Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Štruktúrované otázky a odpovede k princípom tvorby portálu UčPS NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.04.2011doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  A. Portál "UčPS" vo všeobecnosti:

  V čom spočíva základná úloha – pridaná hodnota portálu UčPS?

  Portál UčPS vzniká, na rozdiel od podobných portálov, cez prizmu právnického myslenia pre celých 24 hodín života právnika.


  Na akých pilieroch a hodnotách je postavený portál UčPS?

  Filozofickým základom tvorby obsahu portálu je podpora pozitívnych hodnôt, šírenie informácií s pozitívnym prístupom a pozitívnou interpretáciou, s dôrazom na ich apolitičnosť, odbornosť a slušnosť, ako aj poskytnutie priestoru na prezentáciu pozitívnych osobností právnickej komunity. Okrem toho je to aj podpora, tvorba a šírenie tradičných hodnôt ako sú: úcta k človeku, prírode, spravodlivosti, verejnému poriadku, právnej vede a jej poznaniu, proporcionalita, transparentnosť, profesionálna česť, morálka, pokora, trpezlivosť a pod.


  Čo obsahuje portál UčPS?

  Obsah portálu je zostavený tak, aby svojim adresátom - právnikom - ponúkol užitočné aktuálne informácie a možnosti nielen pre ich pracovný život ale aj pre ich súkromný život.


  Portál UčPS sa zameriava na klasické právne disciplíny. Ponúka však aj niečo navyše?

  Áno, odborné právne moduly najmä z mladších oblastí práva ako je právo informačných technológií, právo životného prostredia, športové právo, neziskové právo a pod. Okrem toho portál obsahuje aj špeciálny modul informačno-komunikačné technológie (IKT) pre právnikov s návodmi a radami na ich efektívne využitie.


  Portál UčPS poskytuje komplexné informácie. Poslúži však aj užívateľovi, ktorý hľadá konkrétnu informáciu – rýchlo, ale odborne?

  Áno, uvedomujúc si význam času v živote právnika, v rámci portálu bude dlhodobo budovaný abecedný register právnických a iných pojmov s naviazanými informáciami (linky na webovské stránky, dokumenty a pod.). Umožňuje teda získavanie informácii k jednotlivým pojmom, a to tak, že to bude šetriť čas používateľovi, ale súčasne pri dodržaní základných štandardov odbornosti.


  B. Portál UčPS a jeho užívateľ: 

  Prečo by som si mal vybrať tento portál?

  Portál poskytuje prístup k širokému spektru právnických informácií, služieb a možností pre právnikov z jedného miesta. Zabezpečuje tiež efektívnejší prístup ku kvalitným právnickým informáciám a vytvára predpoklady pre poskytnutie kvalitnejšej služby pre občanov, pre firmy i ostatné právnické osoby.


  Budem v rámci portálu UčPS opäť len „konzumentom“ všeobecných informácií?

  Nie, portál UčPS Vám poskytuje možnosť personalizácie – individuálnej aj skupinovej.


  V čom spočíva „skupinová individualizácia“?

  Spočíva najmä v možnosti vytvorenia uzavretých uživateľských skupín s vyhradeným prístupom k zadefinovaným častiam portálu alebo dokumentom (napr. podľa právnych odvetví, právnických profesií, záujmových skupín a pod.).


  Čo je podstata individuálnej personalizácie?

  Možnosť pre každého registrovaného užívateľa definovať si vo svojom profile vlastné tematické oblasti záujmu výberom z viac ako 30 právnych a iných tematických oblastí, na základe čoho systém portálu odošle používateľovi e-mail s oznamom o pridaní novej informácie/stránky/dokumentu na portál UčPS z oblastí definovaných používateľom.


  Ako právnik mám relatívne málo voľného času, napriek tomu sa chcem vzdelávať. Pamätá na takúto situáciu portál UčPS?

  Áno, interentový portál bude obsahovať možnosť vzdelávania s využitím internetových video-prezentácií, on-line prednášok a seminárov, ďalej podporu praktického vzdelávania v oblasti efektívneho využívania počítačovej techniky, právnických informačných systémov a interentu právnikmi.


  Je pre mňa relevantné navštevovať portál UčPS aj vtedy, ak nepotrebujem informácie z oblasti práva, resp. nemám záujem zúčastňovať sa odborných seminárov a pod.?

  Jednoznačne áno, portál UčPS Vám poskytuje podporu kvalitných produktov pre pracovný (literatúra, odborné publikácie, elektronický právnický softvér, pracovné pomôcky), ako aj pre súkromný život právnikov a ich rodín (letenky, dovolenky, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, finančné produkty a pod.)


  C. Portál UčPS a jeho tvorcovia:

  Kto vytvára a formuje portál UčPS?

  Funkčná i obsahová štruktúra internetového portálu je tvorená právnikmi (najmä) pre právnikov cez prizmu právnického myslenia, ako aj cez prizmu očakávaní odbornej právnickej verejnosti.


  Kto zabezpečuje kvalitatívnu stránku portálu UčPS?

  Obsahovú stránku portálu koncepčne tvorí/garantuje odborné kolégium portálu pozostávajúce z osobností zastupujúcich jednotlivé právnické povolania, ich potreby a očakávania. Úlohou redakčnej rady je udržať kvalitu a vecný charakter obsahu portálu s dôrazom na princípy apolitičnosti, odbornosti a slušnosti.


  Podieľajú sa na tvorbe portálu teoretici aj praktici?

  Na tvorbe obsahu internetového portálu sa podieľa kolektív právnikov pôsobiacich v rôznych právnych oblastiach vo verejnom i súkromnom sektore. V rámci editorského kolektívu sa na tvorbe návrhov funkcionality, štruktúry i obsahu portálu podieľajú aj kreatívne právnické osobnosti z univerzitného prostredia a mladí právnici so vzťahom k internetu a ostatným informačno-komunikačným technológiám

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti