré by vygenerovali športu dostatok prostriedkov okrem iného aj na platenie odvodov za profesionálnych športovcov - zamestnancov (od 1.1.2019), pritom boli navrhnuté viaceré možnosti a politikmi bola opakovane verejne deklarovaná vôľa schváliť takéto stimuly, 
  4. sociálny program pre “športové ikony” - výnimočných slovenských športovcov spojený s kampaňou na podporu športu detí a mládeže a zdravého životného štýlu.

  Športová obec výmenou za prisľúbenú vyššiu podporu športu (nielen na štátnej úrovni, ale i na klubovej úrovni) prijala povinnosti garantujúce transparentnosť športového prostredia, s čím sú spojené vyššie administratívne, odborné, personálne i finančné nároky.

  Vyzývame preto športovú obec, politické strany/hnutia na miestnej i republikovej úrovni, aby si idey tohto vyhlásenia osvojili a zahrnuli ich do svojich programových koncepčných dokumentov, aby sme následne mohli spoločne vykonávať kroky potrebné k ich naplneniu, ako aj pôvodne deklarovaných zámerov a cieľov Zákona o športe.

  V Bratislave 20. apríla 2018.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti