Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

OSN spúšťa kampaň zameranú na podporu LGBT

28.07.2013 Michael Válek   |  OSN Rýchla aktualita
UN_Gay_flag

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva začal oficiálnu kampaň s názvom „Voľný a rovný“, ktorej úlohou je zabezpečiť rovnosť pre lesbičky, gayov, bisexuálov a transexuálov. Kampaň, ktorá má cez vzdelávanie upozorňovať na boj proti násiliu a diskriminácií, bude propagovaná pomocou sociálnych médií ,webových stránok, série faktov a vstupov celebrít.

Čítajte viac...

Charta Organizácie Spojených národov

Text Charty OSN v slovenskom jazyku redakčne spracovaný na stránke Učenej právnickej spoločnosti.
Čítajte viac...

Vyhláška ministra zahraničných vecí publ. pod č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Text Vyhlášky č. 120/1976 Zb.ministra zahraničných vecí z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, redakčne spracovaný na stránkach UčPS. 

Čítajte viac...

Spojené štáty americké podpíšu zmluvu OSN o regulácií zbraní

VZ_OSN_jpgAmerický minister zahraničných vecí, John Kerry, potvrdil, že prezident Barack Hussein Obama podpíše zmluvu o regulácií zbraní.
Čítajte viac...

Oznámenie FMZV publ. pod č. 169/4991 Zb. o Opčnom protokole k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach

Text  Oznámenia č. 1969/1991 Zb. - o Opčnom protokole k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, redakčne spracovaný na stránkach UčPS.
Čítajte viac...

Vyvolení a potláčaní: Židia (k 65. výročiu nezávislosti Štátu Izrael)

Aj keď to bude znieť veľmi vulgárne a pravdepodobne aj s nádychom antisemitizmu, zrkadlový odraz Židov v dnešnej spoločnosti je odraz z prasknutého zrkadla, ak je vôbec možné nevylúčiť jeho existenciu. Slovo Žid v ľuďoch vyvoláva asociácie s nosatým diablom, ktorý si medlí ruky nad peniazmi a teší sa z toho, ako niekoho práve drzo ošklbal. Kto ale Židia naozaj sú a odkiaľ pochádzajú? Nedávne výskumy Dr. Atzmona a kolektívu z roku 2010 hovoria o tom, že samotný národ Židov pochádza zo starobylej Mezopotámie, odkiaľ sa šíril ďalej najprv v zajatí novobabylonského panovníka Nabukadnesara II. a neskôr po ich oslobodení perzským kráľom Kýrosom v roku 539 pr.n.l., keď dobil Novobabylonskú ríšu.

Čítajte viac...

Libanon podáva stažnosť na Izrael

resized__183x150_Cloud_Computing_Series

Libanonský minister zahraničných vecí Adan Mansour požiadal ambasádora Organizácie spojených národov v Sýrii o vyplnenie a podanie sťažnosti Bezpečnostnej rade za „Izraelskú agresiu, ktorá narušila vzdušný priestor a tým suverenitu Libanonu.“

Čítajte viac...

Diskusia „O slobode slova“

297_s

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (UNESCO) – (1991) Vás pozývame na Diskusiu „O slobode slova“.

Termín:

Piatok, 3. mája 2012 o 9:30 hod.

Miesto konania:

SSN, Župné námestie 7, Bratislava, 1. poschodie

Čítajte viac...

Koncert o slobode slova

297_s

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (UNESCO) –(1991), ktorý slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní práv na slobodu prejavu a ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľudom každodenné informácie o dianí vo svete, Vás Slovenský syndikát novinárov pozýva dňa 2. mája o 18.00 hod. na KONCERT O SLOBODE SLOVA na bratislavské Hlavné námestie.

Čítajte viac...

UNRWA učí študentov antisemitizmu

unrwa_logo_350_388

Agentúra OSN pre pomoc a prácu palestínskym utečencom (UNRWA), ktorá prevádzkuje školy pre palestínčanov, podľa nedávno uverejneného videa z prostredia školy vyučuje mladých palestínčanov v duchu antisemitizmu a v teórií „práva na návrat.“

Čítajte viac...

OSN vyšle mierové jednotky na Mali

VZ_OSN_jpg

Podľa Bezpečnostnej rady OSN sa konflikt na Mali uvoľnil natoľko, aby tam mohli byť vyslané mierové jednotky OSN, ktoré budú vykonávať dozor nad mierom v krajine.

Čítajte viac...

Organizácia Spojených národov podpísala Arms Trade Treaty

VZ_OSN_jpg Valné zhromaždenie OSN podpísalo, po odhlasovaní v pomere hlasov 154 ku 3 s 23 absenciami, Arms Trade Treaty, ktorej účel je regulovať obchod s konvenčnými zbraňami a prepájať predaj zbraní s osobnými údajmi kupujúcich.
Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti