Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Svet     Príslušnosť

Vyhľadávanie príslušnosti súdov/justičných orgánov podľa štátov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.05.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Európska únia

  MLA ATLAS - internetový nástroj Európskej justičnej siete (EJN) na určenie adresáta dožiadania o právnu pomoc v trestných veciach v rámci členských štátov EÚ, pomocou ktorého je možné vyhľadať miestne a vecne príslušný justičný orgán dožiadaného štátu podľa typu požadovaného úkonu právnej pomoci (pozn. MLA Mutual Legal Assistance; EJN = European Judicial Network)

  MLA ATLAS EZR - internetový nástroj Európskej justičnej siete (EJN) na určenie adresáta európskeho zatýkacieho rozkazu, príslušného na rozhodovanie o (ne)vykonaní EZR

  Dohovor (MLA 2000) o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ (podpísaný 29.5.2000 v Bruseli)

  Protokol k Dohovoru MLA 2000

  ATLAS pre civilné veci -  internetový nástroj Európskej justičnej siete (EJN) na vyhľadanie miestne príslušného súdu na konanie vo veciach občianskoprávnych a obchodných pre jednotlivé členské štáty Európskej únie podľa PSČ obce/ulice

  Slovenská republika

  SÚDY SR:
  (odkazy na stránku Ministerstva spravodlivosti SR; stránky sa zobrazujú korektne v prehliadači Internet Explorer)

  PROKURATÚRA SR:
  (odkazy na stránku Generálnej prokuratúry SR)

  Zistenie OKRESU a dodacej pošty podľa PSČ, názvu obce a/alebo názvu ulice - TU

  Česká republika

  Elektronické služby poskytované v rámci projektu eJUSTICE:

  Belgické kráľovstvo 

  • orgainzácia a adresy belgických súdov
  • prehľad zložiek generálnej prokuratúry a kráľovských prokuratúr v Belgicku - adresy
   Inštrukcie k vyhľadávaniu: po otvorení úvodnej stránky treba v položke RECHTERLIJKE ORDE kliknúť na Parketten - vľavo sa zobrazí ponuka s prokuratúrami (generálna prokuratúra, kráľovské prokuratúry), na konci ponuky je tiež vyhľadávač príslušnosti belgických súdov - ponuka s názvom Territoriale bevoegdheid 

  Holandské kráľovstvo

  Zoznam úradov IRC príslušných pre medzinárodnú právnu pomoc v trestných veciach (IRC=Internationaal Rechtshulp Centrum)

  MAPA administratívne členenie Holandského kráľovstva:

  Kosovo

  1. Dožiadania o právnu pomoc v trestných veciach 

  Maďarská republika

  Poľská republika

  Rakúska republika

  • zoznam justičných úradov Rakúskej republiky s kontaktnými údajmi (stránka Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky) s vyhľadávaním príslušného súdu

  Inštrukcie k vyhľadávaniu príslušného justičného orgánu: 

  1. pre vyhľadanie miestne príslušného súdu je potrebné zadať do poľa "GERICHTSDATENBANK" (na stránke vpravo hore) názov obce Ort
  2. príslušnosť prvostupňovej prokuratúry sa odvodzuje od príslušnosti krajského súdu (Landesgericht), t. j. najprv je treba zistiť pre obec príslušný krajský súd a následne v zozname justičných úradov (na konci zoznamu justičných úradov)  nájsť prokuratúru sídliacu v tom istom meste ako vyhľadaný krajský súd (Landesgericht)

  Spolková republika Nemecko

  Švajčiarska konfederácia

  • vyhľadanie príslušneho justičného orgánu na účely medzinárodnej právnej pomoci v civilných / trestných veciach podľa typu požadovaného úkonu (databáza Spolkového úradu pre justíciu Švajčiarskej konfederácie) - nemecky  / anglicky  /  taliansky  /  francúzsky
  • Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývojuschengenského acquis (Ú. v. L 053, 27/02/2008 S. 52 - 79)
  • Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis 
   (Ú. v. L 053, 27/02/2008 S. 50 - 51)
  • Švajčiarska konfederácia a schengenské acquis (právne dokumenty na portále Eur-lex)

  Talianska republika

  Veľká Británia (Anglicko, Severné Írsko, Škótsko, Wales)

  • Veľká Británia - Home office, Mutual legal Assistance (vzájomná právna pomoc v trestných veciach)
   • Anglicko, Wales a Severné Írsko
    For assistance in England and Wales and Northern Ireland:
    UK Central Authority
    5th Floor Fry Building
    2 Marsham Street
    London
    SW1P 4DF
    Telephone: 44 20 7035 4040
    Fax: 44 20 7035 6985
   • Škótsko - The Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS)
    For assistance in Scotland:
    International Co-operation Unit
    Crown Office
    25 Chambers Street
    Edinburgh
    EH1 1LA
    Tel: 44 131 243 8152
    Fax: 44 131 243 8153

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti