Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Charles Taylor bol odsúdený na 50 rokov väzenia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.06.2012Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Charles Taylor bol obvinený z piatich zločinov proti ľudskosti (vražda, znásilnenie, sexuálne otroctvo, iné neľudské činy a zotročovanie); z piatich vojnových zločinov (teroristické činy, vraždy, trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, neľudské zaobchádzanie, drancovanie); a z množstva ďalších závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva (používanie detských vojakov). V deň začatia hlavného pojednávania obžaloba opísala Taylora ako hlavného aktéra systematickej kampane teroru vedenej proti civilistom v Sierra Leone po 30. novembri 1996.

  Vzhľadom k bezpečnostným obavám týkajúcich sa vedenia procesu v Sierre Leone sa pojednávanie pred Špeciálnym súdom pre Sierru Leone[1] viedlo v Haagu.

  Chronológia pojednávania

  • Keď Taylorovo pojednávanie dňa 4. júna 2007 začalo, Taylor bojkotoval súdne konanie svojou neprítomnosťou z dôvodu odňatia práva na spravodlivý a nestranný súdny proces, nakoľko podľa svojho názoru nemal dostatok času na adekvátnu prípravu svojej obhajoby.
  • Dňa 20. augusta 2007 dosiahol Taylorov obhajca Courtenay Giffiths odloženie súdneho konania až do 7. januára 2008, kedy bol predvolaný prvý svedok obžaloby.
  • V januári 2009 obžaloba ukončila predkladanie dôkazov proti Taylorovi. V procese bolo celkovo vypočutých 91 svedkov.
  • Dňa 4. mája 2009 bol návrh obhajoby na oslobodenie spod obžaloby zamietnutý a Taylorova obhajoba začala v júli 2009, pričom trvala až do 12 novembra 2010.
  • Dňa 8. februára 2011 Súdny dvor rozhodol v pomere hlasov 2:1, že nebude akceptovať Taylorovo zhrnutie súdneho pojednávania, nakoľko nebolo súdu predložené v lehote do 14. januára. Taylor a jeho právny zástupca na toto reagovali bojkotom súdneho konania a odmietli príkaz súdu predniesť záverečnú reč.
  • Dňa 3. marca 2011, odvolací senát zvrátil rozhodnutie a nariadil prijatie zhrnutia súdneho pojednávania na deň začatia záverečnej reči.
  • Obžaloba a obhajoba skončili svoje záverečné reči 11 marca 2011 a sudcovia sa odobrali na záverečnú poradu.
  • Rozsudok bol vynesený v Haagu dňa 26.4.2012. Súd uznal Taylora vinného vo všetkých 11 bodoch obžaloby z napomáhania a podporovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Taylor bol odsúdený na 50 rokov väzenia. Taylor je od povojnového Norimberského procesu prvou bývalou hlavou štátu, ktorú odsúdil medzinárodný trestný tribunál.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Špeciálny súd pre Sierru Leone je súdny orgán vytvorený vládou Sierry Leone a OSN, aby stíhal osoby, ktoré nesú najväčšiu zodpovednosť za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva a práva Sierry Leone, ktoré boli spáchané v Sierra Leone po 30. novembri 1996 a počas občianskej vojny v Sierre Leone. Pracovným jazykom súdu je angličtina. Súd má pobočky vo Freetown (Sierra Leone), Haagu, a New Yorku.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia