Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmena zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a správe daní NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.05.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Finančné právo
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Dane a odvody

  Ministerstvo financií SR predložilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predkladaným návrhom sa transponuje smernica Rady č. 2010/24/EÚ zo dňa 16. marca 2010, o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. Prijatím tejto smernice sa s účinnosťou od 1. januára 2012 ruší smernica Rady č. 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení.

  Podstatná zmena, ktorá vyplynula z transpozície uvedenej smernice sa týka doručovania dokumentov zasielaných v rámci medzinárodnej pomoci ako aj ich formy. Prednostne budú všetky dokumenty zasielané elektronicky vo forme jednotného formulára.

  Predkladaným návrhom sa zároveň do zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov transponuje smernica Rady č. 83/182/EHS zo dňa 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov. V zmysle uvedenej smernice, na účely oslobodenia od platenia dane pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov, môže príslušný členský štát požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto štátu.

  Predložený návrh zákona obsahuje aj zmeny súvisiace s realizáciou reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorou dochádza s účinnosťou od 1.1.2012 k vytvoreniu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Zákony, na základe ktorých sa reforma realizuje sú predložené do legislatívneho procesu.

  V súvislosti s implementáciou smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení bude potrebné novelizovať vybrané ustanovenia zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby reflektovali na novu úpravu obsiahnutú v predmetnej smernici. Zmeny sa budú týkať najmä rozšírenia vecného rozsahu zákona č. 466/2009 Z. z. na všetky dane, poplatky a clo vyberané na území členského štátu s vylúčením určitých skupín pohľadávok tak, ako to predpokladá samotná smernica. Rovnako sa navrhuje ustanoviť jednotný exekučný titul, ktorý je podľa čl. 12 smernice č. 2010/24/EÚ vytvorený na základe exekučného titulu vydaného členským štátom, ako exekučný titul na základe ktorého sa bude vykonávať exekúcia aj príslušnými orgánmi v Slovenskej republike.


  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené 

  Materiály na stiahnutie

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti