Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Právne predpisy SR, ČR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.07.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Slovensko Slovenská republika

  Právne predpisy 

  Ministerstvo spravodlivosti SR:

   1. Právne predpisy - vyhľadávanie JASPI web
   2. Portál právnych predpisov (MS SR)
   3. N-Lex (portál jednotného prístupu k vnútroštátnemu právu - Slovensko)

  Predpisy publikované na www.zakon.sk:

   1. Vyhľadanie v zbierke zákonov
   2. Vyhľadávanie podľa čiastky
   3. Vyhľadávanie podľa oblasti práva

  Predpisy publikované na www.zbierka.sk:

   1. Vyhľadávanie v zbierke zákonov (rozšírené)
   2. Vyhľadávanie podľa vecného registra pojmov
   3. Vyhľadávanie podľa čiastky

  Predpisy publikované na www.zakonypreludi.sk

  1. Vyhľadávanie podľa právnych oblastí
  2. Vyhľadávanie nových vyhlásených predpisov
  3. Vyhľadávanie nových účinných predpisov
  4. Vyhľadávanie nových úplných znení predpisov

  Legislatívny proces NR SR

   1. Vyhľadávanie v návrhoch zákonov
   2. Posledné schválené zákony - prehľad
   3. Návrhy zákonov predložené NR SR
   4. Zákony vrátené prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR

  Prezident SR

   1. Zákony podpísané prezidentom SR
   2. Zákony vrátené prezidentom SR do NR SR
   3. Zákony nepodpísané prezidentom SR

  czechrepublic_l_m  Česká republika

  1. Portál verejnej správy ČR - Vyhľadávanie v predpisoch zo Zbierky zákonov
  2. Vyhľadávanie na zakony-online.cz - podľa oblasti práva
  3. Vyhľadávanie v Zbierke zákonov - obmedzený prístup do databázy ASPI na sbirka.aspi.cz
  4. Vyhľadávanie na stránke Ministerstva vnútra ČR - vyhľadávací formulár
  5. Vyhľadávanie v Zbierke zákonov na epravo.cz - vyhľadávací formulár
  6. Vyhľadávanie v Zákonyprolidi.cz
   1. Vyhľadávanie podľa právnych oblastí
   2. Vyhľadávanie podľa nových vyhlásených predpisov
   3. Vyhľadávanie podľa nových účinných predpisov
   4. Vyhľadávanie podľa nových úplných znení predpisov

  Talianska republika

  1.  Elektronická zbierka zákonov - http://www.normattiva.it/ricerca/semplice


  ireland  Írska republika

  1. Elektronická zbierka zákonov - http://www.irishstatutebook.ie/home.html
  2. Elektronická zbierka zákonov (vyhľadávanie podľa rokov) - http://www.irishstatutebook.ie/statutory.html
  3. Vyhľadávač internetových portálov s írskou judikatúrou - https://e-justice.europa.eu/content_member_state_case_law-13-ie-en.do?member=1

  europska_unia  Európska únia (EÚ)

  N - Lex

  1. vyhľadávanie právnych predpisov v právnych poriadkoch členských štátov EÚ - vyhľadávanie podľa štátov

  Eur - Lex

  1. Úradný vestník Európskej únie - chronologický prehľad a vyhľadávanie 
  2. vyhľadávanie v databáze právnych aktov Európskej únie - jednoduché vyhľadávanie

  Pre - Lex

  1. sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov - jednoduché vyhľadávanie
  2. sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov - rozšírené vyhľadávanie

  Európsky parlament

  1. vyhľadanie dokumentu Európskeho parlamentu (na stránke EP v anglickom jazyku) - vyhľadávací formulár
  2. vyhľadanie v právnych predpisoch (Eur-Lex) - vyhľadávací formulár

  Európska komisia

  1. vyhľadávanie dokumentov EK v Registri dokumentov Komisie - vyhľadávací formulár

  rada_europskej_unieRada Európskej únie

  1. základné vyhľadávanie dokumentov na stránke Rady EÚ - vyhľadávací formulár
  2. rozšírené vyhľadávanie dokumentov na stránke Rady EÚ - vyhľadávací formulár

  Medzinárodné orgány a organizácie

  OSN_ikonka Organizácia Spojených Národov (OSN)

  1. vyhľadávanie v oficiálnych dokumentoch OSN (anglicky) - vyhľadávací formulár

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti