Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil - JUDr. Peter Bellás NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zamestnávateľ:

  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal, s.r.o. (2009 – súčasnosť)

  Vzdelanie:

  • Základná škola Komenského 1, Michalovce (1991-2000)
  • Gymnázium Pavla Horova Michalovce (2000-2004)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta (2004-2009)

  Akademické vzdelanie:

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva

  • vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul doktor práv (Juris Utrisque Doctor skratka „JUDr.“) - dňa 9.6.2010 - Téma rigoróznej práce „Poškodený a jeho nároky v trestnom konaní.“

  Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • vykonanie štátnych záverečných skúšok v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul magister (skratka „Mgr.“) - dňa 25.5.2009.

   Akademické aktivity

  • Viceprezident pre marketing v Európskom združení študentov práva v Košiciach v rokoch 2005 – 2006,
  • Viceprezident pre semináre a konferencie v Európskom združení študentov práva v Košiciach v rokoch 2006 – 2008
  • Účasť na ELSA International council meeting v Londýne v dňoch 17.-24.3.2006

  Účasť na odborných diskusiách a projektoch:

  • Člen Školskej spoločnosti a člen Školskej rady v 1. Slovenskom neziskovom servisnom centre,
  • Garant Športovej spoločnosti v 1. Slovenskom neziskovom servisnom centre
  • Prednášajúci na I. spoločnom odbornom kongrese neštátnych – súkromných a cirkevných – škôl a školských zariadení na tému „Legislatívne zmeny v školskej legislatíve.“
  • Spoluautor E-shopu Učenej právnickej spoločnosti
  • Účasť na prednáške Joana Laportu, bývalého prezidenta FC Barcelona na tému „Ako byť jednotkou na trhu a udržať sa na vrchole každý rok. FC Barcelona – tajomstvo úspešného podnikateľského modelu,
  • Účasť na prednáške Marka Messiera, hokejovej legendy na tému „Líder a jeho tím. Viesť ľudí znamená rozumieť im.“

  Jazykové schopnosti:

  • český jazyk, anglický jazyk - pokročilý
  • španielsky jazyk, poľský jazyk – začiatočník
  • Kurz právnickej angličtiny v jazykovej škole SKRIVANEK v Bratislave

  Záľuby:

  • tenis, futbal, lyžovanie, cestovanie, hudba, tanec
  • štúdium odbornej literatúry
  • posedenia s priateľmi a rodinou, oddych na dovolenke
  • sledovanie futbalových zápasov FC Barcelona

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti