Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Predbežný PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.07.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Predbežný program konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2019"


  3. októbra 2019 (štvrtok)

  8:30 - 9:30 Registrácia a ranná káva

  9:30 - 10:00 Úvodné príhovory

  • zástupca hlavného organizátora (UčPS)
  • zástupca hlavného partnera (SFZ) 

  10:00 - 11:30 Okrúhly stôl s titulom: “Ako ovplyvňujú paragrafy fungovanie športových zväzov a ich členov ?”

  Ako hodnotia končiace volebné obdobie zástupcovia národných športových zväzov? 

  Aké vysvedčenie by dostalo programové vyhlásenia vlády v oblasti športu? 

  Čo sa podarilo uskutočniť alebo aspoň začať a kde sú ešte rezervy? Ktoré nesplnené ciele môžu slovenskú športovú verejnosť  mrzieť najviac?

  Na čo by sa mala nastupujúca vláda v oblasti športu prioritne zamerať? 

  Ktoré kľúčové systémové zmeny by zväzy privítali ?

  Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v úvodnej diskusii so zástupcami štátu, zväzov, legislatívy a športovej obce.

  Diskutujúci: pozvaní budú/boli zástupca štátu (ministerstva školstva, vedy výskumu a športu), zástupcovia dvoch väčších národných športových zväzov a zástupcovia dvoch menších národných športových zväzov, zástupca SOŠV a zástupca UčPS

  11:30 - 11:50 Coffee break

  11:50 - 13:10 Okrúhly stôl s titulom: “Aktuálne zmeny v športovej legislatíve, kde sme a kde sme (možno) mohli byť ?”

  Aké zmeny v legislatíve sa uskutočnili v rokoch 2018 a 2019 - je to z pohľadu športu veľa či málo ? … sú tieto zmeny pozivítne ? … boli dôkladne premyslené a pripravené ? … mohlo ich byť aj viac ?
  Aký proces prípravy legislatívy (nielen) v športe by privítala športová verejnosť i občania Slovenska ?

  Horúce témy: fond na podporu športu, príspevok športovým reprezentantom, športové poukazy, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, „zastavená” novela Zákona o športe (2018), odvody profesionálnych športovcov, charitatívna reklama, ...

  Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami ministerstva školstva, zákonodarného zboru, legislatívy, odbornej právnickej obce a športovej obce.

  Diskutujúci:
  pozvaní budú/boli zástupca štátu (ministerstva školstva, vedy výskumu a športu), koaličný poslanec Národnej rady SR a opozičný poslanec Národnej rady SR, zástupca UčPS, zástupca klubu alebo zväzu

  13:10 - 14:00 Obed

  14:00 - 16:20 Okrúhly stôl s titulom: “Čím sa pokúsia politické strany zaujať voliča v rámci svojich politík v oblasti športu ?”

  Čo budú mať vo svojich volebných programoch uvedené politické subjekty vo vzťahu ku športu? 

  Čo môže športová obec očakávať v prípade ich volebného úspechu? 

  Bude na ministerstve zabezpečená kontinuita, alebo príde ku zmenám? Aké sú stanoviská jednotlivých zástupcov politických strán ku vybraným športovým témam? 

  Aké sú postoje jednotlivých politických strán k financovaniu športu? 

  Pomôžu mládeži športové poukazy? 

  Uvažujú o samostatnom ministerstve alebo inom ústrednom orgáne štátnej správy ako tu bol napr. koncom 40-tych rokov 20. storočia ? 

  O strategických ale aj konkrétnych riešeniach z programov politických strán uchádzajúcich sa o voliča v najbližších parlamentných voľbách budeme diskutovať so samotnými predstaviteľmi politických subjektov. 

  Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami relevaných politických strán, ktorý sa zaoberajú oblasťou športu. V duchu fair play budú mať všetci zástupcovia politických strán vymedzený rovnaký časový priestor.

  Diskutujúci: pozvaní budú/boli zástupcovia politických strán aktuálnych koaličných i opozičných, ako aj zástupcovia relevantných mimoparlamentných politických subjektov

  16:20 - 16:45 Coffee break

  16:45 - 18:00 Prezentácia Vlada Syneka na tému “Šport, srdce a rozum”

  Ako sa tvorí identita štátu a športu? Čo má spoločné anatómia hrdinstva so športom? Je dobré robiť šport len pre peniaze? Sú v športe úspešnejší “srdciari”? Prečo šport potrebuje pravidlá? Ako reprezentovať na medzinárodnej úrovni? Existuje anatómia lásky k športu?

  Exkluzívna interaktívna prezentácia ušitá na mieru pre konferenciu Šport a právo 2019 v podaní Ministra šťastia Vlada Syneka.

  18.30 - 19.30 Relaxačný program (futbal a wellness v Aquacity)

  20:30 - 22:00 Slávnostný galavečer UčPS

  Pripomenutie míľnikov a osobností, ktoré prispeli k napísaniu histórie 10 rokov UčPS. Predstavenie platformy „Šport pre Slovensko” ... to všetko premostené príjemným ľahkým hudobným vystúpením.


  4. októbra 2019 (piatok)

  8:00 - 9:00 Registrácia a ranná káva

  9:00 - 10:45 Nové projekty v slovenskom športe - prezentácie športových projektov

  Aké nové projekty sa na Slovensku podarilo realizovať v rámci tohto roka?
  S čím sa ich organizátori stretávajú? Čo by im pomohlo?

  11:15 - 12:45 Okrúhly stôl s titulom: “Vymožiteľnosť práva v športe”

  Takmer každý mesiac sa v športovej obci objaví „nejaká kauza“, ktorá okrem dopadov na samotného športovca, resp. zväz zvýši vášne v športovej obci, aj medzi bežnými ľuďmi. Ako sa na vybrané spory pozerá litera zákona? Ako dokážu paragrafy utlmiť alebo rozdúchať vášne? Kedy príde tá doba, keď sa dodržiavanie pravidiel skutočne "oplatí"? S akými problémami sa v športe stretávame najčastejšie? Aké nástroje by pomohli v eliminácii sporov, resp skráteniu ich lehoty trvania? Aká je preventívna kontrola v rámci zväzov? Pomohol by športový súd? Akú by mal mať formu? Aké sú príklady systému vymožiteľnosti práva v NŠZ? Ako mala byť vykonávaná pôsobnosť hlavného kontrolóra športu podľa platného zákona o športe a ako sa to darí napĺňať v praxi? Čo by sme potrebovali v oblasti “športového kontrolórstva a poradenstva” nastaviť inak - lepšie a ako?

  Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v diskusii so zástupcami štátu, legislatívy, odbornej právnickej obce a športovej obce.

  Diskutujúci pozvaní budú/boli zástupca štátu (ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, ministerstva spravodlivosti), hlavný kontrolór športu, zástupcovia orgánov na riešenie sporov, zástupca odbornej právnickej obce, športovec, ktorý bol účastníkom športového sporu

  12:45 - 13:00 Sumarizácia priebehu a záverov konferencie 

  13:00 - 14:00 Obed a záver konferencie


  The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress. (Joseph Joubert)


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia