Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Šport a právo 2013 - program NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.08.2013UčPS tím (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PREDBEŽNÝ ROGRAM

  odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO 2013 - Fair play nielen na ihrisku“
  (3. - 4. októbra 2013; hotel Aquacity v Poprade)


  Štvrtok - 3. októbra 2013


  09:00 – 09:50 Registrácia účastníkov konferencie a vybavenie administratívnych záležitostí

  10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí:

  1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
   JUDr. Peter Haňdiak - advokát a člen Rady UčPS; JUDr. Peter Sepeši - prokurátor Generálnej prokuratúry SR, člen výkonného výboru SFZ a člen Rady UčPS a Mgr. Jaroslav Čollák - doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, katedra obchodného práva a hospodárskeho práva; člen UčPS.

  2. príhovory za organizátorov konferencie:
   MŠVVaŠ SR: Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport

  SFZ: Ján Kováčik - prezident SFZ

  UčPS: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - prodekan Fakulty práva PEVŠ pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy a člen Rady UčPS

  1. príhovor čestného hosťa konferencie:

  10:30 – 11:20 Zákon o organizovaní športových podujatí

  1. Vystúpenie: JUDr. Žaneta Surmajová a JUDr. Peter Sepeši – Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov.
   doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - Opatrenia sankčného a pseudo-sankčného charakteru ako právne nástroje na elimináciu “problémových” fanúšikov
   Odborný panel:
   Ing. Ladislav Čambal, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, Ph.D., Ing. Ján Letko, Mgr. Mgr. Ladislav Križan Ph.D., JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., Mgr. Marek Majtán


  11:20 – 11:40 Prestávka

  11:40 – 12:30 Vecný zámer nového zákona o športe - úvod

  1. Vystúpenie: Ing. Ladislav Čambal a  JUDr. Peter Sepeši - O procese prípravy nového zákona o športe, doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D. - Nedostaňme šport do postavenia mimo hry - návrh vecného zámeru zákona o športe v procese prebiehajúcej rekodifikácie civilného práva v SR,
   Odborný panel: Ing. Ladislav Čambal, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M, MA, Ph.D., JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, Ph.D., Mgr. Peter Dedík, Ph.D, doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D.
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:30 – 13:15 Obed

  13:30 – 15:10 Vecný zámer nového zákona o športe

  1. Vystúpenie: JUDr. Pavel Hamerník Ph.D. - Horizontalita lidských práv ve vztahu ke sportu, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D. - Vzťah právnych a športových noriem na príklade disciplinárneho konania, LL.M, MA, Ph.D.; JUDr. Peter Sepeši - Národný športový zväz - povinné prvky garantujúce demokraciu, otvorenosť a kontrolovateľnosť riadiacich a rozhodovacích procesov v rámci športovej autonómie, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. - Špotové kluby a športovci, Mgr. Peter Dedík - Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, Ph.D.,

  15:10 – 15:30 Prestávka na občerstvenie

  15:30 – 15:50 Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej

  1. Predstavenie ocenených prác a ich autorov; odovzdanie vecných cien.

  15:50 – 16:40 Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky; “Športové právo je tu!”

  1. Vystúpenie: Dr. Miroslav Motyčík: Súčasné právne nástroje v oblasti antidopingu,
   Odborný panel: Mgr. Marek Majtán; JUDr. Miroslav Hlivák; LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; JUDr. Svetozár Pavlovič LL.M; JUDr. Jozef Čorba, Ph.D.; JUDr. Peter Sepeši; Mgr. Jaroslav Čollák; doc. JUDr. Marek Števček, PhD.


  17:00 – 19:45 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  • návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity

  • futbal na blízkom trávnatom ihrisku Poprad - Veľká (cca od 17.00 do 18.00 hod.)
   - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii


  19:45 – 20:30 Večera

  20:30 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)


  Piatok - 4. októbra 2013

  08:00 – 08:50 Raňajky

  09:00 – 09:50 Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky I.; “Športové právo je tu!”

  1. Vystúpenia: ...
   Odborný panel:
   Mgr. Marek Majtán, JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, JUDr. Svetozár Pavlovič, LL.M, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák, doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D.
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  09:50 – 10:05 Technická prestávka (odovzdanie izieb)

  10:05 – 10:55 Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ - Komisia SFZ pre riešenie sporov. "Kto neplní športové záväzky - nesúťaží".

  1. Vystúpenia: Mgr. Marek Majtán - Komora SFZ pre riešenie sporov - predstavenie konceptu, Mgr. Jaroslav Čollák - Novácia v športe - právny inštitút či zneužívanie práva?

   JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA - Spravodlivý proces? Princípy a zásady “športového procesného práva”.
   Odborný panel: Mgr. Marek Majtán, JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, JUDr. Svetozár Pavlovič LL.M, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák, doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  10:55 – 11:15 Prestávka na občerstvenie

  11:15 – 12:05 Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu - právo, teória a prax. “Ako dostať viac prostriedkov k mládeži?”

  1. Vystúpenie: JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M - Transformácia právnických osôb na inú formu v podmienkach SFZ podľa novej smernice; JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. - Niektoré úskalia transformácie športových klubov
   Odborný panel:
   JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M, JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. PaedDr. Jozef Malich, JUDr. Jozef Čorba, Ph.D., JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:05 – 12:30 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  1. záverečné slovo moderátorov konferencie:
   JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák


  12:30 – 13:00 Obed


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti