Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 170 z 9. marca 2011 k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády návrhy legislatívnych úprav, týkajúcich sa financovania podpory bývania.

  Navrhované úpravy sa týkajú problematiky hypotekárnych úverov, ktoré poskytujú hypotekárne banky podľa zákona zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a taktiež iných úverov založených nehnuteľnosťou poskytovaných bankami a pobočkami zahraničných bánk.

  Cieľom týchto legislatívnych návrhov je nadviazať na už prijaté úpravy v tejto oblasti, ktoré nadobudli účinnosť od 1. apríla 2011. Navrhovanými úpravami by sa mala zlepšiť jednak vyjednávacia pozícia klientov bánk, ktorí už čerpajú alebo majú v zámere čerpať vyššie uvedené produkty, a to garanciou predčasne splatiť takýto úver bez poplatku, ak k jeho predčasnému splateniu dôjde pri refixácii úrokovej sadzby a taktiež povinným informovaním zo strany bánk o úrokovej sadzbe transparentne pri uzatváraní zmluvy a tiež pred zmenou fixácie úrokovej sadzby už poskytnutého úveru, t.j. klient bude poznať zložky úrokovej sadzby, ktorými sú referenčná úroková sadzba a hrubá marža, ktorú banka bude garantovať na nasledujúce úrokové obdobie, pričom referenčná úroková sadzba sa môže k dňu refixácie zmeniť v závislosti od jej vývoja. Navrhuje sa, aby aktuálnu výšku referenčnej úrokovej sadzby pre jednotlivé meny a doby fixácie úrokovej sadzby na svojej webovej stránke zverejňovala Národná banka Slovenska a jej určenie sa upraví vo všeobecne záväznom právnom predpise.

  Zároveň sa predpokladá, že by sa navrhovanými úpravami mohlo dosiahnuť zníženie nárokov na verejné financie umožnením „prenosu“ štátneho príspevku priznaného pred 1. júlom 2003 na pôvodný hypotekárny úver, ktorý je garantovaný po celú lehotu splatnosti hypotekárneho úveru, aj na nový hypotekárny úver, poskytnutý hypotekárnou bankou od 1. januára 2012, ktorým sa splatí pôvodný hypotekárny úver, pričom musia byť splnené dve podmienky, a to že úroková sadzba „nového“ hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba pôvodného hypotekárneho úveru a doba splatnosti „nového“ hypotekárneho úveru nebude presahovať dobu do splatnosti (zostávajúca doba splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru) pôvodného hypotekárneho úveru. Dôležité je i ustanovenie, že čerpanie štátneho príspevku je možné len do výšky aktuálnej úrokovej sadzby tohto nového úveru, ak bude táto nižšia ako je priznaná výška štátneho príspevku.


  Materiály na stiahnutie:

  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia