Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne a Prokurátorskej rady pri Krajskej prokuratúre v Košiciach k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch

Článok bol nastavený ako .
02.03.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne dňa 24. februára 2011 prijalo vyhlásenie, ktorým vyjadruje zásadný nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zmenami zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podľa prijatého vyhlásenia, navrhované zmeny smerujú k politizácii a ovládnutiu prokuratúry najmä prostredníctvom politických nominácií kandidátov do výberových a disciplinárnych komisií, a tiež prostredníctvom stanovísk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky záväzných pre všetkých prokurátorov.

Pripravované zmeny nerešpektujú postavenie prokuratúry upravené v Ústave Slovenskej republiky, umožňujú neprimerané zásahy orgánov výkonnej moci do rozhodovacej činnosti  prokurátorov a nezohľadňujú praktické poznatky prokurátorov vyplývajúce z výkonu ich práce.

Zhromaždenie prokurátorov KP v Trenčíne odmieta pripravované zmeny ako celok, pretože smerujú k destabilizácii pomerov na prokuratúre a k jej možnému zneužívaniu na politické ciele a vyjadruje presvedčenie, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné pripravovať v úzkej súčinnosti s Generálnou prokuratúrou SR a samosprávnymi orgánmi prokuratúry rešpektujúc ich odborné názory a pripomienky. 

Prokurátorská rada pri Krajskej prokuratúre v Košiciach dňa 24. februára 2011, po oboznámení sa so stanoviskom Rady prokurátorov Slovenskej republiky z 22. januára 2011,  vyjadrila podporu tomuto stanovisku s tým, že navrhované legislatívne zmeny v postavení prokuratúry smerujú k jej politizácii a vytvárajú priestor pre zneužívanie moci a zneužívanie práva. Všetci prokurátori tiež vyjadrili presvedčenie, že prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky by mala garantovať Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v úzkej súčinnosti so samosprávnymi orgánmi prokuratúry.


Link na článok a súvisiace dokumenty k Vyhláseniu Zhromaždenia prokurátorov KP v Bratislave a KP v Prešove z 23. a 24. februára 2011 k legislatívnemu návrhu zmien o prokuratúre (redakčne spracované na portále UčPS)

Linky na vyhlásenia jednotlivých prokuratúr uverejnené na stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky:

- Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry SR

- Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave

- Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Prešove

- Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne

- Vyhlásenie Prokurátorskej rady pri Krajskej prokuratúre v Košiciach

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti