Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zhrnutie Regionálneho semináru o slobodnom pohybe pracovníkov v Európskej únii v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.06.2012 Andrej Poruban
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač


  Dňa 14. júna 2012 v brnenskom Hoteli International sa uskutočnil Regionálny seminár o slobodnom pohybe pracovníkov v Európskej únii v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci Univerzity Karlovej v Prahe a Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou Európskej siete voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii (European Network on Free Movement of Workers within the European Union), ktorej koordinátorom je Centrum pre migračné právo sídliace (Centre for Migration Law) sídliace na Radboud University Nijmegen v Holandsku. Supervízorom tejto siete, ktorá sa skladá z nezávislých právnych expertov, je Európska komisia.

  S cieľom poukázať na najnovší legislatívny vývoj, ako aj na aplikačnú prax, rozdelili organizátori program do troch blokov, v ktorých vystúpili odborníci profesijne sa venujúci danej problematike v Českej i Slovenskej republike:

  Úvodné slovo

  JUDr. Věra Honusková, PhD., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, ČR
  JUDr. Peter Varga, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, SR

  Predstavenie siete Network on Free Movement of Workers within the EU
  Dr. Paul Minderhoud, Radboud University Nijmegen

  Najnovší vývoj v oblasti voľného pohybu pracovníkov
  JUDr. Jitka Hrudová, Európska komisia

  Blok I: Voľný pohyb pracovníkov a právo na pobyt

  Právo na pobyt občanov EÚ vo svetle pripravovanej legislatívy
  JUDr. Andrea Fáberová, Ministerstvo vnitra ČR

  Právo na pobyt a ochrana pred vyhostením podľa nového zákona o pobyte cudzincov
  JUDr. Branislav Červenka, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, SR

  Obmedzenia voľného pohybu pracovníkov z dôvodov verejného poriadku a verejnej bezpečnosti – prax v Českej republike
  JUDr. Věra Honusková, PhD., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, ČR

  Blok II: Rodinní príslušníci pracovníkov

  Vymedzenie pojmu rodinný príslušník pracovníka a ich právne postavenie
  Mgr. Martin Škamla, advokát, SR

  Panelová diskusia – rodinní príslušníci a praktické aspekty pobytových statusov
  Mgr. Lenka Audyová, Ministerstvo vnitra ČR
  Mgr. Iva Hřebíková, Ministerstvo vnitra ČR, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
  Mgr. Renata Nechutová, Krajské státní zastupitelství Brno, ČR
  Mgr. Ján Rausch, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, SR

  Blok III: Slobodný pohyb pracovníkov - sociálne práva, sociálne zabezpečenie

  Sociálne zabezpečenie a voľný pohyb pracovníkov
  doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, SR

  Panelová diskusia – aktuálne výzvy spojené s problematikou sociálnych práv a sociálneho zabezpečenia pracovníkov
  JUDr. Jiří Bauer, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  JUDr. Jitka Černá, Kancelář veřejného ochránce práv, ČR
  Mgr. Jozef Kšiňan, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  Hoci názov semináru predpovedal, že predmetom záujmu mali byť najmä obmedzenia voľného pohybu pracovníkov, prvé dva bloky sa venovali skôr praktickým otázkam aplikácie práva na pobyt občanov pochádzajúcich z členských štátov EÚ ako aj tretích krajín, vrátane ich rodinných príslušníkov pri realizácii všeobecnej individuálnej slobody pohybu osôb. Až v poslednom bloku si na svoje prišli aj účastníci semináru, ktorých zaujímali predovšetkým aspekty voľného pohybu ekonomicky aktívnych osôb a s tým súvisiace otázky práva sociálneho zabezpečenia.

  Napriek tejto skutočnosti, prednesené príspevky, a najmä diskusia, zaujali publikum, v ktorom sa zišli zástupcovia exekutívy, akademickej pôdy, advokácie i neziskového sektora.  

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti