Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.11.2011JUDr. Adriana Horváthová (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil Úrad pre verejné obstarávanie SR do medzirezortného pripomienkového konania, bude možné, aby verejný obstarávateľ od právnických osôb požadoval, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke, aby právnické osoby uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy. Táto možnosť je daná pri zákazkách týkajúcich sa dodania tovaru (ak zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru), uskutočnenia stavebných prác a poskytnutia služby.

  Zároveň sa zavádza termín tzv. "zmiešaná zákazka", pričom zmiešanými zákazkami sú zákazky, ktorých predmetom sú tovary, stavebné práce alebo služby, na ktoré platia rôzne pravidlá a postupy zadávania, pravidlá a postupy pre zadávanie civilných zákaziek, pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a zákazky, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú, t. j. výnimky z aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní. V dotknutých prípadoch sa bude aplikovať rovnaký princíp a použije sa menej striktný režim zadávania zákazky pri splnení zákonom stanovených podmienok.

  Hlavným predmetom tejto novely je však úprava zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ochrana národnej bezpečnosti.

  Uvedená novela bola predložená predkladateľom len niekoľko týždňov po tom, čo ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dňa 06.09.2011 predložila do medzirezortného pripomienkového konania vecný zámer zákona o verejnom obstarávaní, a teda následne aj návrh úplne nového zákona o verejnom obstarávaní.


  Viac informácií získate po kliknutí na:

  

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti