Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zaradenie družstiev do majstrovskej súťaži NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.04.2020František Tóth
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Regionálne futbalové zväzy (Západoslovenský futbalový zväz, Stredoslovenský futbalový zväz a Východoslovenský futbalový zväz) rozhodli o zrušení súťaží, ktoré spadajú do ich kompetencie v oblasti riadenia, že všetky výsledky sú anulované, nakoľko súťaž zrušili. Prakticky to znamená, že tieto zápasy, ktoré sa odohrali v súťažnom ročníku 2019/2020 nemajú žiadny vplyv na konečné umiestnenie v tabuľke a nebude uplatnené právo postupu do vyššej súťaže a povinnosť zostupu minimálne družstva umiestneného na poslednom mieste v konečnej tabuľke.

  Od nového súťažného ročníka 2020/2021 nás čaká určitý progres, ktorý v novodobej histórii futbalu nemá žiadnu obdobu. Pred RFZ stojí náročná úloha zosúladiť novú súťaž tak, aby bola zabezpečená regulárnosť nastávajúceho súťažného ročníka. V zmysle súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej len ,,SP") čl. 24 písm. a je jasne zadefinované, že ,,Riadiaci orgán súťaže zaradí družstvo do jednotlivej úrovne majstrovskej súťaže po splnení podmienok pre účasť v súťaži podľa umiestnenia družstva v súťaži v predchádzajúcom súťažnom ročníku v súlade s týmto poriadkom a rozpisom súťaže a na základe podanej prihlášky do súťaže". Prakticky to znamená, že mužstvo musí spĺňať podmienky, ktoré sú uvedené v rozpise súťaží (počet mládežníckych družstiev, udelenie licencie licenčnou komisiou Slovenského futbalové zväzu,...) a podľa umiestnenia v predchádzajúcom súťažnom ročníku. Keďže tento súťažný ročník 2019/2020 nemôžeme považovať za kompletný (nesplnená podmienka 2-kolovej súťaže – SP čl. 9 ods. 1) tak je dosť pravdepodobné, že kritéria pre zaradenie družstiev v súťažnom ročníku 2020/2021 budú čerpané z konečných tabuliek zo súťažného ročníka 2019/2020. Družstvá, ktoré sa v priebehu súťažného ročníka 2019/2020 v priebehu súťažného ročníka odhlásili zo súťaže zrejme dostanú možnosť opäť sa prihlásiť do súťaže v nadchádzajúcej sezóne, pokiaľ neboli zo súťaže vylúčené. V druhom prípade o ich zaradení bude rozhodovať exekutívny orgán príslušného futbalového zväzu. (podmienky sú určené v zmysle čl. 12 ods. 3 SP – vylúčenie zo súťaže ako disciplinárna sankcia, odhlásenie po uzavretí prihlášok po vyžrebovaní, atď.)

  Celá súťaž sa teda za rovnakých podmienok ako pred rokom zopakuje. Za povšimnutie stojí aj špecifický prípad, kedy sa môže účasť v súťažiach zmeniť. Zoberme si príklad z konečných tabuliek zo súťažného ročníka 2018/2019 . V ObFZ Levice malo právo postúpiť družstvo zo Želiezoviec a na druhom mieste skončilo družstvo z Hontianskej Vrbice. Hontianska Vrbica dostala právo pôsobiť v SR 2019/2020 v 5. lige Východ, ale nevyužila ho. Napokon voľné miesto prijalo družstvo z OŠK Lipová, ktoré sa v 6. lige ObFZ N. Zámky umiestnila až na 4. Mieste. I v tomto prípade zaradenia do SR 2020/2021, by malo možnosť postúpiť družstvo prednostne z H. Vrbice pred družstvom z Lipovej. Čo ak by H. Vrbica zmenila svoj názor? Mohlo by sa stať, že družstvo z Lipovej by sa opäť vrátilo pod ObFZ N. Zámky?

  Konečné rozhodnutie prislúcha riadiacemu orgánu príslušného zväzu, presne tak, ako je to uvedené aj v stanovách SFZ v čl. 14 ods. 1.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti