Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ministerstvo spravodlivosti SR
|123|ďalšia 

Rozsudky ESĽP z 8. októbra 2013: Bednár proti SR, Frigo proti SR a Klinovská proti SR

espl Dňa 8. októbra 2013 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) tri rozsudky proti Slovenskej republike: Bednár proti SR, Frigo proti SR a Klinovská proti SR.
Čítajte viac...

Parlament schválil prísnejšie pravidlá pre exekútorov

paragraf3

​Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu Exekučného poriadku, vďaka ktorej sa podstatne zvýšia nároky na výkon exekútorského povolania. Zavádza sa účinnejší dohľad na činnosťou súdnych exekútorov a nanovo sa upravuje systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Prísnejšie pravidlá budú platiť aj pre nakladanie s vymoženými peniazmi, ktoré bude musieť exekútor viesť na osobitnom účte a posielať oprávnenému v presne stanovenej lehote. Ak zákon podpíše prezident Slovenskej republiky, zmeny budú účinné od 1. novembra 2013.

Čítajte viac...

Figeľov zákon ochranu oznamovateľov korupcie nerieši

resized__150x100_korupcia3

​Skutočné zvýšenie ochrany oznamovateľov korupcie pripravuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s rezortom spravodlivosti, návrh predsedu KDH len kopíruje niektoré riešenia z pripravovanej novely.

Čítajte viac...

Vyjadrenie zástupkyne vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

slovakia_official_coat_of_arms_heraldry_symbol_sticker_r0ff6260516ed4b7381a23981440d9399_v9waf_8byvr_512

​Zástupkyňa vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková v nadväznosti na medializované informácie o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva („Súd“) Solomakhin proti Ukrajine, týkajúceho sa očkovania, predkladá nasledovné vyhlásenie o obsahu prípadu a právnych záveroch Súdu.

Čítajte viac...
|123|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti